Navigeringsmeny
ELY-keskukset - Alueen tila ja näkymät

Regionens situation och utsikter

NTM-centralerna samlar in och analyserar uppgifter om bl.a. arbetsmarknadens, regionekonomins, infrastrukturens och samhällsstrukturens situation och förändringar samt förutser den kommande utvecklingen.

NTM-centralernas arkiv är offentliga

En del av materialet är fritt tillgängligt för alla som behöver det och är intresserade. För en del av tjänsterna krävs användarkod.

För informationssökning och eventuell utskrift eller kopiering reserveras skäligt med tid och större arbetskostnader för informationssökningen debiteras kunden. Debiteringen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten.  Offentlighetslagen skyddar ändå vissa uppgifter, till exempel uppgifter om identitet, näringsverksamhet och hotade arter.

Materialförfrågningar kan skickas till NTM-centralernas registratur:

Regional Regionens situation och utsikter -sidor

 

Uppdaterad: 17.02.2021