› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Ympäristöasiaa kuultavaksi ja kommentoitavaksi (Pirkanmaa)

Ympäristöasiaa kuultavaksi ja kommentoitavaksi (Pirkanmaa) Tule kuulemaan ajankohtaista ympäristöasiaa sekä antamaan kommenttisi Pirkanmaan ympäristöohjelman painopisteistä Pirkanmaan...

Maaseudun yritystuki vauhdittanut merkittäviä investointeja (Etelä-Pohjanmaa)

Maaseudun yritystuki vauhdittanut merkittäviä investointeja (Etelä-Pohjanmaa) Maataloustuotteiden jatkojalostusyrityksissä on toteutumassa uusia ja merkittäviä investointihankkeita. ...

Hae rahoitusta ravinteiden hyötykäytön innovaatiolle - kokeiluohjelman viimeinen haku päättyy 1.10. (Pirkanmaa)

Hae rahoitusta ravinteiden hyötykäytön innovaatiolle - kokeiluohjelman viimeinen haku päättyy 1.10. (Pirkanmaa) Onko sinulla idea menetelmästä, jolla biomassoissa olevat ravinteet saataisiin...

POP Tiehankkeet - Tasoristeyksien parantaminen välillä Pussinperä-Hourula, Nivala

Tasoristeyksien parantaminen välillä Pussinperä-Hourula, Nivala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen...

POP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Kainuun alueella) Suunnitteilla olevat tiehankkeet Tasoristeyksien parantaminen...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

Etelä-Savon yhteystiedot

Valtakunnalliset asiakaspalvelunumerot Liikenteen asiakaspalvelu: 0295 020 600 Tienkäyttäjän linja (24 h/vrk): 0200 2100  Tuulivoimaneuvonta 0295 023 044 TE-palvelut:...

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. Etelä-Savon ammattibarometri: Työvoiman kysyntä ja tarjonta vaihtelevat rajusti seutukunnittain Etelä-Savon kulttuuriympäristö koottiin kartoille ...

Valmistava teollisuus hoi! (Pirkanmaa)

Valmistava teollisuus hoi! (Pirkanmaa) Business Finland ja ELY-keskus ovat käynnistäneet kampanjan valmistavan teollisuuden toiminnan kehittämiseksi ja alan kasvun edistämiseksi. Pirkanmaan...

Kokemäenjoen äärellä - Näkökulmia joen tulevaisuuteen

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, mitä on Kokemäenjoen vesistöalueen kestävä hyödyntäminen ja mitä haasteita siihen liittyy. Kokemäenjoen vesistöalueelle on laajassa yhteistyössä valmisteltu...
../common/calendar Startdatum: 21.11.2018

VAR Muuta ajankohtaista

AKTUELLT NTM-nyhetsbrevet 6/2018 har publicerads (13.9.2018, på finska) NTM-nyhetsbrevet 5/2018 har publicerads (14.6.2018, på finska) NTM-nyhetsbrevet 4/2018 har...

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman rahoitushaku

Datum 15.6.2018 Datum 3.10.2018 Innehåll Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haku...

Pellonpiennarpäivä

Sahalahden Pakkalassa järjestetään 25.9. Pellonpiennarpäivä, jossa tutustutaan käytännössä peltojen ravinnekalkitukseen yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta. Tilaisuuden...
../common/calendar Startdatum: 25.9.2018

POP Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Pohjois-Pohjanmaa Työllisyyden, osaamisen ja työmarkkinoiden kehittäminen Kasvupalvelut-hanke Pohjois-Pohjanmaalla Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma -...

POP Kasvupalvelut

Kasvupalvelut-hanke Pohjois-Pohjanmaalla Kasvupalvelupiloteilla valmistaudutaan tulevaan Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt kahden maakunnallisen kasvupalvelupilotin valmistelu. Pilotteja...

Sahalahdessa esitellään ravinnekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa)

Sahalahdessa esitellään ravinnekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa) Sahalahden Pakkalassa järjestetään 25.9. Pellonpiennarpäivä, jossa tutustutaan...

Hyökkäystie valtatie 12 ramppiin (Pirkanmaa)

Hyökkäystie valtatie 12 ramppiin (Pirkanmaa) Hälytystehtävälle asetetun enimmäisaikarajan saavuttaminen vaati Kangasalla poikkeavan tieyhteyden rakentamista Vatialan eritasoliittymän ramppiin....

POS Työ-Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Pohjois-Savo Pohjois-Savon ELY-keskus hankkii alueen työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaille tarvittavia työvoima- ja yrityspalveluja eri palvelutarjoajilta noudattaen...

Etusivu - häiriötiedote -asiantuntijahaku - sv

I vår webbtjänsten fungerar inte för tillfället sakkunnig söktjänsten, vi utreder störningen. Vi beklagar de olägenheter som problemet medför.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT