› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Paltamon biojalostamon arviointiselostuksen kuulemisvaiheen yleisötilaisuus

Arviointiselostuksen kuulemisvaiheen yleisötilaisuus pidetään Korpitien koululla tiistaina 19.6.2018 klo 17.30 alkaen (kahvit klo 17.00 alkaen). Yleisötilaisuudessa esitellään myös kaavaluonnosta....
../common/calendar Startdatum: 19.6.2018

Työmarkkintutkimus- ja ennakointi - Uusimaa

Työmarkkinatutkimus- ja ennakointi - Uusimaa Ennakointi on tulevaisuuden kehityskulkujen ja mahdollisuuksien arviointia valintojen ja päätöksenteon perustaksi. Yhteiskunnan, työn,...

EPO Kuulutukset

Kungörelser - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. Ansvarsområdet för...

Kuulutukset - Häme

Kuulutukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.   Ehdotus Kanta- ja...

ESA Kuulutukset

Kuulutukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

Kunnossapito-talvihoito-linkit soita meille

Kontaktformulär Trafikens kundservice 0295 020601 mån-fre,  kl. 9-14 (lna/mta) trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi Vägtrafikantlinjen 0200 2100 ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-soita meille

Trafikens kundservice trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi, 0295 020 601 mån-fre,  kl. 9-14 (lna/mta) NTM-centralen i Birkaland, Kundservice, Specialtransporter PB 297,...

liikenne-luvat-soita meille

Kontaktformulär Trafikens kundservice trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 14 (lna/mta)  

POS -Joukkoliikenne -Tiedotteet

Tiedotteet - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)   TIEDOTE...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 8/2017 (pdf, 308 kb) ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Registrering av släpanordningar (5.12.2014) Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots...

VAR Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Varsinais-Suomi ELY-uutiskirje Uutisia ja ajankohtaisia asioita ELY-keskuksesta > Tilaa uutiskirje Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste ...

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 Laadittu13.2.2018   1....

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta - sisältö

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Ajankohtaista Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset (päivittyy tilanteen edetessä) VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

liikenne-yksityistieavustukset-ota yhteyttä

Kontaktformular Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar Trafikens kundservice trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 0295 020 603  mån-fre kl. 9-14...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT