Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Avlägsnande av belastningen orsakad av jordbruk i Skärgårdshavets avrinningsområde från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM)

Mitä juuri minä voin tehdä Saaristomeren hyväksi?

  • Placera djurstallarna och gödselstäderna långt från vattendrag
  • Se till att området dit gödseln sprids är tillräckligt stort
  • Samarbeta i den mån det är möjligt med jordbrukare i området så att gödselns spridningsyta blir tillräckligt stor
  • Sprid ut gödseln huvudsakligen under vegetationsperioden
  • Utnyttja investeringsstöd riktade till lagring och processering av gödsel
  • Delta aktivt i olika projekt

   

  Bekanta dig även med husdjursskötselns miljöskyddsanvisning (på finska): kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (ym.fi)

   

  • Placera skyddszonerna och andra områden med växttäcke nära vattendrag och på branta backar
  • Se till att en så stor del av åkrarna som möjligt har växttäcke även på vintern
  • Gödsla utifrån en markkartering enligt växternas behov
  • Sköt om åkrarnas bördighet och dikning, även på hyrda åkrar
  • Använd växtskyddsmedel endast vid behov
  • Se till att gårdens växelbruk är så mångsidigt som möjligt
  • Pröva nya odlingsväxtsorter som ger högre avkastning
  • Ta reda på om åkrarna är lämpliga för gipsbehandling

   

  Bekanta dig även med en guide över effektiv användning av gödsel (på finska): Gödslingsguide (Proagria.fi)

   

  • Prioritera närmat
  • Prioritera ekologiska produkter
  • Använd inte mer näring och bekämpningsmedel i trädgården än växterna behöver
  • Se till att områden bredvid vattendrag på din tomt har växttäcke året runt​​​​​​

Maisema vesiväylältä, jossa merimerkki ja loisto

Uppdaterad: 14.06.2023