Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Utbetalning av lönegaranti och arbetsgivarens återbetalningsskyldighet - ingressi

Utbetalning av lönegaranti och arbetsgivarens återbetalningsskyldighet

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka efter lönegarantibeslutet till arbetstagarens bankkonto.

Betalning enligt lönegarantin kan även göras till den adress arbetstagaren har anmält. I det här fallet görs betalningen i allmänhet till Pohjola bank, som meddelar den som får lönegarantin att betalningen har genomförts. Pengarna kan lyftas efter en månad från vilket av bankens kontor som helst.

Om man inte har lämnat in skattekort verkställs på de fordringar som betalas enligt lönegarantin förskottsinnehållning på 30 % upp till 5 000 euro och 50 % för den överstigande delen. Lönegarantimyndigheten anmäler betalda prestationer till skattemyndigheten, förutom den lönegaranti som betalats av ett konkursbo och som konkursboet själv anmäler.

Arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från de fordringar som betalas enligt lönegarantin.

En fordring som betalats enligt lönegarantin jämte ränta återkrävs till staten av arbetsgivaren eller dennes konkursbo. Ett lönegarantibeslut kan omedelbart verkställas beträffande arbetsgivaren. Fordringar drivs in genom utsökning eller genom bevakning av fordran i arbetsgivarens konkurs.


Regional information


Uppdaterad: 26.10.2023