› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Utredningsarbetet om utveckling av riksvägen mellan Laihela och Seinäjoki är färdigt (Österbotten och Södra Österbotten)

Utredningsarbetet om utveckling av riksvägen mellan Laihela och Seinäjoki är färdigt (Österbotten och Södra Österbotten) Utredningsarbetet om utveckling av riksväg 18 på avsnittet...

Maantien 120 ja Oikopolun risteykseen alikulku (Uusimaa)

Maantien 120 ja Oikopolun risteykseen alikulku (Uusimaa) Kaakkois-Suomen ELY-keskus rakentaa alikulkutunnelia kevyelle liikenteelle maantien 120 (vanha Porintie) ja Oikopolun risteykseen....

KAS Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Kaakkois-Suomi Voit tilata Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen sähköpostiisi alla olevan linkin kautta: Tilaa uutiskirje 2017 Uutiskirje 18.12.2017 ...

PIR ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pirkanmaa Toimialueella sattuu vuosittain erilaisia ympäristövahinkoja ja muita ympäristöön liittyviä erityistilanteita. Tapahtumien laajuus ja niiden...

KAS Tiehankkeet - Rantahaka-Kouvola - Linkit Oikopolku

Kuulutus yleisötilaisuuksista 18.10 ja 19.10.2017 (pdf 89 kt) Yleisötilaisuuksien esittelyaineisto (pdf 693 kt) Työpaja 18.12.2017 (pdf 5 Mt)      ...

HAM Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Häme Ajankohtaista Maaseutuhankkeiden valtakunnallinen ideahaku alkoi 15.12.2017 Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy -seminaari 8.1.2018 ...

Työpajassa pohdittiin kasvupalvelua (Kaakkois-Suomi)

Työpajassa pohdittiin kasvupalvelua (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen yritysasiakkuuksien kasvupalvelumalli ja palvelun koordinaation suunnittelu kohti uutta maakuntavirastoa oli toisen...

KAS Tiehankkeet - Rantahaka-Kouvola-liitteet

Tausta ja tavoitteet Hankkeen sisältö Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat Usein kysyttyä Hankekortti Vt 15 Kotka - Kouvola yhteysväli (pdf 167 kt) Hankekortti Vt 15...

VAR Valtatien 12 parantaminen välillä Eura-Raijala

Valtatien 12 parantaminen välillä Eura-Raijala Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatien 12 parantamisesta välillä Eura-Raijala. Valtatie 12 toimii Rauman...

VAR_Oikopolut vt 12 Eura-Raijala parantaminen

Liity hankkeen postituslistalle Voit ilmoittautua halutessasi hankkeen postituslistalle. Tällöin saat ajankohtaista tietoa hankkeen kulusta ja tapahtumista. Ilmoittaudu sähköpostitse ...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 8/2017 (pdf, 308 kb) ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Registrering av släpanordningar (5.12.2014) Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas (15.12.2017) Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

Mitä ajankohtaista ympäristönsuojelussa (Kaakkois-Suomi)

Mitä ajankohtaista ympäristönsuojelussa? (Kaakkois-Suomi) Avauksessaan ylijohtaja Leena Gunnar kertoi sekä ELY-keskuksen että myös laajemmin Kaakkois-Suomen ajankohtaisista asioista, kuten...

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 4/2017 Saimaan juoksutuksia lisätään Käynnistyviä töitä Puruveden valuma-alueella Freshabit Puruvesi -hankkeessa ...

Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas

Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? Om din idé rör...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT