› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtajan sijainen: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: avoinna
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä....

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen helmikuun uutiskirje (16.2.2017) Kehityskäytäväselvitys: Valtatie 9 parantaminen yhteysvälillä Tampere-Orivesi (13.2.2017) Korvaukset lintujen...

PIR-Tiehankkeet-Valtatie 9 Tampere-Orivesi-2016 kehityskäytäväselvitys

2016 kehityskäytäväselvitys Pirkanmaan ELY-keskus käynnisti syksyllä 2015 valtatie 9 kehityskäytäväselvityksen  Tampereelta Orivedelle. Joulukuussa 2016 selitys valmistui ja raportti...

PIR-Tiehankkeet-Valtatie 9 Tampere-Orivesi-2016 kehityskäytäväselvitys-yhteystiedot

Jarkko Peurala Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus p. 0295 036 280 Jouni Lehtomaa projektipäällikkö Ramboll Finland Oy p. 040 747 9868  

PIR Tiehankkeet - Valtatie 9 Tampere-Orivesi - Oikopolut

Yleissuunnitelma Vaihtoehtotarkastelut Vaikutukset Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Vuorovaikutus ja tiedottaminen Yhteystiedot ...

PIR kuulutukset

Kuulutukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Yleisötilaisuus 14.3.2017 Kuhmalahden Suojan talolla tiesuunnitelman laatimisesta Kangasalan Puntarin ja Siuronsalmentien...

Palkkaturva - linkit Oikopolut

PATU-palkkaturvajärjestelmän rekisteriseloste (pdf, 22,5 kt)

Maidon tuet

Maidon tuet Maidon tuotantotukien tarkoituksena on tuotannon kannattavuuden säilyminen, laadun varmistaminen ja tuotannon jatkuvuuden turvaaminen. Suoramyyntimaidon tuki maksetaan hakijalle...

Maaseutuelinkeinot - Tuet - ingressi

Tuet Osa viljelijöiden tuista haetaan ELY-keskukselta ja osa haetaan kunnan maaseutuviranomaiselta. Yleensä tukia haetaan sähköisesti. Taulukossa kuvataan, mistä tukea voi hakea ja kuka neuvoo...

Alaikäisten vastaanotto - ingressi

Ilman huoltajaa maahan saapuneiden alaikäisten vastaanotto Ilman huoltajaa Suomeen saapuneet alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan oleskeluluvan saatuaan asumaan perheryhmäkoteihin tai...

Tuet - linkit Muualla verkossa

Vipu - viljelijän verkkoasiointi (mavi.fi) Oppaat ja lomakkeet (mavi.fi) Tuet ja palvelut (mavi.fi) Perustuki (mavi.fi) Tuet ja avustukset...

pir-Tiehankkeet-Mahnalan-kevyen-liikenteen-väylä-oikopolut

Yleiskartta, pdf (2 Mt) Tiesuunnitelmaesite (93 kt)  Tiesuunnitelmaselostus (2 Mt) Suunnitelmakartat (pdf) 3T -1 pvl 0-900 (712 kt)  3T -2 pvl 900-1800...

pir-Tiehankkeet-Mahnalan-kevyen-liikenteen-väylä

Maantie 2623, Mahnalan kevyen liikenteen väylä Mahnalan tanssilavan ja Miharinlammentien välille suunnitellaan kevyen liikenteen väylä. Mahnalaan suunniteltu uusi kevyen liikenteen väylä...

Etniset suhteet - ingressi

Etniset suhteet ELY-keskuksen tehtävänä on edistää etnistä yhdenvertaisuutta. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama...

Kotouttaminen - linkit Muualla verkossa

Maahanmuuttajien kotouttaminen (tem.fi) Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016 - 2019 (tem.fi) Kotouttamisen osaamiskeskus (kotouttaminen.fi) Kotona Suomessa -hanke...

POS Joukkoliikenne -Reittiliikenteen lupa-asiat

Reittiliikenteen lupa-asiat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) ...

POK - Projektit ja hankkeet -Tuhat uutta työpaikkaa

Tuhat uutta työpaikkaa Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu 2017 - 2018 Työvoima- ja yrityspalvelujen vuosina 2017-18 toteutettava alueellinen kokeilu Pohjois-Karjalassa Tuhat...

Kotouttaminen

Kotouttaminen Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta. ELY-keskus ja kunnat ovat omilla alueillaan vastuussa kotouttamisasioista. ELY-keskuksen keskeisenä...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT