ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi

Valtatie 12 Alasjärvi–Huutijärvi    Ympäristöavaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt...

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-ajankohtaista

Ajankohtaista 27.3.2015 Alasjärvi-Huutijärvi -hanke järjesti tavoitetyöpajan 10.3.2015. Tavoitetyöpajan  tarkoituksena  oli  selvittää  yhteistyötahojen  ja ...

HAM projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Häme Lisätietoa ohjelmakauden 2014-2020 EU-asioista saat Rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Etelä-Suomen osalta tietoa löytyy tuon verkkopalvelun Etelä-Suomen...

VAR Sillankorjaukset 2013 - linkit Oikopolut

Yleistä Vuoden 2015 siltakohteet kartalla (pdf, 5 Mt) Tiedote vuoden 2015 siltahankkeista Reposaaren läppäsillan korjaus palkittiin kunniamaininnalla Vuoden silta 2015...

Turun kehätien siltojen korjaus aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle keväästä syksyyn 2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Turun kehätien siltojen korjaus aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle keväästä syksyyn 2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa pääsiäisen jälkeen Turun...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Riikka Joutsensaari Näkökulmia-blogissa: Iso D tulee - oletko valmis? (1.4.2015) Harkinnanvarainen valtionavustus vesistöjen kunnostukseen haettavana Pirkanmaan alueella...

Rahoituslinjaukset

Rahoituslinjaukset Länsi-Suomen suuralue (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakuknta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) (pdf, 966 kt) Etelä-Savo (pdf, 995...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä,...

Seminarium om affärsmöjligheter i Indien

Välkommen till Indien-seminariet för att höra och diskutera om det bästa sättet för oss att skapa framgångsrik affärsverksamhet på den stora och snabbt växande marknaden. Bl.a. Finlands ambassadör...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 29.4.2015

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)    PSA-liikenteen tarjouskilpailu UUDELY 2015/2 ...

HÄM_Yritystukien sähköinen asiointi

Yrityksen kehittämisavustus - Häme Kehittämisavustuksen myöntäminen Päijät- ja Kanta-Hämeen alueella Rahoituslinjaukset (pdf, 254 kt) Kehittämisavustus investointeihin (pdf,...

KES Uutiset

Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus 1/2015 Vuoden 2015 ensimmäinen uutiskirje 1/2015 (20.2.2015) Pk-yrityksille suunnatut koulutusohjelmat käynnistyvät...

VAR Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Varsinais-Suomi ELY-uutiskirje Uutisia ja ajankohtaisia asioita ELY-keskuksesta. 2015 01/2015 ELY-viesti (24.02.2015) ...

Intian liiketoimintamahdollisuudet -seminaari

Tervetuloa Intian liiketoimintamahdollisuudet -seminaariin kuulemaan ja keskustelemaan, mikä on meille paras tapa saavuttaa menestyksekästä liiketoimintaa suurella ja nopeasti kasvavalla...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 29.4.2015

Saaristoliikenne - linkit oikopolut

Eläinten kuljetus (pdf, 33 kt) Kilpailuttamisaikataulu (pdf, 37,8 kt) Laiturietäisyydet (pdf, 36,0 kt) Lauttapaikat (pdf, 501,9 kt) Painorajoitukset...

HAM On vuoden 2014 tilinpäätöksen aika

On vuoden 2014 tilinpäätöksen aika   ELY-keskusten tilipäätöstiedot vuodelta 2014 valmistuivat maaliskuun puolessavälissä. Ylijohtaja Pekka Savolainen kertoo, että keskeistä...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee 5–6 kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä. Siinä taustoitetaan ELY-keskuksen ajankohtaisia asioita. Uutiskirje on suunnattu ennen muuta...

Hämeen ELY-keskuksen uutiskirje 2/2015 on ilmestynyt (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskuksen uutiskirje 2/2015 on ilmestynyt (Hämeen ELY-keskus) Hämeen ELY-keskuksen uutiskirje 2/2015 on ilmestynyt 1.4.2015. Uutiskirje sisältää seuraavat jutut: On vuoden...

POKELY Maahanmuutto

TILASTOJA Tilastoselvitys maahanmuutosta Itä-Suomessa (pdf, 714 kt) Pohjois-Karjalassa asuvat muissa maissa syntyneet (pdf, 641 kt) Ulkomaan kansalaisten lukumäärä ja...