› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Fiske i Tana älv

Fiske i Tana älv Obs! Innehållet på sidan uppdateras, vi beklagar brister i informationen. I och med det nya fiskeavtalet börjar fiskesäsongen för Tana älv i år fr.o.m. 1.6 och...

Rahoituslinjaukset

Riktlinjer för finansiering Västra Finland (Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten ) (pdf, 1 Mt) På finska ...

Ajankohtaista - SVE

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari (20.3.2018) Finland har möjlighet att profilera sig som ett ledande land inom ekologiska naturprodukter (15.3.2018) Tillväxt...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari (20.3.2018) Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 276 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 56...

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 276 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 000 färre än ett år...

KES Tiehankkeet - mt 640 Vuonteensalmi KU - linkit oikopolut

Suunnitelmat: Yleiskartta (pdf, 3,84 Mt) Suunnitelmakartta 1 (pdf, 460 kt) Suunnitelmakartta 2 (pdf, 778 kt) Pituusleikkaus (pdf, 280 kt) Sillan yleispiirustus (pdf, 389...

KES Tiehankkeet - mt 640 Vuonteensalmi KU

Maantien 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, KU, Laukaa Hankekuvaus Keski-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Laukaan Vuonteelle uuden teräsbetonirakenteisen vesistösillan...

KAS Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat - Kaakkois-Suomi Neuvottelukunta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työjärjestyksen mukaan keskuksella on neuvottelukunta, jonka työn keskeisiä painotuksia ovat erityisesti ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan, helmikuun lopussa 7340 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan, helmikuun lopussa 7340 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 7340 työtöntä...

KES Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Keski-Suomi Työmarkkinoiden kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Lisätietoja: Työllisyyskatsauksia hoitavat henkilöt Keski-Suomessa...

Helmikuussa lähes tuhat uutta avointa työpaikkaa (Kainuu)

Helmikuussa lähes tuhat uutta avointa työpaikkaa (Kainuu) Kainuun TE-toimistoon ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja helmikuun aikana lähes tuhat. Työvoiman kysynnän kasvaessa työttömien...

Työttömiä 10 250 - työttömiä 2 110 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi)

Työttömiä 10 250 - työttömiä 2 110 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi) Lapissa oli helmikuun lopussa työttömiä 10 250 ja työttömien osuus työvoimasta 12,5 %. Työttömiä oli lähes 600...

LAP Alueen tila ja näkymät - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Lappi Lapin ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön...

EPO Työmarkkinat

Työmarkkinat - Etelä-Pohjanmaa Työllisyyskatsaukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja...

POK Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Pohjois-Karjala Kaikkien ELY-keskusten tuoreimmat työllisyyskatsaukset löytyvät selainversioina samasta nettiosoitteesta www.temtyollisyyskatsaus.fi . Kyseiseltä...

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus helmikuu 2018 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus helmikuu 2018 (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomessa oli helmikuun lopussa 18 628 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 794 henkilöä (- 16,9 %) vähemmän kuin vuotta...

Pohjois-Karjalassa 10 940 työtöntä työnhakijaa (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalassa 10 940 työtöntä työnhakijaa (Pohjois-Karjala) Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella oli helmikuun lopussa 10 940 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaiseen tilanteeseen...

POS Alueen tila ja näkymät-Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Pohjois-Savo Sivulle on koottu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työllisyyskatsaukset (pdf) 2018 Helmikuu...

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkuu edelleen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkuu edelleen (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli helmikuun lopussa lomautetut mukaan...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT