› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Uutiset (Lappi)

UUTISET Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille - tutustu ja tilaa uusi uutiskirjeemme! Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana Heinäkuussa alkava...

Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille - tutustu ja tilaa uusi uutiskirjeemme!

Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille - tutustu ja tilaa uusi uutiskirjeemme! Kokosimme maaseudun kehittämishankkeiden rahoitukseen ja toteutukseen liittyvää tietoa ja vinkkejä...

Ajankohtaista - uutiset

  Kaikki turvetuotanto luvanvaraiseksi, oppaasta apua tuottajille luvan hakemiseen (26.6.2019) Työllisyyskatsaus kertoo työttömien työnhakijoiden määrän vähentyneen...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Kaikki turvetuotanto luvanvaraiseksi, oppaasta apua tuottajille luvan hakemiseen (26.6.2019) Alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueiden tulee hakea ympäristölupaa 1.9.2020 mennessä,...

Kaikki turvetuotanto luvanvaraiseksi, oppaasta apua tuottajille luvan hakemiseen

Kaikki turvetuotanto luvanvaraiseksi, oppaasta apua tuottajille luvan hakemiseen Alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueiden tulee hakea ympäristölupaa 1.9.2020 mennessä, mikäli...

POH Tuotannolliset investoinnit

Tuotannolliset investoinnit - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Maatilojen investointituet Tietoa maatilojen investointituista sekä hakulomakkeita saa Ruokaviraston verkkosivuilta, kts. linkki...

POH Sukupolvenvaihdos/maatilan omistajanvaihto

Sukupolvenvaihdos/maatilan omistajanvaihdos - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Nuoren viljelijän aloitustuessa on jatkuva haku. Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia käsittelevät Pohjanmaan...

POH Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa maaseudun yritystukien kohdentamista...

POH Maataloustukien valvonta - linkit

MUUALLA VERKOSSA www.ruokavirasto.fi

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet. Projektin nimi toimii linkkinä hanke-esittelysivulle tai hankkeen...

KAS Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kaakkois-Suomi Tapahtumien aineistoja Tervetuloa ensimmäiseen usean maakunnan yhteiseen ELO-ryhmien kokoontumiseen 6.9.2019! Ilmoittaudu yhteiseen ELO-ryhmien...

POH Etusivu - linkit Muualla verkossa

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjanmaan liitto Keski-Pohjanmaan liitto POHJANMAAN ELY-KESKUS SOMESSA   ...

LAP - ajankohtaista - uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Lappi Tilaa Lapin ELY-keskuksen uutiskirjeitä Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille tietosuojaseloste (pdf) Kasvua Lappiin -uutiskirje ...

Kulttuuri ja luova talous - linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Tapahtumat Uutiskirjeet Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2019 (pdf, 437 kt) ...

KAS Ennakointi - Linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Alueen tila ja näkymät Työllisyyskatsaukset Maakunnallisten ennakointiryhmien muistiot (pdf.) MUUALLA...

Makarlan ylikulkusillan purkutyö katkaisee Makarlantien liikenteen 6.7. vuorokauden ajaksi (Varsinais-Suomi)

Makarlan ylikulkusillan purkutyö katkaisee Makarlantien liikenteen 6.7. vuorokauden ajaksi (Varsinais-Suomi) Kaarinan Piikkiössä kantatiellä 40 sijaitsevan Makarlan ylikulkusillan juhannuksen...

KAS Elinkeinot - linkit

Kouvola Innovation Oy KINNO Cursor Wirma - Lappeenrannan kaupunki Imatran seudun kehitysyhtiö Oy

Ympäristön tilan seuranta - linkit Muualla verkossa

Ympäristön tilan indikaattorit (ymparisto.fi) Pintavesien tilan seuranta (ymparisto.fi) Avoin tieto (syke.fi) Luonnontila.fi Osallistu seurantaan ...

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Levätiedote 6.6.2019 Valtakunnallinen leväseuranta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kouluttamat vapaaehtoiset henkilöt...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT