Navigeringsmeny
Iskukyiset palvelut - ingressi sv

Slagkraftiga  tjänster - IPA-program

Under 2018-2019 genomfördes ett utvecklingsprogram som var gemensamt för NTM-centralernas och TE-byråernas tjänster, som en del av den systematiska verksamhetsutvecklingen. Utvecklingsprogrammet hade som mål att producera digitala och kundorienterade tjänster samt ett smidigt samarbete mellan olika förvaltningsområden. Utvecklingen inleddes 2013 med programmet Slagkraftiga NTM-centralen och fortsatte under 2015-2019 med nya Slagkraftiga program.

I programmet Slagkraftiga tjänster understöddes och finansierades 27 projekt som hade ett samband med e-tjänster, moderna elektroniska arbetsredskap och utnyttjande av datasystem samt utveckling av personalens kompetenser.

För att genomföra programmet grundades en programbyrå och en omfattande stödgrupp som samlades med jämna mellanrum. Gruppen hade som uppgift att stödja programmet, anpassa projekt som startades och utvecklingsbehoven i de olika förvaltningsområdena samt att säkerställa en tillräcklig dialog. Päivi Blinnikka från Nylands NTM-central var programchef.

Projektets helheter

IPA-programmet bestod av tre projekt:

  • Tjänster, projektchef Sanna Kolomainen, Lapplands NTM-central
  • Verksamhetssätt och verktyg, projektchef Pekka Lausti, Egentliga Finlands NTM-central
  • Förändring och stöd för ledarskap i förändring, Pia Sorvali, UF-centret
     

Tjänster

I projekthelheten Tjänster beskrevs målsättningen för de offentliga tjänsterna, samlades serviceekosystem baserade på kundernas livssituation och affärshändelser, utvecklades TE-kundernas telefonservice genom en systematisk genomgång av feedback och genom att införa artificiell intelligens som stöd för telefon- och chatservicen.

Verksamhetssätt och verktyg

I projekthelheten Verksamhetssätt och verktyg utvecklades faktabaserat ledarskap i företags- och arbetskraftstjänsterna samt i miljötillsynen, upphandlingsprocessen digitaliserades från början till slut, man stöttade byggandet och införandet av ett gemensamt kundhanteringssystem och deltog i utvecklingen av datasystemen bakom många tjänster.

Förändring och stöd för ledarskap i förändring

Projekthelheten Förändring och stöd för ledarskap i förändring tränade och utbildade personalen vid NTM-centralerna och TE-byråerna samt ledningen med målsättningen att kontinuerligt utveckla kompetenserna, en smidig användning av arbetsredskapen, god förmåga att jobba i nätverk samt förberedelse inför framtida utmaningar.

Uppdaterad: 03.02.2020