Navigointivalikko

Palvelutaso-ingressi

Palvelutaso

Toimivaltaisten viranomaisten on suunniteltava palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista.

Suunnittelussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. Viranomaisten on liikkumispalveluita suunnitellessaan kuultava alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Palvelutaso - Lappi

Lapin ELY-keskuksen liikenteen palvelujen palvelutasomäärittelytyön pävittäminen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle on tarkoitus käynnistää vuoden 2020 aikana koronatilanteen salliessa.

Lapin  ELY-keskuksen aikaisempi palvelutasomäärittely perustuu 3.12.2009 voimaan astuneeseen joukkoliikennelakiin. Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso on tavoitteellinen ja luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2020 (pdf)

Päätös - Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteen vahvistaminen Lapin ELY-keskuksen alueella (pdf)

Päätös - Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen palvelusopimusasetuksen mukaisesti (pdf)