Navigeringsmeny
Vattensituationen - ingressi

Vattensituationen

NTM-centralerna följer vattenståndet i sjöarna och vattendragen samt vattnets kvalitet i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). NTM-centralerna styr och utvecklar regleringen av sjöarna och vattendragen.

Information om vattensituationen:


Regional information


Regional information

Vesitilanne – Keski-Suomi

Keski-Suomen vesistöille on tyypillistä, että vesireitit sisältävät runsaasti järviä, joiden väliset jokiosuudet ovat yleensä lyhyitä. Vettä varastoituu järviin tulvien aikana, mikä pienentää tulvahuippuja. Keski-Suomessa sattuu tästä johtuen vähemmän ja harvemmin suuria tulvia kuin esimerkiksi jokivaltaisella Pohjanmaalla.

Pohjaveden pinnan korkeutta seurataan

Pohjaveden pinnan korkeutta seurataan usealla pohjavesiasemalla. Keski-Suomen ELY-keskus analysoi Vehkoon (Multia) ja Äijälän (Laukaa) pohjavesiasemien mittaushavaintoja.

Jää- ja lumitilanne

Ajantasaiset tiedot vesi-, jää- ja lumitilanteesta löytyvät ymparisto.fi-palvelusta (linkit oikealla). Vaarallisten jääalueiden kartoilta näet, missä jäät saattavat olla heikkoja, vaikka jäätilanne yleisemmin olisikin hyvä. Kuvaa klikkaamalla saat esille suuremman kartan. Kartat vasemmalta: 1) Jyväsjärvi ja Pohjois-Päijänne, 2) Leppävesi ja 3) Tuomiojärvi ja Palokkajärvi.

Vaaralliset jääalueet Jyväsjärvellä ja Pohjois-Päijänteellä

Tee se itse -lumipuntari

Jos epäilet, että lumen paino alkaa ylittää rakennuksesi kattorakenteille asetetut kuormitusvaatimukset, voit mitata lumipatjan painon oheisten ohjeiden avulla:

Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteyshenkilöt tulvatilanteessa:

Vesistöinsinööri Timo Sokka

Muut vesitilanteen asiantuntijat:

Vesistötarkastaja Petteri Kemppi
Hydrogeologi Kari Illmer (pohjavedet)