Navigeringsmeny
Nuorisotakuun seuranta

Uppföljning av ungdomsgaranti

NTM-centralerna koordinerar ungdomsgarantin samt följer upp hur den genomförs i deras områden. På webbsidan Ungdomsgaranti (te-tjanster.fi) finns information om vad ungdomsgarantin omfattar och vem den är avsedd för.

I många landskap verkar tväradministrativa, branschövergripande och yrkesövergripande grupper som koordineras av NTM-centralerna samt därtill exempelvis inom kommunerna grupper som främjar ungdomars välbefinnande samt handlednings- och servicegrupper. NTM-centralernas uppgift är att samla nätverk och uppmuntra till att genom nätverkssamarbete skapa tröskellösa tjänster för unga genom att störta förvaltningsgränserna och underlätta samarbete inom nätverken.

Ungdomsgarantin består av tre helheter med tanke på personer under 30 år: 1) ett självständigt liv, 2) möjlighet till arbete eller utbildning samt 3) yrkesfärdighet och sysselsättning.

NTM-centralernas regionala sidor för ungdomsgaranti

På andra webbplatser

Uppdaterad: 08.05.2023