Navigeringsmeny
Vattensituationen - ingressi

Vattensituationen

NTM-centralerna följer vattenståndet i sjöarna och vattendragen samt vattnets kvalitet i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). NTM-centralerna styr och utvecklar regleringen av sjöarna och vattendragen.

Information om vattensituationen:


Regional information


Regional information

Vesitilanne - Kainuu

Kainuun alueella vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä ei pidetä merkittävinä eikä alueelta ole nimetty merkittäviä tulvariskialueita. Kunnat ovat arvioineet hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. Kuntien arvioinnin perusteella Kainuun alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueitakaan.

Kainuun alue kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen sekä pieneltä osin myös Vuoksen vesienhoitoalueeseen.

Vesitilanteen seurannassa käytetään apuna Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää vesistömallijärjestelmää, jonka avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa:

Lisätietoja saat valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksesta (yhteystiedot sivun oikeassa yläkulmassa)