Navigeringsmeny

Ansvarsfullhet vid NTM-centralerna

NTM-centralernas möjligheter till ansvarsarbete är mycket omfattande, eftersom NTM-centralernas uppgifter upp till 80 procent hänför sig till klimatutsläppen i regionerna. Därför är det möjligt för oss att direkt och indirekt bidra till att minska utsläppen och att främja anpassningen till klimatförändringen.

Vi följer upp vår inverkan på sex av FN:s mål för hållbar utveckling

NTM-centralerna, AN-byråerna och NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) utför ansvarsarbete tillsammans och rapporterar om det årligen. Målet med ansvarsarbetet är att inverka positivt på uppnåendet av målen för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I vår gemensamma ansvarsrapport följer vi för närvarande upp vårt handavtryck (vår positiva inverkan på miljön) i fråga om sex av FN:s mål för hållbar utveckling:

  • Hållbar energi för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna
  • Hav och marina resurser
  • Ekosystem och biologisk mångfald

Dessutom rapporterar vi om vårt eget fotavtryck (vår negativa inverkan på miljön) och funderar på sätt att minska det.

Vår ansvarsrapport

Uppdaterad: 01.11.2023