Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely - ingressi

Påskyndat lönegarantiförfarande vid konkurs

Konkursboet kan med NTM-centralens samtycke som löneskydd för arbetstagarnas del ansöka om fordringar som enligt utredning av boförvaltaren tillsammans med löneskyddsmyndigheten kan betalas ut som löneskydd.

Förfarandet strävar efter att slutlönen ska kunna betalas ut till arbetstagarna då uppsägningstiden på två veckor upphör.

Arbetstagarens konkursbo kan ansöka om lönegaranti i e-tjänst. Den kräver en stark autentisering vid inloggningen (såsom bankkoder och mobilcertifikat). Det är att rekommendera att konkursboförvaltaren börjar hantera ärendet. Därefter kan hen vid behov bjuda in övriga hanterare att fortsätta med ifyllandet av ansökan.

Ansökan kan vid behov också skickas per post eller per tjänsten för säker post (se startsidan för instruktioner).

Samtycket till konkursboets påskyndade lönegarantiförfarande kan även av motiverad orsak avslås.

Boförvaltaren ska höra arbetstagarna eller deras företrädare när det gäller de fordringar för vilka betalning söks enligt lönegarantin. Ansökan ska även innehålla eventuella ansvariga bolagsmäns underskrifter eller en utredning av att bolagsmännen har hörts.

Konkursboet ansöker om lönerna för alla anställda med en ansökan. Till ansökan bifogas lönespecifikationer och ett sammandrag över fordringarna. NTM-centralen betalar ut fordringarnas totala summa till konkursboet och konkursboet betalar ut lönerna till arbetstagarna och verkställer förskottsinnehållning och utmätning.

  • Boförvaltaren bör utan dröjsmål underrätta NTM-centralen i Nyland om en inledd konkurs på  adressen [email protected]
  • Boförvaltaren får per e-post information om vem som har hand om ärendet.
  • Det är viktigt att boförvaltaren och löneräknaren bekantar sig med anvisningarna för boförvaltaren och löneräknaren innan ansökan om lönegaranti skickas in.

Regional information


Uppdaterad: 11.10.2023