NTM-centralen i Österbotten

Navigeringsmeny

POH Etusivu - vasen palsta_sv

Kontaktuppgifter 

Telefonväxel

0295 028 500

Verksamhetsställe i Vasa

Postadress PB 131, 65101 Vasa
Besöksadress Wolffskavägen 35 B, 5 vån.
Öppet vardagar kl. 8.00 - 16.15

Verksamhetsställe i Karleby

Postadress PB 240, 67101 Karleby
Besöksadress Långbrogatan 15
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.00

Registratur

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Registraturen
PB 131, 65101 VASA
registratur.osterbotten@ntm-centralen.fi

Nyheter från regionen

ÖVRIG AKTUELL INFORMATION

Pressmeddelanden om trafik och miljö

Trafik- och miljöärenden sköts på vårt område av NTM-centralen i Södra Österbotten. Läs pressmeddelanden som gäller trafik- och miljöfrågor på vårt område i Södra Österbottens NTM-centrals pressrum (sttinfo.fi)

Pressmeddelanden från regionen (till 23.9.2020)

Meddelanden till 23.9.2020
null NTM-centralernas meddelandetjänst ändras 24.9.2020, gör om din beställning

NTM-centralernas meddelandetjänst ändras 24.9.2020, gör om din beställning

NTM-centralerna övergår till att använda STT:s meddelandetjänst från 24.9.2020. Mediet kommer att få meddelanden automatiskt även i fortsättningen, men de andra som beställer meddelanden måste göra om deras beställning. Av dataskyddsskäl kan vi tyvärr inte överföra beställningarna direkt till den nya tjänsten.

I den nya tjänsten kan NTM-centralens meddelanden beställas endast enligt regionen, vilket betyder att kombinationen av regionen och ämnesordet inte går (till exempel miljömeddelanden av NTM-centralen i Nyland). Om du vill beställa meddelandena enligt ämnesordet, kan du göra en beställning på STT:s meddelandetjänstens webbsidor. Då får du meddelanden enligt det berörda ämnesordet för alla som använder tjänsten.

Beställning av meddelanden från den nya tjänsten:

Riksomfattande och flera regionala NTM-centralers gemensamma meddelanden

De regionala NTM-centralers meddelanden

POH Etusivu - lisää tiedotteita sv