Navigeringsmeny
Työllisyyskatsaukset - ingressi - SVE

Sysselsättningsöversikter

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt har en egen webbplats, vars adress är

En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel. Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska. Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.

De centrala uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik publiceras i Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabas StatFin:

Regionala sysselsättningsöversikter

Uppdaterad: 15.03.2023