Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Hakeminen ja hakemuksen käsittely - ingressi

Ansökan och dess behandling

Lönegarantin kan sökas av

  • arbetstagaren
  • en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning
  • konkursboet, om arbetsgivaren har försatts i konkurs.

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Tjänsten är avsedd för privatpersoner och fackföreningar. Tjänsten kräver en stark autentisering vid inloggningen (såsom bankkoder och mobilcertifikat). Vi rekommenderar att ansöka om lönegaranti elektroniskt.

Lönegaranti kan ansöks också med en blankett som fås från den här sidan, webbtjänsten suomi.fi eller arbets- och näringsbyrån. För att reda ut fordringarna är det bra att till ansökan om lönegaranti bifoga kopior av eventuella skriftliga arbetsavtal, arbetsintyg och lönekvitton.

NTM-centralen i Nyland behandlar och fattar beslut om lönegarantiansökan. Behandlingstiden för ansökan varierar från fall till fall. Behandlingstiden påverkas av bland annat tiden för delgivningsförfarandet.

Behandlingen av lönegarantiärendet fortskrider snabbast när du

  • fyller ansökan omsorgsfullt och besvarar alla frågor i ansökningsblanketten och kommer ihåg att underteckna den
  • bifogar alla dokument som krävs: arbetsavtal, lönespecifikation, arbetsskiften, meddelande om upphörande av anställningsförhållande, kontoutdrag
  • svarar på eventuella begäran om tilläggsutredningar noggrant och snabbt
  • ser till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade och meddelar om förändringar genast till NTM-centralen. Meddela också om din arbetsgivare betalar fordringar efter att du har lämnat in din lönegarantiansökan till NTM-centralen.

NTM-centralen sänder lönegarantiansökan för kännedom till arbetsgivaren och ber denne om ett utlåtande om ansökan. Samtidigt utreds också arbetsgivarens insolvens med hjälp av Asiakastieto Oy:s kreditdatabas, utsökningsmyndigheten och skattemyndigheten.

Ärendehanteringen i lönegarantiärendet

Vi rekommenderar att ansöka on lönegaranti elektroniskt.

Lönegarantiansökan och andra dokument som gäller lönegarantin kan sändas till NTM-centralen i Nyland per post eller skickas per tjänsten för säker post genom att välja som mottagare NTM-centralen i Nyland / lönegaranti (tjänsten kräver registrering).

Postadress

Uudenmaan ELY-keskus / Palkkaturva

PL 54, 00521 Helsi

Lönegarantiansökan kan också lämnas in till vilken NTM-central som helst eller arbets- och näringsbyrån, som sänder den vidare till NTM-centralen i Nyland.

En lönegarantiansökan som gäller arbete utomlands kan utomlands också inlämnas till en finsk beskickning.

Lönegarantins kundtjänst ger allmänna råd om ansökan av lönegaranti och behandlingen av lönegarantiärendena. Lönegarantins kundtjänst svarar också på myndigheters och andra samarbetspartners förfrågningar och kontakter.

Kontaktuppgifter till kundservicen

Telefonservice
0295 020 020 vardagar kl. 12 - 15
(lna/msa)

E-post
[email protected]

Säker post (tjänsten kräver registrering)


Regional information


Uppdaterad: 26.10.2023