Trafikens kundservice

Trafikens kundservicecentral hjälper till och ger råd i frågor som gäller vägar och trafik. Centralen ger instruktioner i hur man sätter igång ett ärende och svarar på respons eller frågor.

Trafikens kundservicecentral verkar rikstäckande. Den är en central länk i kontakten mellan vägtrafikens kunder och trafikmyndigheten.

De professionella kundrådgivarna hjälper trafikkunderna även med användning av Trafikverkets och NTM-centralernas webbtjänster.

Uppdaterad

ta kontakt

  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

0295 020 601 kundservice mån-fre, kl.  9 - 16, rådgivning och respons (lna/mta)

0295 020  603 rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar mån–fre kl. 9–16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Om du ringer från fast telefon betalar du lokalnätsavgift (lna) och från mobil mobiltelefonavgift (mta).

genvägar