Ravinneneutraali kunta - hankekokonaisuus

Ravinneneutraali kunta (RANKU) hankekokonaisuudessa kehitettiin kunnille toimintamalli ravinteiden kierrätyksen edistämiseen. Varsinainen toimintamalli kehitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimassa Ravinneneutraali kunta -hankkeessa vuosina 2015 - 2017 osana ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa Raki-ohjelmaa. Työ jatkui "Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi", RANKU3 -hankkeena yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa vuosina 2018-2020.

Hankekokonaisuudessa määritettiin, mitä kuntien ravinneneutraalius tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan. Lisäksi suunniteltiin erilaisia yhteistyötapoja ravinteiden tuottajien ja käyttäjien välille orgaanisten ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen. Työn tulokset on koottu tiivistetysti kuntatoimijoille suunnattuun oppaisiin. Periaatteet ovat sovellettavissa muillekin esim. kuntayhtymät, maakunnat, toiminta-alueet ym.

Lisätietoa: anni.karhunen, [email protected]

Loppuraportit

Ravinneneutraali kunta -oppaat kunnille ja muille toimijoille

Teemoittaiset RANKU-työkortit (2020) tuotettiin kuudesta eri teemasta: maatalous, metsätalous, ruokapalvelut, hankinnat, kaavoitus ja jätevedet, jotka ajateltiin olevan oleellisimpia ja helposti tartuttavia ravinnekierrätystyön edistämiseen. Työkorteista löytyy askelmerkkejä etenemiseen, eri kunnista selkeitä esimerkkejä sekä vähän tilastotietoa tukemaan ravinnekierrätyksen eteenpäin viemistä.

Yleisesitteitä:

Päivitetty: 22.04.2022