Genom samarbete mot bättre lösningar för att hantera fiskodlingens miljöfrågor

Tyyni meri. © Asko Sydänoja
Stilla havet. © Asko Sydänoja

En utmaning inom fiskodlingens miljöskyddsfrågor är konflikten mellan å ena sidan vatten- och havsvårdens krav och å andra sidan målsättningen att öka produktionen av inhemsk odlad fisk. Fiskodlingsbranshen har framgångsrikt lyckats minska på belastingen långsiktigt men havets tillstånd har samtidigt försämrats. För att det ska vara möjligt att i samförstånd gå vidare från nuvarande dödläge krävs att ramvillkoren för vatten- och havsvården förtydligas och att nya tillvägagångssätt och praxis utvecklas. NTM-centralen strävar med projektet "samarbete mot bättre lösningar för att hantera fiskodlingens miljöfrågor" mot en mera kundorienterad verksamhet samt ett bättre sammarbete för att hantera olika frågor. Genom detta är det möjligt att mera lösningsorienterat närma sej konflikten mellan produktionen och miljömålet god status för vattendrag. 

Projektets centrala målsättning

  • I centrum för projektet står en sammarbetsgrupp till vilken sektorövergripande har kallats personer från verksamhetsidkare till forskare.  Med i gruppen är regionförvaltningsverket, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands fiskodlarförbund rf, WWF, Luke, SYKE samt verksamhetsidkare.
  • Med hjälp av sammarbetsgruppen främjas förankringen av nya lösningar samt identifieras utvecklingsbehov.

Projektets viktigaste resultat

  • Bättre samförstånd gällande en lösning på konflikten att nå miljömålen och att öka produktionen samt en permanent lösning för fortsatt sammarbete.

Tidtabell

1.2.2022 - 31.5.2023

Genomförande och resursser

NTM-centralen i Egentliga Finlands svarar för genomförandet av projektet. Projektet finansieras av miljöministeriet med 60 000 euro.

Tilläggsuppgifter

Överinspektör Maria Timonen (specialiseringsuppgift gällande fiskodlingens miljöskyddsfrågor)
[email protected], puh. 0295 022 951

Överinspektör Mirva Wideskog (specialiseringsuppgift gällande fiskodlingens miljöskyddsfrågor) (tjänstledig)
[email protected], puh 0295 022 962

Överinspektör Veera Hauhia (organisering)
[email protected], puh 0295 022 070

Miljöskyddsenheten, NTM-centralen i Egentliga Finland

Uppdaterad: 02.03.2023