› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Lehmäjoen yläosan ja Untamalanluoman peruskuivatus käynnistyy (Pohjalaismaakunnat)

Lehmäjoen yläosan ja Untamalanluoman peruskuivatus käynnistyy (Pohjalaismaakunnat) Lehmäjoen yläosalla ja Untamalanluoman alaosalla kesätulvat ovat sateisina kesinä yleistyneet 2000-luvulla...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

27.6.2017 Ojien kunnossapito ojitusisännöinnin avulla (Pohjalaismaakunnat) 20.6.2017 Ruoppauksessa huomioitavia asioita (Pohjalaismaakunnat) 19.6.2017 Syyttämättäjättämispäätös...

Ojien kunnossapito ojitusisännöinnin avulla (Pohjalaismaakunnat)

Ojien kunnossapito ojitusisännöinnin avulla (Pohjalaismaakunnat) Ojien kunnossapito kuuluu ojitusyhteisölle, joita on paljon erityisesti Suomen rannikkoalueilla. Ojitusyhtiöiden toimeenpanemia...

Rantatunnelin historiikki julkaistaan Tampere-päivänä (Pirkanmaa)

Rantatunnelin historiikki julkaistaan Tampere-päivänä (Pirkanmaa) Monivaiheisesta ja pitkäkestoisesta Tampereen Rantatunnelin tiehankkeesta laaditaan parhaillaan historiikkia. Kaupunkilaisia...

Ajankohtaista

Käy tutustumassa uusiin Pohjois-Savon vesistöt ennen ja nyt -teemasivuihimme! Sivuilla julkaistaan juttusarja, jossa kerrotaan miten maakunnan vesistöt ovat muuttuneet itsenäistymisen...

POS uutiset

Käy tutustumassa uusiin Pohjois-Savon vesistöt ennen ja nyt -teemasivuihimme! Sivuilla julkaistaan juttusarja, jossa kerrotaan miten maakunnan vesistöt ovat muuttuneet itsenäistymisen...

KES Tiehankkeet - Mt 6110 (Säynätsalontie) keskisaarrekkeet Lähdetien, Liekon ja Pahkatien liittymien kohdalla, KU, Jyväskylä

Mt 6110 (Säynätsalontie) keskisaarrekkeet Lähdetien, Liekon ja Pahkatien liittymien kohdalla, KU, Jyväskylä Liikenneturvallisuuden parantamishankkeessa rakennetaan suojateiden keskisaarekkeet...

POS Tiehankkeet - Valtatie 6 Raatekankaan eritasoliittymä

Valtatie 6 parantaminen Raatekankaan kohdalla Raatekankaan eritasoliittymän rakennustyöt valtatie 6:n sekä Raatekankaantien ja Salpakankaankadun liittymässä, Joensuussa, alkoivat...

Neuvottelukunnat - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä toimii neuvottelukunta yhteistyö- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta tukee Uudenmaan ELY-keskuksen...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

KESELY Joukkoliikenne - Tilastot ja raportit

Tilastot ja raportit - Keski-Suomi Tilastot (pdf) Kuntien kuljetuskustannustiedot perustuvat kuntien ilmoituksiin. Kuntien kuljetuskustannustietoja vuodelta 2016 (kahden kunnan...

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö-...

Juvan Kaskiissa on laitettu maisema-asioissa tuulemaan! (Etelä-Savo)

Juvan Kaskiissa on laitettu maisema-asioissa tuulemaan! (Etelä-Savo) Kaskiistako maisemanhoitoalue? Kaskiin viljelysmaisema on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi jo...

KES Tiehankkeet - Vt 4 ja 9 Kanavuori

Vt 4 ja 9 Kanavuoren kiertoliittymän lisäkaista, KU, Jyväskylä Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet valtateiden 4 ja 9 kiertoliittymässä (Kanavuori) ja sen läheisyydessä: ...

KES Tiehankkeet - toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet

Toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella (itäinen hankinta-alue) on vuonna 2017 tulossa toteutukseen seuraavat tienrakennushankkeet: ...

ESA - Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannolliset investoinnit - Etelä-Savo Ympäristöstä huolehtiminen on Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategiassa 2020 vahvasti mukana. Kosteikkoinvestoinnit täydentävät pelloilla tehtäviä...

OIkopolut

Lomakkeet Saaristoliikenteen tuet  2018 haettavana: Saaristomeri ja Suomenlahti  Säädökset

ESA Ympäristötuen erityistuet 2014

Pinta-alaperusteiset tuet - Etelä Savo Ympäristösopimukset Etelä-Savon ELY-keskukseen saapui 15.6.2017 päättyneessä haussa 38 kpl maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon...

Palvelutasopäätöksellä vauhtia joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen (Uusimaa, Häme)

Palvelutasopäätöksellä vauhtia joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen (Uusimaa, Häme) Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on vahvistanut alueensa tavoitteellisen...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT