Hyppää sisältöön
Navigointivalikko

Markkinaehtoinen liikenne-ingressi

Markkinaehtoinen liikenne

Reittiliikennelupien myöntäminen on päättynyt ELY-keskuksissa 1.7.2018 alkaen.  

Liikennepalvelulaissa ei ole reittiliikennelupaa tai kutsujoukkoliikennelupaa koskevia säädöksiä ja käytännössä nämä luvat poistuivat liikennepalvelulain myötä. Reittiliikenneluvat jäävät liikennepalvelulain siirtymäsäännöksen (VIII osa, 1 luku, 271 §) mukaan voimaan, mutta käytännössä niillä ei ole enää oikeudellista merkitystä. Reittiliikennelupien edellyttämät joukkoliikenneluvat katsotaan 1.7.2018 alkaen liikennepalvelulain mukaisiksi henkilöliikenneluviksi ja niihin sovelletaan liikennepalvelulain mukaisia säädöksiä.

Uutta markkinaehtoista liikennettä saa aloittaa liikennepalvelulain menettelyjen mukaisesti 1.7.2018 alkaen kaikille reiteille, joille ei ole vahvistettu PSA:n mukaista yksinoikeutta.

Liikennepalvelulain mukaan henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan on ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista (esim. reitin pysäkkeihin, vuoron aikatauluihin ja ajopäiväkalenteriin liittyen) Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille viimeistään 60 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Laki ilmoitusvelvollisuuden osalta tuli voimaan 1.7.2018.

Muutostiedot ilmoitetaan NAP-palvelussa erillisellä lomakkeella

Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoaja ilmoittaa markkinaehtoisen liikenteen muutoksista kaikissa tapauksissa NAP-palvelussa erillisellä sähköisellä lomakkeella.


Alueellista tietoa


Sisälletyt portletit
Reittiliikenteen lupa-asiat-lue lisää

 

 

 

 

TIETOA ALUEELTA

Markkinaehtoinen liikenne - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.

Markkinaehtoisen liikenteen nousukorvaukset

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta-alueella on käytössä kuntien tukemia seutu-, työmatka- ja kaupunkilippuja. Markkinaehtoinen linja-autoliikenne voi hyväksyä nämä tuetut liput omissa vuoroissaan, mutta palvelusopimusasetuksen perusteella tukea ei saa ohjautua liikenteenharjoittajalle silloin kun kyse on markkinaehtoisesta liikenteestä. 

Liikenteenharjoittaja saa korvauksen jokaisesta matkustajasta, joka nousee kyytiin. Nousukorvaus maksetaan keskimääräisen asiakastulon mukaisesti tuetuilla seutu-, kaupunki- ja työmatkalipuilla tehdyistä matkoista.

Alla olevassa taulukossa on tiedot lipuista maksettavista nousukorvauksista 1.3.2019 alkaen. Taulukoiden tiedot ovat arvonlisäverollisia.

Mikäli olette uusi liikenteenharjoittaja ja haluatte hyväksyä tuetut lipputuotteet ensimmäistä kertaa markkinaehtoisessa liikenteessänne, olkaa yhteydessä Oy Matkahuolto Ab:n Tarja Virolaiseen.

Mikäli teillä on tulossa muutoksia tuettujen lippujen kelpoisuuteen markkinaehtoisessa liikenteessänne, olkaa myös siinä tapauksessa yhteydessä Oy Matkahuolto Ab:hen.