ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

KAS Ajankohtaista - Muuta ajankohtaista alueelta

17–24-vuotias: Hae päiväksi johtajan mukaan! Päivä Johtajana -tempaus hakee nyt nuoria osallistumaan Lue lisää Uutiskirje ilmestynyt 17.6.2015 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen...

KAS Etusivu Muuta ajankohtaista

Uutiskirje ilmestynyt 17.6.2015 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen pääkirjoituksessa : Tyytyväiset asiakkaat ovat ELY-keskusten vahvuus. Lue lisää tästä ja muista...

Päivä Johtajana -tempaus hakee kaakkoissuomalaisia nuoria mukaan johtajan päivään 7.10.2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Päivä Johtajana -tempaus hakee kaakkoissuomalaisia nuoria mukaan johtajan päivään 7.10.2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) Päivä Johtajana Kaakossa -tempauksessa yli 65 eri...

Etelä-Suomen ESR-haku 1.8.2015 - 1.10.2015

Julkaisupäivämäärä 1.8.2015 Haku päättyy 1.10.2015 Sisältö På svenska (Rakennerahastot.fi) Hämeen ELY-keskus...

Kuulutukset - Häme

Kuulutukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole tällä hetkellä nähtävillä olevia kuulutuksia. Rudus Oy:n...

Suomen kielen koulutus pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille

Julkaisupäivämäärä Haku päättyy 17.9.2015 klo 12.00 Sisältö Hankinta koostuu kahdesta osa-alueesta: 1)...

Ajankohtaista - uutiset

Etsi koloradonkuoriaisia myös viimevuotisilta perunapelloilta (31.7.2015) Sinilevät runsastuneet järvillä ja merialueilla (30.7.2015) Ratkaisut heti käyttöön,...

Etusivu - Uutiset

Etsi koloradonkuoriaisia myös viimevuotisilta perunapelloilta (31.7.2015) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira korostaa, että nyt on tärkeää...

Etsi koloradonkuoriaisia myös viimevuotisilta perunapelloilta

Etsi koloradonkuoriaisia myös viimevuotisilta perunapelloilta Koloradonkuoriaisia on heinäkuun 2015 loppuun mennessä löytynyt yhdeksästä paikasta Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta....

Lomakkeet

Lomakkeet Lomakkeet - Elinkeinot Lomakkeet - Liikenne Lomakkeet - Sivistys Lomakkeet - Työ Lomakkeet - Ympäristö Yleiset asiointilomakkeet: ...

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.7.2015 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.7.2015 (Pohjois-Savon ELY-keskus) Kallavesi Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,84 m, mikä on 24 cm ajankohdan pitkäaikaista...

Alkukesä 2015 on ollut rauhallinen levien suhteen Kainuussa (Kainuun ELY-keskus)

Alkukesä 2015 on ollut rauhallinen levien suhteen Kainuussa (Kainuun ELY-keskus) Kainuussa leväesiintymiä on ollut alkukesän 2015 aikana selvästi vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna....

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi

Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen  Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on...

PIR levätilanne

Levätilanne - Pirkanmaa Vuoden 2015 valtakunnallinen leväseuranta käynnistyy Pirkanmaalla kesäkuun alussa. Seuranta jatkuu syyskuun loppupuolelle. Pirkanmaan ELY-keskus seuraa viikoittain...

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. Kuulutus...

KAS Reittiliikenteen lupa-asiat

Reittiliikenteen lupa-asiat - Kaakkois-Suomi     Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja...

KES Tiehankkeet - toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet

Toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella on vuonna 2015 tulossa toteutukseen seuraavat tienrakennushankkeet:   Valtatien 4...

Levätilanne

Levätilanne ELY-keskukset seuraavat alueellista levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa....

Sinilevät runsastuneet järvillä ja merialueilla

Sinilevät runsastuneet järvillä ja merialueilla Sisävesillä sinilevän määrä on lisääntynyt, mutta on edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä pienempi. Suomen avomerialueilla sinilevää on...