Yrkesbarometrar - Nyland

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Bedömningarna sträcker sig över den närmaste framtiden, dvs. ett halvt år framåt från bedömningstidpunkten.

Bedömningarna i yrkesbarometrarna grundar sig på arbets- och näringsbyråns sakkunskap om den lokala arbetsmarknaden.

Barometern görs två gånger om året (april och september) på alla ELY-centralers områden. I Nyland görs bedömningarna på fyra områden. Sammandraget utgör de bedömningen för hela Nyland.

Uppgifterna i yrkesbarometern kan utnyttjas t.ex. inom arbetsförmedling, yrkesvägledning, informationstjänst, planering av yrkesutbildning och utarbetande av arbetsmarknadsprognoser.

Nedan finns sammandrag av Nylands yrkesbarometer (hela Nyland och regionerna) 2013-2015.

Kontakt: tutkimus.uusimaa(at)ely-keskus.fi

 

 

 

YRKESBAROMETER 2013 (finsk)

Vuosi 2019

I/2019

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

Vuosi 2018

II/2018

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

I/2018

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

Vuosi 2017

II/2017

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

I/2017

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

Vuosi 2016

II/2016

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

I/2016

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

Vuosi 2015

III/2015 lokakuu

Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

II/2015, toukokuu

Uusimaa (pdf 92 kt)
Pääkaupunkiseutu (pdf 93 kt)
Muu Helsingin seutu (pdf 114 kt)
Raasepori (pdf 110 kt)
Porvoon seutu (pdf 92 kt)

I/2015, tammikuu

Uusimaa (pdf 122 kt)
Pääkaupunkiseutu (pdf 109 kt)
Muu Helsingin seutu (114 kt)
Raasepori (110 kt)
Porvoon seutu (pdf 101 kt)

Vuosi 2014

III/2014, syyskuu
Uusimaa (pdf 113 kt)
Pääkaupunkiseutu (pdf 111 kt)
Muu Helsingin seutu (112 kt)
Raasepori (110 kt)
Porvoon seutu (pdf 95 kt)

II/2014, toukokuu (pdf:t 80-150 kt)
Uusimaa
Uusimaa, ammatit
Pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu
Raasepori
Porvoon seutu

I/2014, tammikuu
Espoo
Helsinki
Itä-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Länsi-Uusimaa
Pohjois-Uusimaa
Raasepori
Uusimaa
Vantaa

Vuosi 2013

III/2013, syyskuu
Uusimaa
Uusimaa, ammattibarometrit
Helsinki
Espoo
Vantaa
Pohjois-Uusimaa
Länsi-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Raasepori

II/2013, toukokuu
Uusimaa
Uusimaa, ammattibarometrit
Helsinki
Espoo
Vantaa
Pohjois-Uusimaa
Länsi-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Raasepori

I/2013, tammikuu
Uusimaa
Helsinki
Espoo
Vantaa
Pohjois-Uusimaa
Länsi-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Raasepori

 

Uppdaterad

på andra webbplatser