› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Leväkasvustoa Imatran kaupunkipurossa (Kaakkois-Suomi)

Leväkasvustoa Imatran kaupunkipurossa (Kaakkois-Suomi) Imatran kaupunkipurossa ja Vuoksen rannoilla on kesäkuussa näkynyt pohjaan ja rantakiviin kiinnittynyttä valkoista kasvustoa, valkoisia...

KAI Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa Hankkeiden aamukahvit 18.5.2016 järjestettiin yhteistyössä Kainuun Edun Kasvua Kainuuseen hankkeen kanssa. Hankekahvien materiaalit: Kasvua Kainuuseen,...

Pohjois-Karjala mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjala mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun (Pohjois-Karjala) Tänään 23.6. kilpailukyky-ministeriryhmä on valinnut Pohjois-Karjalan hakemuksen työvoima- ja...

POH Yhteystiedot

Yhteystiedot - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Pohjanmaan ELY-keskuksen Vaasan toimipaikka on avoinna arkisin klo 8 - 16.15, Kokkolan toimipaikka klo 10 - 16. Huom! Pohjanmaan...

POP Alueen tila ja näkymät - linkit Muualla verkossa

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu ENSTI (oph.fi) Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Ennakointi (pohjois-pohjanmaa.fi) TEM Toimialapalvelu (temtoimialapalvelu.fi) Tilastokoulu...

ESA Suunnittelu ja seuranta - linkit Muualla verkossa

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016-2019 Netra Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtion talousarvioesitykset (budjetti.vm.fi)

KES Etusivu, muualla verkossa, linkit

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen kehittämisyhtiöt Keski-Suomen kunnat Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Liikennevirasto ...

Levätilanne

Levätilanne ELY-keskukset seuraavat alueellista levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Kesällä...

Lomakkeet - Elinkeinot - ingressi

Elinkeinot - Sähköinen asiointi ja lomakkeet Yritystoiminta, innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta ELY-keskusten yritystukihakemukset: yritystukien sähköinen asiointi ...

Ajankohtaista - uutiset

Nauti Suomen luonnosta ja jokamiehenoikeuksista (23.6.2016) Järvillä sinilevä runsastunut (23.6.2016) Petri Knaapinen Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtajaksi (22.6.2016) ...

EPO Joukkoliikenne tiedotteet

Joukkoliikenteen tiedotteet Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.) ...

Lomakkeet - Työ - ingressi

Työ - Sähköinen asiointi ja lomakkeet Lomakkeen voi lähettää sähköpostin liitteenä, postitse, faksilla tai jättää suoraan käsittelystä vastaavaan ELY-keskukseen. Työvoiman ja työllisyyden...

Etusivu - Uutiset

Nauti Suomen luonnosta ja jokamiehenoikeuksista (23.6.2016) Suomen upea luonto ja perinteiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen, että voimme nauttia luonnosta ja liikkua siellä...

UUD Viestintä

Uudenmaan ELYn tiedotteet Uudenmaan ELYn uutiskirjeet Tiedotteet RSS-palveluina Tapahtumat ja koulutukset

Luonnonsuojelu - linkit Muualla verkossa

Luonto (ymparisto.fi) Suomen Natura 2000 -alueet (ymparisto.fi) METSO – Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (metsonpolku.fi) ...

Palkkaturva - linkit Muualla verkossa

Palkkaturvalaki 27.11.1998/866 Valtionneuvoston asetus palkkaturvasta 22.12.2009/1276 Palkkaturvahakemus (A), haetaan työsuhteesta johtuvia maksamattomia saatavia (suomi.fi) ...

Järvillä sinilevä runsastunut

Järvillä sinilevä runsastunut Järvillä on jo tehty havaintoja runsaista sinilevien pintakukinnoista. Lämpimän sään seurauksena sinilevien runsastuminen on aikaistunut ja havainnot ylittävät...

Oulun kaupunkiseudun julkiset työvoimapalvelut osaksi työ ja elinkeinoministeriön kokeilua ensi vuonna (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto tiedottavat 23.6.2016 Oulun kaupunkiseudun julkiset työvoimapalvelut osaksi työ- ja elinkeinoministeriön kokeilua ensi vuonna (Pohjois-Pohjanmaa) ...

VAR Päällystystyöt - linkit oikopolut

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY Ajankohtaista Juhannuksen jälkeen päällystetään Kaarinassa maantiellä 2221, useilla muilla kohteilla työt jatkuvat ...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa