Yrkesbarometrar - Nyland

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Bedömningarna sträcker sig över den närmaste framtiden, dvs. ett halvt år framåt från bedömningstidpunkten.

Bedömningarna i yrkesbarometrarna grundar sig på arbets- och näringsbyråns sakkunskap om den lokala arbetsmarknaden.

Barometern görs två gånger om året (april och september) på alla ELY-centralers områden. I Nyland görs bedömningarna på fyra områden. Sammandraget utgör de bedömningen för hela Nyland.

Uppgifterna i yrkesbarometern kan utnyttjas t.ex. inom arbetsförmedling, yrkesvägledning, informationstjänst, planering av yrkesutbildning och utarbetande av arbetsmarknadsprognoser.

Nedan finns sammandrag av Nylands yrkesbarometer (hela Nyland och regionerna) 2013-2015.

Kontakt: tutkimus.uusimaa(at)ely-keskus.fi

 

 

 

YRKESBAROMETER 2013 (finsk)

Vuosi 2019

I/2019

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

Vuosi 2018

II/2018

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

I/2018

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

Vuosi 2017

II/2017

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

I/2017

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

Vuosi 2016

II/2016

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

I/2016

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

Vuosi 2015

III/2015 lokakuu

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

II/2015, toukokuu

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

I/2015, tammikuu

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

Vuosi 2014

III/2014, syyskuu

Uusimaa (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

II/2014, toukokuu

Uusimaa (pdf)
Uusimaa, ammatit (pdf)
Pääkaupunkiseutu (pdf)
Muu Helsingin seutu (pdf)
Raasepori (pdf)
Porvoon seutu (pdf)

I/2014, tammikuu

Espoo (pdf)
Helsinki (pdf)
Itä-Uusimaa (pdf)
Keski-Uusimaa (pdf)
Länsi-Uusimaa (pdf)
Pohjois-Uusimaa (pdf)
Raasepori (pdf)
Uusimaa (pdf)
Vantaa (pdf)

Vuosi 2013

III/2013, syyskuu

Uusimaa (pdf)
Uusimaa, ammattibarometrit (pdf)
Helsinki (pdf)
Espoo (pdf)
Vantaa (pdf)
Pohjois-Uusimaa (pdf)
Länsi-Uusimaa (pdf)
Keski-Uusimaa (pdf)
Raasepori (pdf)

II/2013, toukokuu

Uusimaa (pdf)
Uusimaa, ammattibarometrit (pdf)
Helsinki (pdf)
Espoo (pdf)
Vantaa (pdf)
Pohjois-Uusimaa (pdf)
Länsi-Uusimaa (pdf)
Keski-Uusimaa (pdf)
Raasepori (pdf)

I/2013, tammikuu

Uusimaa (pdf)
Helsinki (pdf)
Espoo (pdf)
Vantaa (pdf)
Pohjois-Uusimaa (pdf)
Länsi-Uusimaa (pdf)
Keski-Uusimaa (pdf)
Raasepori (pdf)

 

Uppdaterad

på andra webbplatser