› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Idag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2018 får sökas fram till 26.10. (19.9.2018) Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple,...

Sahalahdessa esitellään rakennekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa)

Sa halahdessa esitellään rakennekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa) Sahalahden Pakkalassa järjestetään 25.9. Pellonpiennarpäivä, jossa tutustutaan...

KAS Yrityksen kehittäminen. Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut – Kaakkois-Suomi Koulutuksia  alueen pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille Koulutusten teemat (yritystenkehittamispalvelut.fi) Henkilöstökoulutus ...

VAR Liikennejärjestelmätyö - linkit Muualla verkossa

AJANKOHTAISTA Varsinais-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-2021 (pdf, 7 mt) Satakunnan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-2021 (pdf, 7 Mt) Kulje.fi...

Uusi verkkosivu tuo näkyväksi Turun seudun liikenteen kehittämistyötä (Varsinais-Suomi)

Uusi verkkosivu tuo näkyväksi Turun seudun liikenteen kehittämistyötä (Varsinais-Suomi) Varsinais-Suomen liitto on tänään julkaissut Euroopan liikkujan viikon yhteydessä kulje.fi...

Ammattibarometri: Työvoimapula-ammattien määrä lisääntynyt

Ammattibarometri: Työvoimapula-ammattien määrä lisääntynyt Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut vuosittaisen ammatibarometrin, joka kertoo työvoiman kysynnästä eri aloilla ja eri puolilla...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 melunsuojaustarpeet Oritlammen kohdalla

Vt 6 melunsuojaustarpeet Oritlammen kohdalla, Ruokolahti Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2013 tie- ja rakennussuunnitelman "Valtatien 6 meluntorjunta Oritlammen...

POP Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Pohjois-Pohjanmaa 2018 3/2018, 20.9.2018 2/2018, 17.5.2018 1/2018, 8.3.2018 2017 5/2017, 14.12.2017 4/2017, 23.11.2017 3/2017, 21.9.2017 ...

UUD Viestintä sv.

Kommunikation - Nyland Kontaktuppgifter Nylands ELY-centrals kontaktpersoner i kommunikationsfrågor: informatör Memmi Ojantola, 0295 021 256 informatör Sinna...

Liikenne-Luvat-Pohjavedensuojaus-Hankkeet-LInkit Oikopolut

Förutredningar i planeringsskedet, el och tele (3,84 MB, pdf, på finska) Checkilista över förutredningar (1,09 MB, pdf) Checklista över förutredningar (50 kB, xlsx) ...

KAS Yrityksen kansainvälistyminen, Neuvonta

Yrityksen kansainvälistyminen – Kaakkois-Suomi Yrityksesi käytössä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oma sekä valtakunnallinen vienninedistämisen ja kansainvälistymisen...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

VAR Algsituationen

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta (NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta) Sommarens 2018 alguppföljning En gång i veckan ...

Maaseudun yritysrahoitus - KAS

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi  Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan...

Sydvästra Finlands algsituation fortsättningsvis lugn (Egentliga Finland, Satakunta)

Sydvästra Finlands algsituation fortsättningsvis lugn (Egentliga Finland, Satakunta) Under den pågående veckan är algsituationen fortsättningsvis lugn i Sydvästra Finland och de observerade...

EPO Uutiskirjeet

  Nyhetsbrev - Södra Österbotten Dataskyddsbeskrivning för NTM-centralen i Södra Österbottens nyhetsbrev Beställ nyhetsbrevet till din egen e-post. Beställningslänken finns till...

POS uutiset

Pohjois-Savon ELY-keskus ja liitto järjestävät ke 7.11.2018 tilaisuuden EU:n rahoitusmahdollisuuksista maakunnassa (EAKR, ESR, maaseutu). Lue lisää (pohjois-savo.fi) ...

Reittiliikenteen lupa-asiat-ingressi_sv

Tillstånd för linjebaserad trafik Beviljandet av tillstånd för linjebaserad trafik upphörde vid NTM-centralerna den 1 juli 2018    Trafikservicelagen innehåller inga bestämmelser...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT