› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

POP Maksatus ja tarkastus - Oikopolut

Maksatus- ja tarkastusyksikön henkilöstö (pdf, 857 kt) EAKR- ja ESR -kehittämishankkeiden sekä EAKR- ja kansallisten yritystukien lomakkeita Maaseuturahaston lomakkeita

ESA Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Etelä-Savo Sivulle on koottu Etelä-Savon ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työllisyyskatsaukset 2018 Helmikuu 2018 ...

SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista

SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Paras tapa on pudottaa lumet katoilta....

POS Alueen tila ja näkymät - Nuorisotakuun seuranta - Linkit Muualla verkossa

Nuoret duuniin -työllisyyskampanja Positiivisesti yhdessä eteenpäin -blogi Uramatch-tapahtumia Pohjois-Savossa Ajankohtaista tilastotietoa Nuorisotakuun...

Vattnets konduktivitet utnyttjas för att undersöka sura sulfatjordar längs Toby å (Österbotten)

Vattnets konduktivitet utnyttjas för att undersöka sura sulfatjordar längs Toby å (Österbotten) Dräneringen av sura sulfatjordar ställer till med stora problem i synnerhet i Österbotten....

Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna - ingressi

Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna Aktuellt Berätta din åsikt (senast den 9 juli 2018): Hur kan vi förbättra vattendragens  tillstånd? Läs mera: miljo.fi/paverkavatten ...

Fiske i Tana älv

Fiske i Tana älv Obs! Innehållet på sidan uppdateras, vi beklagar brister i informationen. I och med det nya fiskeavtalet börjar fiskesäsongen för Tana älv i år fr.o.m. 1.6 och...

Rahoituslinjaukset

Riktlinjer för finansiering Västra Finland (Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten ) (pdf, 1 Mt) På finska ...

Ajankohtaista - SVE

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari (20.3.2018) Finland har möjlighet att profilera sig som ett ledande land inom ekologiska naturprodukter (15.3.2018) Tillväxt...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari (20.3.2018) Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 276 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 56...

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 276 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 000 färre än ett år...

KES Tiehankkeet - mt 640 Vuonteensalmi KU - linkit oikopolut

Suunnitelmat: Yleiskartta (pdf, 3,84 Mt) Suunnitelmakartta 1 (pdf, 460 kt) Suunnitelmakartta 2 (pdf, 778 kt) Pituusleikkaus (pdf, 280 kt) Sillan yleispiirustus (pdf, 389...

KES Tiehankkeet - mt 640 Vuonteensalmi KU

Maantien 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, KU, Laukaa Hankekuvaus Keski-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Laukaan Vuonteelle uuden teräsbetonirakenteisen vesistösillan...

KAS Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat - Kaakkois-Suomi Neuvottelukunta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työjärjestyksen mukaan keskuksella on neuvottelukunta, jonka työn keskeisiä painotuksia ovat erityisesti ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan, helmikuun lopussa 7340 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan, helmikuun lopussa 7340 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 7340 työtöntä...

KES Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Keski-Suomi Työmarkkinoiden kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Lisätietoja: Työllisyyskatsauksia hoitavat henkilöt Keski-Suomessa...

Helmikuussa lähes tuhat uutta avointa työpaikkaa (Kainuu)

Helmikuussa lähes tuhat uutta avointa työpaikkaa (Kainuu) Kainuun TE-toimistoon ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja helmikuun aikana lähes tuhat. Työvoiman kysynnän kasvaessa työttömien...

Työttömiä 10 250 - työttömiä 2 110 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi)

Työttömiä 10 250 - työttömiä 2 110 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi) Lapissa oli helmikuun lopussa työttömiä 10 250 ja työttömien osuus työvoimasta 12,5 %. Työttömiä oli lähes 600...

LAP Alueen tila ja näkymät - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Lappi Lapin ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT