Vetsikko

Mistä Vetsikon kalakorvaustoimituksessa on kyse?

Valtio määrättiin 24.10.2017 maanmittauslaitoksen toimituksessa korvaamaan Utsjoen kunnassa sijaitsevan Vetsikon lohkokunnan patokalastuspaikkojen omistajille Tenon kalakorvauslain (501/1991) mukaisia korvauksia kalastusoikeuden estymisestä ja huomattavasta rajoittumisesta. Korvaukset ovat yhteensä noin 200 000 euroa ja korkoineen 530 000 euroa. Korvauksensaajina on noin 120 nykyistä ja entistä patopaikan omistajaa. Korvaukset laskettiin erään korvauksen saajista esittämällä suolakalamallilla. Valtio valitti toimituksessa annetusta päätöksestä maaoikeuteen 23.1.2018. Valtion osalta tapauksessa on asianosaisena Lapin ELY-keskus.

Maaoikeus kumosi useiden kalastusoikeuden haltijoiden osalta lunastustoimituksessa annetun korvauspäätöksen ja katsoi, ettei heillä ole oikeutta korvaukseen kalastusoikeuden rajoittamisesta. Maaoikeus hylkäsi niin ikään heidän vaatimuksensa oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. Asia on tällä hetkellä korkeimman oikeuden käsittelyssä. Korkein oikeus on myöntänyt asiassa valitusluvan Suomen valtiolle koskien kysymystä kalastusoikeuden haltijoiden oikeudesta viivästymishyvitykseen.

Liitteet

ELY-keskuksen lausunto ja liitteet

Toimituspöytäkirja ja liitteet

Uppdaterad: 06.11.2023