ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Norja ja – Ruotsi

Arktinen alue on jatkuvan kiinnostuksen kohteena. Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investoinnit nousevat lähitulevaisuudessa useisiin kymmeniin miljardeihin. Mitkä ovat keinot luoda...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 12.11.2015

ELY-keskukset - linkit Muualla verkossa

ELY-keskusten esittelyvideo: Elinvoimaa alueelle (dreambroker.fi) Valtioneuvoston asetus ELY-keskuksista (finlex.fi) Laki ELY-keskuksista (finlex.fi) Laki...

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys - linkit Muualla verkossa

Kulttuuri (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Luova talous (Työ- ja elinkeinoministeriö) Luova Suomi (luovasuomi.fi) Luovien alojen toimialaraportti (TEM,...

POP Ympäristö - Alueelliset linkit

Alueellista ympäristötietoa - Pohjois-Pohjanmaa (ymparisto.fi)

LAP Sivistys - ohjauksen kehittäminen - linkit - muualla verkossa

MUUALLA VERKOSSA Lapin TNO-palvelut (lapintno.fi) ETAPPI - Lapin yhteistyöfoorumi (lapinetappi.fi) Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla : Lapin...

Elinkeinot - Linkit

Työ- ja elinkeinoministeriö TE-toimistot Yritys-Suomi Innovaatiorahoituskeskus Tekes Keksintösäätiö Maa- ja metsätalousministeriö ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi

Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen  Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on...

KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat - linkit Oikopolut

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia valmistunut   Aluekehittäminen

Liikenne-luvat ja lausunnot-naapurin kuuleminen-ota yhteyttä

Yhteydenottolomake Liikenteen asiakaspalvelu liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi 0295 020 600 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)

Liikenne-luvat ja lausunnot-naapurin kuuleminen

Naapurin kuulemislausunnot ELY-keskukselta Tienpitäjä rajanaapurina Hakijan tulee vireillä olevan rakennushankkeen johdosta kuulla kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita...

Team Finland: Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö

Ruotsin talous on selvinnyt paremmin viime vuosista kuin omassa maassamme. Maa tarjoaa nyt aivan uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille. Ruotsi on monien eteläsavolaisten vientiyritysten...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 25.11.2015

Etusivu - linkit Muualla verkossa

Aluehallintovirasto Kansalaisneuvonta.fi Rakennerahastot.fi Siviilipalveluskeskus

Maaseutuohjelma Pohjois-Karjalassa

Maaseudun kehittämistä ohjaa Pohjois-Karjalan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020. Ohjelma käynnistyi vuonna 2015. Ohjelma (pdf) Pohjois-Karjalan...

POK Vesivarojen käyttö ja hoito

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pohjois-Karjala Vesivarojen käytön ja hoidon keskeisiä tehtäviä ovat vesihuolto, vesistöjen kunnostus ja hoito, vesistöjen säännöstely sekä patoturvallisuus ja...

POK Alueiden käyttö ja rakentaminen

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää ja ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista maakunnassa...

POK Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä hankkimalla ja rauhoittamalla luonnonsuojelualueita,...

POK Ympäristönsuojelu - Ympäristövahingot

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pohjois-Karjala Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan ja laitosonnettomuustapausten yhteyshenkilöt (virka-aikana) Pohjois-Karjalan elinkeino-...

POK Ympäristönsuojelu - Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi - Pohjois-Karjala YVA- ja SOVA-hankkeet sekä päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa (YVA-päätökset) on siirretty...

POS Työ-Maahanmuutto

Maahanmuutto - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla) ...

POKELY tyovoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan ELY-keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimakoulutuksen suunnittelusta hankinnasta ...
Päivitetty