› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Nuorilla maatalousyrittäjillä on uskoa maatalouden tulevaisuuteen

Nuorilla maatalousyrittäjillä on uskoa maatalouden tulevaisuuteen Kolme maatilayrittäjää Lapista kertoo tarinansa investointiensa taustalla. Veljekset jatkavat sukutilaa kolmannessa...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. Kuulutus...

Kuljetustuki - ingressi sv

Transportstöd Regionalt transportstöd åren 2014 - 2017 Aktuellt Ansökan om transportstöd för transporter som utförts år 2017 ska göras senast den 31 mars 2018. Ansökan om transportstöd...

DigiStep kysely

DigiStep-esiselvityshankkeen kartoitusvaiheessa selvitämme lappilaisten yritysten digitalisaation nykytilaa ja kehitystarpeita mm.  haastattelemalla yrityksien ja alueen elinkeinoelämän...

LAP_DigiStep

Lapin DigiStep esiselvityshanke hankkeen tavoitteena on edistää digitalisaatiota ja tätä kautta työn tuottavuutta sekä yritysten kilpailukykyä Lapissa. Tämä edellyttää sitä, että yritykset...

Hyydepato aiheuttanut nopean vedennousun Huittisissa ja aiheuttaa tulvavaaraa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Hyydepato aiheuttanut nopean vedennousun Huittisissa ja aiheuttaa tulvavaaraa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Tämän päivän aikana vedenkorkeus on ollut jyrkässä nousussa Kokemäenjoen...

Reittiliikenteen lupa-asiat-lue lisää_sv

Tillstånd för linjebaserad trafik beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral på vars behörighetsområde trafiken bedrivs. Om linjen sträcker sig över ett område som omfattas av flera...

Kutsujoukkoliikennelupa-lue lisää_sv

Anropsstyrd kollektivtrafik är marknadsbestämd trafik som körs enligt förhandsbeställningar. Tillstånd för att idka anropsstyrd kollektivtrafik beviljas av en behörig myndighet enligt...

POP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Kainuun alueella) Suunnitteilla olevat tiehankkeet Maanteiden 18136, 18137 ja...

POP Tiehankkeet - Maantien 849 parantaminen - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistot Tiesuunnitelman yleisesite (pdf, 2,1 Mt) Tiesuunnitelman esittely (pdf, 16 kt) Tiesuunnitelmaselostus (pdf, 257 kt) Suunnitelmakartat (pdf, 40 Mt) ...

POP Tiehankkeet - Poikkimaantien parantaminen - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistoja: Suunnitelmakarttaluonnos Oritkari-Äimärautio (pdf, 6 Mt) Suunnitelmakarttaluonnos Äimärautio - Mäntylä (pdf, 102 Mt) Suunnitelmakarttaluonnos Lintula -...

Maantien 8693 (Liikasenvaarantie) parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo

Maantien 8693 (Liikasenvaarantie) parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen maantielle 8693...

POP Tiehankkeet - Maantien 8693 Liikasenvaarantie parantaminen - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistoja: Suunnitelmakartta 3T-1 (pdf, 8,0 Mt) Suunnitelmakartta 3T-2 (pdf, 10,6 Mt) Suunnitelmakartta 3T-3 (pdf, 8,9 Mt) Suunnitelmakartta 3T-4 (pdf, 6,8 Mt) ...

Maanteiden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa

Maanteiden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Pyhäjoen kunnan kanssa katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisen Pyhäjoen...

POP Tiehankkeet - Maantieden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistoja: 1. tieympäristökartta (pdf, 536 kt) 2. tieympäristökartta - Pyhäjoen tori (pdf, 653 kt) 3. tieympäristökartta - Virastotie (pdf, 588 kt) 4....

Maantien 800 (Vaalantie) parantaminen Vaalan keskustassa

Maantien 800 (Vaalantie) parantaminen Vaalan keskustassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Vaalan kunta ovat käynnistäneet tien parantamishankkeen maantiellä 800...

POP Tiehankkeet - Maantien 849 parantaminen välillä Kiiminki - Yli-Ii

Maantien 849 parantaminen välillä Kiiminki - Yli-Ii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii tie- ja rakennussuunnitelmaa maantielle 849 välille Kiiminki – Yli-Ii. Maantie on nykyisellään kapea...

Miten menestyä Kiinan markkinoilla?

Kiina on käynnistänyt pitkäkestoisia teollisuuden modernisaatio- ja yhteiskunnan kehittämisohjelmia. Tule kuuntelemaan toimintatavoista, joilla pääset tarjoamaan omaa osaamistasi Kiinan julkisen...
../common/calendar Startdatum: 8.2.2018
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT