Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Avlägsnande av belastningen orsakad av jordbruk i Skärgårdshavets avrinningsområde från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM)

Uppdaterad information om Skärgårdsprojektet och Skärgårdsprogrammet finns på Skärgårdshavet-hemsida

Skärgårdshavsprogrammet

Vid halvtidsöversynen den 29 april 2021 godkände regeringen Skärgårdshavsprogrammet. Målet med programmet är att minska den diffusa belastningen i Skärgårdshavets avrinningsområde så att området senast 2027 kan strykas från den hot spot-lista som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) upprätthåller över de värsta belastningskällorna. Skärgårdshavsprogrammets centrala meddelande är den diffusa belastningen i Skärgårdshavets avrinningsområde. För programmet upprättas en uppföljningsgrupp på ministernivå som har en betydande roll vad gäller programmets kommunikation.

Hot spot-färdplansprojektet utgör den första fasen av Skärgårdshavsprogrammet. I projektet utarbetas en färdplan för minskning av den diffusa belastningen. I färdplanen fastställs åtgärder och en tidtabell som tillsammans bildar en plan för Skärgårdshavsprogrammets innehåll fram till 2027. Målet är också att senast 2027 ansöka om att Skärgårdshavets hot spot stryks från HELCOM:s lista.

Statsrådets nyhet

 

Uppdaterad: 16.04.2024