Aktuellt

Nu söker vi jordbrukare som vill delta i projektet i Egentliga Finland och Satakunta! Har det på din gård förts heltäckande skiftesspecifik bokföring över odlingssorter och odlingsmetoder samt över regelbundet uppmätta bördighetsuppgifter? Vill du få ut ännu mer av den här informationen och få åtgärdsförslag från en rådgivare? Vid behov är det inom ramen för projektet också möjligt att ta nya bördighetsprov och på så sätt få bördighetsuppgifter oftare. Den som deltar i projektet är med och främjar ett bättre utnyttjande av bördighetsuppgifterna i syfte att främja åkrarnas bördighet och välmående vattendrag. I det ettåriga projektet deltar 10–20 jordbrukare.

Förfrågningar och anmälningar

​​​​​Jenna Bergholm, 050 431 8357
jenna.bergholm@ely-keskus.fi

Hankkeen yhteistyökumppanien logot.

Uppdaterad: 27.10.2022