› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Vesilahdella Pyhäjärvessä havaittu kuolleita kaloja (Pirkanmaa)

Vesilahdella Pyhäjärvessä havaittu kuolleita kaloja (Pirkanmaa) Pyhäjärvellä Vakkalanselällä Kotosaarten ympäristöstä on havaittu alkuviikosta kalakuolemia. Kuolleita kaloja oli paikalliselta...

SAT käynnissä olevat EU hankkeet

Satakunnan EU-hankkeet            SataPolku Päivi Lankoski-Raitio , projektikoordinaattori, 0295 022 039 ...

Maantien 8300 Päivärinne–Laukka kevyenliikenteen väylä ja Muhoksen vihertyöt (Pohjois-Pohjanmaa)

Maantien 8300 Päivärinne–Laukka kevyenliikenteen väylä ja Muhoksen vihertyöt (Pohjois-Pohjanmaa) Urakkaan kuuluu mm. mt 8300 länsipuolelle rakennettava kevyen liikenteen väylä välillä Laukan...

ESR_Satakunta 2014 2020

Kestävää kasvua ja työtä Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea...

SAT EU-rahoitus

EU-rahoitus - Satakunta Ohjelmakauden 2014–2020 projektihaku Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella ajalle 15.6.2018 -...

KAS Valtionavustukset

Valtionavustukset - Kaakkois-Suomi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnille valtionavustuksia paikallis- ja palveluliikenteen ylläpitämiseen, säännöllistä matkustusta...

KAS Kutsujoukkoliikennelupa

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Nurmien viljelyala voimakkaassa kasvussa (Kaakkois-Suomi)

Nurmien viljelyala voimakkaassa kasvussa (Kaakkois-Suomi) Nurmen viljelyala Kaakkois-Suomessa kasvaa. Kolmen vuoden (2016-2018) aikana nurmiala on lisääntynyt lähes 11 000 ha, mikä on...

KAS Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 5.6.2012 päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.  ...

Understödd trafik ingressi

Understödd trafik NTM -centralen i Egentliga Finland understöder förbindelsefartygstrafik i Sibbo, Raseborg, Ingå och Lovisa skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar. Trafikidkarna som...

Etelä-Savossa maidontuotannon jatkajia keskimääräistä enemmän lähivuosina (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa maidontuotannon jatkajia keskimääräistä enemmän lähivuosina (Etelä-Savo) Etelä-Savossa maitotilojen määrän väheneminen on keskimääräistä hitaampaa. Eteläsavolaisista maitotiloista...

Saaristoliikenne ingressi

Skärgårdstrafik Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav...

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Sinilevä runsastui keskiviikkoiltana 4.7. (12.7.) Pohjois-Karjalassa muutama sinilevähavainto (5.7.) Jokakesäinen...

Hankeaineisto

  Hankkeen aloituskuulutus 9.5.2017

UUD Tiehankkeet Uusimaa ja Häme

Tiehankkeet - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeista myös Hämeen alueella.) Merkittävimmät suunnitteilla olevat tiehankkeet Valtatie 12 Lahti - Kouvola ...

Keskustelutilaisuus Koutaniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta

Koutaniemen pohjavesialueelle laaditaan Kajaanin veden, Kainuun ELY-keskuksen ja Kajaanin kaupungin yhteisprojektissa pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on toimia...
../common/calendar Startdatum: 30.7.2018

KAS Reittiliikenteen lupa-asiat

Markkinaehtoinen liikenne - Kaakkois-Suomi Markkinaehtoisen liikenteen nousukorvaukset Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta-alueella on käytössä kuntien...

Torkan drabbar de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Torkan drabbar de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten ) Det varma vädret och bristen på regn har sänkt vattenståndet och minskat vattenföringen ytterligare i vattendragen på...

HAM Levätilanne

  Levätilanne - Häme Hämeen ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa alueensa järvien levätilannetta 13 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa.  ...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT