› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö Aktuellt Ansökningstid år 2017: från den 18 oktober till den 30 november NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och...

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Finansiering och understöd Näringar Trafik Miljö   Näringar Företagsfinansiering Understöd för utvecklande av företag Finansiering av...

KAI Viraston etusivu - Muuta ajankohtaista

  UUTISET NÄIN RAKENNAT PÖLYTTÄJÄLLE KEINOPESÄN Kainuun ELY-keskus ja MTT:n Sotkamon tutkimusasema ovat tehneet videon, jossa neuvotaan, miten pölyttäville hyönteisille voi rakentaa...

I år förväntas flodpärlmusslorna från Esse å föröka sig i Konnevesi (Österbotten)

Flodpärlmusslorna från Esse å väntas föröka sig i Konnevesi i år (Österbotten) I Esse år har flodpärlmusslornas reproduktion misslyckats redan för tredje året i rad. Nu ligger förhoppningarna...

KAS Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä....

PIR liikenne joukkoliikenne reittiliikennelupa-asiat

  Reittiliikenteen lupa-asiat  - Pirkanmaa Markkinaehtoisen liikenteen nousukorvaukset tuetuista lipuista 1.9.2017 alkaen (pdf, 17 kt)   ...

POS Joukkoliikenne -Reittiliikenteen lupa-asiat

Reittiliikenteen lupa-asiat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) ...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi >> Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuude t        Elinkeinot, työvoima ja osaaaminen   Muu tiedoksianto ...

Punainen liitu -liikenneturvallisuusesitys meni ihon alle (Kaakkois-Suomi)

Punainen liitu -liikenneturvallisuusesitys meni ihon alle (Kaakkois-Suomi)   Elokuvasalin täyttää iloinen puheensorina ja odottava tunnelma, kun kouvolalaiset lukion ensimmäisen...

Palokan koululla mahdollisuus tutustua moottoritiehankkeen tiesuunnitelmaan ilman Lintukankaan tunnelia (Keski-Suomi)

Palokan koululla mahdollisuus tutustua moottoritiehankkeen tiesuunnitelmaan ilman Lintukankaan tunnelia (Keski-Suomi) Kirri-Tikkakoski moottoritiehankkeen suunnitelmaluonnoksia esitellään...

KES Tiehankkeet - vt 4 Kirri Tikkakoski TS

Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa, tiesuunnitelma Hankekuvaus Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein...

ELY KES - VT 4 Kirri-Tikkakoski, TS muutos

Valtatien 4 parantaminen välillä Kirri - Tikkakoski, tiesuunnitelman muutos Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen...

KES Tiehankkeet - käynnissa olevat suunnitteluhankkeet

Käynnissä olevat suunnitteluhankkeet Tällä hetkellä Keski-Suomen ELY-keskuksella on toimialueellaan käynnissä seuraavat maantielain mukaiset suunnitteluhankkeet (YS = yleissuunnitelma, TS =...

VAR Muuta ajankohtaista

AKTUELLT Vatten- och skogsnaturdag för hela familjen samlade intresserade vid Sommarö fort och i Lauhanvuori (Landskapen i Österbotten och Egentliga Finland, 16.10.2017) ...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

16.10.2017 Vatten- och skogsnaturdag för hela familjen samlade intresserade vid Sommarö fort och i Lauhanvuori (Landskapen i Österbotten, Egentliga Finland) 15.8.2017 Säljägare, yrkesfiskare...

POK Tehtävät ja toiminta - neuvottelukunta

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta ELY-keskuksen neuvottelukunta tukee keskuksen toimintaa ja käsittelee neuvoa-antavana elimenä ainakin ELY-keskuksen tulossuunnitelmia,...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT