KIPSI-hanke

Kipsin levitys koko Suomen rannikkoalueen pelloille

Suojellaan yhdessä suomalaista ruokaa – maalla ja merellä!

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Kipsi ja sen levitys on ilmaista ja verovapaata, eikä sen tilaaminen vaikuta maataloustukiin.

Kipsihaun avautumisesta tiedotetaan viljelijöille, joilla on hallinnassaan kipsille soveltuvaksi arvioituja peltolohkoja. Kipsihausta tiedotetaan tällä sivulla sekä postitse ja sähköpostilla lähetettävillä uutiskirjeillä.

Näin homma toimii

  • Haku aukeaa 1.6.2022
  • Täytä tai tulosta kipsihakemus osoitteessa kipsinlevitys.fi - voit hakea samalla myös neuvontaa!
  • Levityksen aikataulu sovitaan sinulle sopivalle, sadonkorjuun jälkeiselle ajankohdalle. Myös kevätlevitys on mahdollista.
  • Kipsi toimitetaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa.
  • Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen. Kipsi levitetään levityslautasin varustetulla täsmälevittimellä.
  • Kipsikäsittely on sinulle ilmainen ja verovapaa. Hanke maksaa kipsin, rahdin ja levityksen.
  • Kipsikäsittely ei vaikuta maataloustukiin!
  • Pakottavista syistä (esim. liian märkä pelto) kipsin levitys voidaan siirtää seuraavalle vuodelle.

Voit tarkastella peltojesi soveltuvuutta kipsinlevitykseen myös itsenäisesti

KIPSI-hankkeen kautta haettava kipsikäsittely lyhyesti:

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria. ​​​​

Ajankohtaista

Kipsihaku aukeaa 1.6.!

Kipsi-hanke on laajentunut koko rannikkoalueelle! Kipsikäsittelyä ja neuvontaa voi hakea 1.6. alkaen.

KIPSI-hankeen laajenemista valmistellaan koko Suomen rannikkoalueelle

Varsinais-Suomen ELY-keskus valmistelee yhdessä muiden ELY-keskusten kanssa KIPSI-hankkeen laajenemista koko Suomen merenrannikon kattavaksi. Valmisteilla olevan hankkeen laajeneminen on tarkoitus...

Kipsinlevitys käynnissä

Kipsinlevitys käynnissä Kesän kuivuudesta johtuen sadonkorjuutyöt ja kipsinlevitys ovat käynnistyneet etuajassa. Jyrki Heino Meriaura Oy:stä kertoo, että kipsiä levitetään sitä mukaa, kun...

Kipsitukihaku 2021 toi käsittelyyn 8500 peltohehtaaria

Kipsitukihaku 2021 toi käsittelyyn 8500 peltohehtaaria Noin 330 varsinaisuomalaista viljelijää haki kipsinlevitystä noin 8500 peltohehtaarille heinäkuun lopussa päättyneessä 2021...