Kuntien ravinnekierrätyksestä yleisesti

Esimerkkikunnille suunnatun kyselyn (2020) tavoitteena oli selvittää kahdeksan esimerkkikunnan kokemuksia hankkeesta. Selvityksen teki Envineer Oy.

Kuntien ravinnekierrätyksen tulevaisuus -selvitys (2020) nostaa esille useita selkeitä suosituksia jatkoon. Selvityksen toteutti Tyrsky Konsultointi Oy.

Paimionjoen alueen kuntien ravinnekierrätys -kartoituksen (2020) tavoitteena oli kartoittaa eräiden ravinnekierrätykseen liittyvien osa-alueiden tilaa hankkeessa mukana olleen Paimionjoki-yhdistyksen toimialueella sijaitsevien kuntien alueilla. Kartoituksen toteutti Hämeen ammattikorkeakoulu. 

Valtakunnallinen kysely ravinteiden kierrätyksestä (2018) kartoitti kuntien sekä kaupunkien erityispiirteitä ja tulevaisuuden tarpeita ravinteiden kierrätyksen osalta sekä valtakunnallista kokonaiskuvaa. Kyselyn teki Taloustutkimus Oy. Kyselyyn saatiin huikeat 736 vastausta yhteensä 189 kunnasta.

Teemoittaisia selvityksiä

Kuntien metsäsuunnittelu (2020)

RANKU-hankkeessa kehitettiin kuntien metsäsuunnitelmien tavoitteidenasettelua ja suunnitelman hankintaprosessia monitavoitteisen metsäsuunnitelman aikaansaamiseksi. Lisäksi kuultiin kokemuksia käynnissä olevan monitavoitteisen metsäsuunnitelman laadinnasta.

Hevosenlanta

Maatalous