ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

Vaikuta vesiin

Vaikuta vesiin Varsinais-Suomen ELY-keskus odottaa näkemyksiänne vesiasioista. Vesien- ja merenhoitoa sekä tulvariskien hallintaa suunnitellaan parhaillaan vuosiksi 2016 - 2021. Koko maassa...

Etusivu - Uutiset

Pk-yritysten kansainvälistymiseen 10 miljoonan euron lisäpanostus (29.1.2015) Hallitus jakoi 10 miljoonaa euroa pk-yritysten kansainvälistymiseen....

VAR Muuta ajankohtaista

UUTISIA Vaikuta vesiin - Vesienhoidon ja merenhoidon yleisötilaisuudet Pomarkussa, Huittisissa, Raumalla ja Raisiossa (29.1.2015) Leanilla etsitään tehokkuutta...

Yhteystiedot - linkit Muualla verkossa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA) Kansalaisneuvonta.fi - Neuvontaa julkisten palvelujen käyttäjille

Ajankohtaista - uutiset

Pk-yritysten kansainvälistymiseen 10 miljoonan euron lisäpanostus (29.1.2015) Työllisyysmäärärahojen painopisteenä pitkittyvän työttömyyden torjuminen (29.1.2015) ...

Pk-yritysten kansainvälistymiseen 10 miljoonan euron lisäpanostus

Pk-yritysten kansainvälistymiseen 10 miljoonan euron lisäpanostus Hallitus jakoi 10 miljoonaa euroa Pk-yritysten kansainvälistymiseen. Avustukset tukevat erityisesti yritysten...

EPO maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen- Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa maa- ja...

Ajankohtaista - muuta ajankohtaista

ELY-keskusten ylijohtajat: Aluehallintoa uudistettava asiakas- ja tehtävälähtöisesti ELY-keskusten irtisanomiset edellyttävät voimakasta toiminnan uudistamista ...

POP Tiehankkeet -linkit Oikopolut

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014-2018 (doria.fi) Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia (KAKEPOLI) (pdf, 14 Mt)

Työllisyysmäärärahojen painopisteenä pitkittyvän työttömyyden torjuminen

Työllisyysmäärärahojen painopisteenä pitkittyvän työttömyyden torjuminen Hallitus päätti 29.1.2015 alkaneen vuoden julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen alueellisesta jaosta....

Karjarannan sillan korjausurakka

Julkaisupäivämäärä 7.1.2015 Haku päättyy 10.2.2015 klo 13.00 Sisältö Urakkaan kuuluu...

Yleisötilaisuus Savonlinnan seudun vesienhoidosta

Yleisötilaisuudessa 5.2. klo 16.30-18.15 esitellään ajankohtaisia Savonlinnan seutua koskevia pinta- ja pohjavesien vesiensuojeluhankkeita sekä vesienhoidon toimenpideohjelmaehdotusta ja...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 5.2.2015

ESA Kalojen vaellukset

Kalojen vaellukset Etelä-Savon vesistöihin istutettiin vuosien 2012 ja 2013 aikana T-ankkurimerkittyjä 2-vuotiaita järvilohia ja -taimenia. Merkityn kalan tunnistaa selässä olevasta...

ESA Petokalojen kasvu

Petokalojen kasvu  Eteläsavolaiset kalastajat ovat lähettäneet Kestävän kalastuksen- ja luontomatkailun kehittämishankkeelle kiitettävästi suomunäytteitä. Suomunäytteiden perusteella...

Osakaskuntien yhdistäminen

Osakaskuntien yhdistyminen on kalavesien hoitoa parhaimmillaan Hirvensalmella 20, Itä-Puulalla 30 osakaskuntaa ja Länsi-Puulalla 31 osakaskuntaa yhdistyivät virallisesti huhtikuun lopussa,...

Liikenne-luvat-opasteet-mainonta tien varrella-ingressi

Mainonta maantien varrella  Tienvarsimainonta on maantielain nojalla pääsääntöisesti kiellettyä. Kielto koskee tienkäyttäjien nähtäväksi tarkoitettua kuva- tai...

ESA Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke - Etelä-Savo Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun edistämishanke oli EU:n EAKR-osarahoitteinen hanke, joka toimii vuosina...