Projektet Åkrarnas bördighetstal, inriktat på odlingssäkerhet och välmående vattendrag

Projektet för att utveckla användningen av åkrarnas bördighetsuppgifter – till nytta för såväl odlare som inom vattenvården

Peltomaisema, kuva: Anni Karhunen

Projektets innehåll

Projektet Åkrarnas bördighetstal är ett projekt som samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland och vars mål är att utveckla och främja utnyttjandet av bördighetsuppgifterna. I projektet uppmuntras odlarna att utnyttja bördighetsuppgifterna mer effektivt än tidigare när de planerar odlingen, och att genom långsiktig odlingsuppföljning välja odlingsmetoder och -växter som främjar odlingssäkerheten och leder till en mindre belastning av vattendragen. Under projektet används exempelgårdarnas bokföringsuppgifter för att ta reda på hur långvarig odlingspraxis påverkar markernas näringshalter, till exempel utvecklingen av fosfortalet. Dessutom granskas åkerskiftenas växtkraft och odlingsmarkens struktur rent generellt. Med hjälp av resultaten från projektet utarbetas rådgivningsmaterial för odlare och andra aktörer.

Projektets teman:

  • utnyttjande av bördighetsuppgifter
  • metoder för att uppnå och upprätthålla en tillräcklig näringshalt i marken
  • odlingssäkerhet och välmående vattendrag
  • uppföljning av hur jordförbättringsmedlen påverkar jordmånen
  • främjande av delad gödsling

Projektets varaktighet:

9/2022–9/2023.

Mer information om projektet:

Jenna Bergholm, [email protected], 029 502 2848

Hankkeen yhteistyökumppanien logot.

Uppdaterad: 09.02.2023