Navigeringsmeny

Fakturering av upphandlingskontrakt

I upphandlingskontraktet finns anvisningar för tjänsteleverantören i fråga om leverans och utbetalning.

Fakturering av arbetskraftsutbildning och träningar

Fakturorna för upphandlingskontrakt gällande arbetskraftsutbild- ningar och -träningar skickas med bilagor (högst 5 Mb) via e-tjänst för företag och arbetsgivare med suomi.fi-identifiering på E-tjänster för företag och arbetsgivare.

E-tjänster för företag och arbetsgivare (asiointi.mol.fi)

Större bilagor kan lämnas in som bilaga med NTM-centralens allmänna ärendeblankett.

E-tjänster och blanketter

Utbetalningsärenden för arbetskraftsutbildningar och träningar:

[email protected]

 

 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023