Navigeringsmeny

Anbudsbegäran

Vi nyttjar elektroniska system i våra offentliga upphandlingar. Våra öppna anbudsförfrågningar syns i Hanki-anbudstjänsten, där tjänsteleverantörerna elektroniskt kan lämna sina anbud.

Hanki-anbudstjänsten (hanki.anbudstjanst.fi)

Alla upphandlingar av högt värde, dvs upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet enligt upphandlingslagen, finns även till påseende i HILMA. I HILMA finns förhandsinformation om kommande upphandlingar.

HILMA (hankintailmoitukset.fi)

 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023