Maantien suoja-alueelle rakentaminen 

Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

  • seutu- ja yhdysteillä 20 m
  • valta- ja kantateillä 30 m
  • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

Maantien välittömässä läheisyydessä rakentamista on rajoitettu ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien vaikutusten takia. ELY-keskus voi hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen maantien suoja-alueella, jos rakentamisesta tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Käsittelymaksut

  • myönteinen päätös asunto- ja loma-asuntokiinteistöiltä 200 euroa
  • myönteinen päätös yritys- ja kauppakiinteistöiltä 400 euroa
  • kielteisestä päätöksestä 50 euron käsittelymaksu.

Hakeminen onnistuu parhaiten sähköisellä lomakkeella. Hakemus otetaan käsittelyyn 2-4 viikon kuluessa.

Tarvittaessa voi tulostaa paperilomakkeet ja toimittaa ne postitse. Palautusosoite Pirkanmaan ELY-keskus, Luvat, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitellut toimenpiteet, perustelut miksi rakennusta ei voida sijoittaa suoja- alueen ulkopuolelle, kiinteistön numero (xxx-xxx-xx-xx) ja hakijan yhteystiedot.

Hakemukseen tulee aina liittää seuraavat liitteet, joissa esitettävät tiedot tarvitaan hakemusta käsiteltäessä.

  • kopio paikallisen ELY-keskuksen naapurin kuulemislausunnosta
  • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
  • tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten/rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden etäisyys maantien keskilinjasta mitattuna
  • kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden

Kuvituskuva

Kuva: Eri alueiden rajaus asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).