Navigeringsmeny

Anställning och sysselsättning av ukrainare

NTM-centralen i Österbotten har sammanställt vanliga frågor från aktörer och arbetsgivare inom sitt område i synnerhet om arbete och sysselsättning för ukrainare som omfattas av tillfälligt skydd.

NTM-centralen i Österbotten påpekar att en del av informationen kan ändras på grund av nya riktlinjer och preciseringar. Följ anvisningarna om tillfälligt skydd och arbete även på bl.a.

Vi strävar efter att uppdatera sidorna enligt behov.

 

Regionala nyheter:

14.6. Ordnande av integrationstjänsterna vid Österbottens TE-byrå under sommartiden

4.5. NTM-centralen i Österbotten har besökt förläggningarna i landskapet (Österbotten)

 

Inledande av arbete i Finland för en ukrainsk person som ansökt om tillfälligt skydd

Som arbetsgivare till personer som får tillfälligt skydd

 • För arbete som utförs av en person som får tillfälligt skydd gäller samma lagstiftning och till exempel kollektivavtal som för vilken arbetstagare som helst. Arbetsgivaren är skyldig att granska personens rätt att arbeta.  Dessutom ska arbetsgivaren lämna in uppgifter om lönen elektroniskt i Enter-Finland-tjänsten genom att fylla i TEM054-blanketten.


  Mer information

 • Regionala samarbetspartner för arbetsgivare

  • Österbottens TE-byrå kartlägger som bäst företagen inom sitt område, som vill erbjuda arbetsplatser bl.a. för personer som flytt från Ukraina. 
   De företag som kan erbjuda arbetsplatser där det inte behövs kunskaper i finska eller svenska kan kontakta företagstjänsterna vid TE-byrån (0295 056 001). 
    
  • Vasa företagare rf: Jobb åt Ukrainare - Yrittajat.fi
    
  • Handelskamrarna har inlett samarbete med Startup Refugees som hjälper flyktingar, asylsökande och invandrare att hitta sysselsättning. Det främsta syftet med samarbetet är att sammanföra personer som flytt krig, ukrainare som behöver arbete och företag som lider av brist på kunnig arbetskraft.
   Hitta en expert till era behov och hjälp ukrainare att hitta sysselsättning - Österbottens handelskammare (chamber.fi)

   

  Riksomfattande samarbetspartner för arbetsgivare

  • Finlands Näringsliv EK har tillsammans med StaffPoint-koncernen startat projektet Työstä turvaa, som gör det möjligt att erbjuda arbete åt människor som flytt kriget från Ukraina. Målet är till en början att sysselsätta 200–400 personer med arbetstillstånd från Ukraina och andra asylsökande.
   Projektet Työstä turvaa stöder ukrainarna - Staffpoint

   

  Uppdaterad 4.5.2022

Som arbetssökande som får tillfälligt skydd

 • Personen kan anmäla sig som kund hos arbets- och näringsbyrån i det skede då hen har beviljats uppehållstillstånd, dvs. fått ett beslut om tillfälligt skydd. Därefter kan personen hänvisas till tjänster enligt LOAFS enligt individuellt behov. Personer som får tillfälligt skydd har dock inte rätt till arbetsmarknadsstöd. Man kan också anmäla sig till arbets- och näringsbyrån utan stark autentisering.


  Se även 

  • Att anmäla sig till Österbottens TE-tjänster
  • Som personkund vid Österbottens TE-tjänster


  Mer information
   

   

 • För att påskynda inledandet av jobbsökningen rekommenderar Österbottens arbets- och näringsbyrå att man använder pappersblanketten. Blanketten returneras personligen till närmaste arbets- och näringsbyrå eller samservicekontor under deras öppettider. Man ska ta med sig identitetsbevis och uppehållstillstånd, av vilka en kopia tas i samband med anmälan. Det lönar sig att fylla i blanketten omsorgsfullt så att personens kompetens, önskemål om arbete och det område där kunden söker arbete framgår.


  Anmälningsblanketten hittas här:

  Kontaktuppgifterna till Österbottens arbets- och näringsbyrå hittas här:

   

 • En person som får tillfälligt skydd som personkund vid Österbottens TE-tjänster 

  Med invandrare avses en person som flyttat till Finland och som vistas i landet med ett tillstånd som beviljats för annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållsrätt har registrerats eller som har beviljats uppehållskort (Lag om främjande av integration 30.12.2010/1386, kap. 1, 3 §) 

  En invandrare har rätt till integrationsplan, om han eller hon är arbetslös arbetssökande enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller annat än tillfälligt får utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (Lag om främjande av integration kap 2, 12 §). ”En integrationsplan kan utarbetas även för en annan invandrare, om han eller hon med stöd av den inledande kartläggningen bedöms vara i behov av en plan för att integrationen ska främjas.” Personen ska även i denna situation vara invandrare enligt integrationslagens definition. 


  Personer med tillfälligt skydd som söker arbete, har rätt till TE-byråns arbetsförmedlingstjänster och övriga tjänster som stöder sysselsättningen samt till inledande kartläggning enligt integrationslagen som TE-byrån utarbetat och till integrationsplan. De kan också delta i integrationsutbildning.

  När man anmäler sig som TE-byråns kund träder också de skyldigheter som gäller jobbsökningen i kraft.

  Det är bra att beakta att eftersom de personer som beviljats tillfälligt skydd omfattas av lagen om mottagning och då kartläggs situationen för de personer som står utanför arbetskraften i första hand vid mottagningscentralen. 

   

  Vid den inledande intervjun vid Österbottens TE-tjänster bedöms servicebehovet för varje arbetssökande individuellt 

  När en person som får tillfälligt skydd har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån så bedöms personens servicebehov vid den inledande intervjun .

  Bedömning av servicebehovet är en central del av arbetssökandets stöd för sysselsättning, serviceprocess och vägledning till service. Genom bedömning av servicebehovet kartläggs i första hand arbetssökandens färdigheter att bli sysselsatt inom den öppna arbetsmarknaden. Vid bedömning av servicebehovet utreder man med vilka tjänster man svarar på arbetssökandens behov och på bästa sätt främjar arbetssökandens sysselsättning.

  Uppdaterad 8.6.2022

 • Enligt migrationsverkets åsikt har förläggningarna inte för tillfället resurser att göra kompetenskartläggningar åt sina kunder. 
  Det är bra att beakta att vid behov gör TE-byrån en eventuell kompetenskartläggning eller en inledande kartläggning enligt integrationslagen till de personer som riktar sig till arbetsmarknaden och som beviljats tillfälligt skydd. Personerna bör då anmäla sig som kunder vid TE-byrån.  
   

  Uppdaterad 2.5.2022

 • Study in Finland

  Finländska universitet och yrkeshögskolor öppnar nya studiemöjligheter för att hjälpa de ukrainare som kommer till Finland. De studerande erbjuds möjligheter att inleda eller fortsätta sina studier, och forskarna ges möjlighet att fortsätta sitt forskningsarbete i Finland.

  Nedan finns högskolornas i Mellersta Österbotten och Österbotten webbsidor som berör Ukraina:

   

   

  Mer information

   

  Uppdaterad 24.5.2022

 • SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)

  Vasa universitet erbjuder kostnadsfri handledning till invandrare som redan har högskolestudier eller har för avsikt att söka till studier. Hjälp erbjuds för arbetslivsfrågor relaterade till det finländska högskoleområdet. 

   

   

  Vasa Universitets kundbroschyrer om SIMHE-tjänster:

   

  Uppdaterad 18.5.2022

Laajamittaisen maahantulon varautuminen

 • I landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten verkar en gemensam myndighetssamarbetsgrupp för beredskap för massinvandring.

  I och med att den ändring av mottagningslagen som republikens president fastställde den 16 december 2021 träder i kraft har Migrationsverket från och med den 1 januari 2022 ett centraliserat ansvar för beredskapsplaneringen som gäller ordnande av mottagningstjänster vid massinvandring. Migrationsverket, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, NTM-centralen i Österbotten och NTM-centralen i Södra Österbotten har med beaktande av nuläget kommit fram till att NTM-centralen i Österbotten fortsätter koordineringen av samarbetsgruppen för beredskap för massinvandring i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.  

  I arbetsgruppen finns representanter för: NTM-centralen i Södra Österbotten, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Karleby stad, Kristinestads förläggning, Västra Finlands sjöbevakningssektion, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Migrationsverket, NTM-centralen i Österbotten, samkommunen för Österbottens välfärdsområde, polisen i Österbotten, Röda korsets distrikt i Västra Finland, Röda Korset Österbottens svenska distrikt, Seinäjoki stad, Seinäjoki förläggning, Soite, Vasa förläggning, Vörå migrationscentral och förläggningen i Karleby.

  Beträffande tilläggsuppgifter och substansärenden gällande samarbetsgruppen för beredskap för massinvandring i Österbotten och Mellersta Österbotten:

  Emine Ehrström, NTM-centralen i Österbotten
  0295 028 684 | emine.ehrstrom@ely-keskus.fi  

  I tilläggsuppgifter och substansärenden gällande samarbetsgruppen för beredskap för massinvandring för Södra Österbottens del:

  Mauno Salmela, NTM-centralen i Södra Österbotten
  ​​​​​​0295 027 625 | mauno.salmela@ely-keskus.fi  

  Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Timo Saari vid NTM-centralen i Österbotten:  

  Timo Saari, NTM-centralen i Österbotten
  0295 028 501 | timo.saari@ely-keskus.fi  

   

  Uppdaterad 4.5.2022

 • •    Förläggningen i Karleby (FRK) 
  •    Förläggningen i Kristinestad (FRK)
  •    Oravais hybridenhet (enhet för minderåriga)
  •    Förläggningen i Oravais
  •    Förläggningen i Oravais, enheten i Jakobstad
  •    Förläggningen i Vasa


  Mer information

   

  Uppdaterad 4.5.2022

Uppdaterad: 16.06.2022