Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Avlägsnande av belastningen orsakad av jordbruk i Skärgårdshavets avrinningsområde från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM)

Presentation av projektet

Skärgårdshavets hot spot-färdplansprojekt administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland och går ut på att reda ut möjligheterna och upprätta en plan för att få den diffusa belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde struket från HELCOM:s hot spot-lista. Andra aktörer som deltar i projektet är Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, MTK Varsinais-Suomi och SLC Åboland. Projektet genomförs under tiden 4/2021–6/2022.

I Skärgårdshavets hot spot-färdplansprojekt utreder man om kriterierna för att avlägsna en hot spot uppfylls när åtgärderna för vatten- och havsvård och åtgärderna i det i mars 2021 offentliggjorda CAP-programmets strategiutkast vidtas. Man bedömer särskilt om de nuvarande åtgärderna i en tillräckligt stor grad skapar sådana hanterings- och uppföljningsprogram för jordbrukets diffusa belastning som avlägsnande av en hot spot kräver. Dessutom bedömer man om åtgärderna är tillräckliga med tanke på att permanent sänka den diffusa belastningen. Utöver detta kartlägger och identifierar man i projektet flaskhalsar som genomförandet av de nuvarande åtgärderna kan orsaka. Utgående från resultaten, särskilt flaskhalsanalysen, upprättas ett förslag på ytterligare åtgärder som eventuellt behövs och på deras tidtabeller. Dessutom sammanställs en färdplan över stegen mot att stryka belastningen från hot spot-listan och lämna en ansökan om detta hos HELCOM. Kommunikation och deltagande i såväl avlägsnande av flaskhalsar som implementering är en central del av projektet, och deras värde ökar när projektet fortskrider. Även deras värde är en central del av projektet och arbetet kring dess färdplan.

Projektarbetspaket:

Arbetspaket 1:

Fas 1: Bedömning av uppfyllelse av kriterierna med nuvarande åtgärder
Man bedömer huruvida kriterierna som ställts för att avlägsna en hot spot uppfylls med jordbrukets nuvarande vattenskyddsåtgärder

Fas 2: Flaskhalsanalys
Man reder ut flaskhalsar och utvecklingsobjekt i de nuvarande vattenskyddsåtgärderna

Arbetspaket 2:

Färdplan:
Man beskriver och schemalägger åtgärder som ska vidtas för att avlägsna flaskhalsarna i genomförandet av åtgärder och uppföljning, för att uppfylla kriterierna och för att avlägsna HELCOM:s hot spot.

I samarbete: