ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu
 • Innovaatiot ja yritysrahoitus: Pekka Jeskanen
 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristönsuojelu: Aarne Wahlgren
 • Alueiden käyttö ja luonnonsuojelu: Irma Mononen
 • Ympäristönhoito: Janne Kärkkäinen

Ylijohtajan alaisuudessa seuraavat toiminnot ja erillisyksiköt:

 • Asiakkuus -toiminto: asiakkuuspäällikkö Pekka Jeskanen
 • Hallintoyksikkö: hallintojohtaja Heli Määttänen
 • Maksatus ja tarkastus -yksikkö: yksikön päällikkö Pauliina Smolander
 • Strategia -toiminto: strategiapäällikkö Pekka Myllynen
 • Viestintä -toiminto: viestintäpäällikkö Juha Kokkonen

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

LAP - ajankohtaista - uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Lappi Lapin ELY-keskuksen julkaisemat uutiskirjeet kootaan tälle sivulle. Uutiskirjeet 2014 : Maaseutupalvelujen uutiskirje 3/2014 Maaseutupalvelujen...

Maaseutupalveluiden uutiskirje on ilmestynyt (Lapin ELY-keskus)

Maaseutupalveluiden uutiskirje on ilmestynyt (Lapin ELY-keskus) Uutiskirjeen aiheita, mm.: uusi ohjelmakausi ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 tukien hakujen...

EPO Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste 2014 Uutiskirje 7/2014 (ilmestynyt 19.12.2014) Uutiskirje 6/2014 ...

Kouvolan Niska- ja Suolajärven säännöstelyn tarkistamishanke ei tarvitse YVA-menettelyä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Kouvolan Niska- ja Suolajärven säännöstelyn tarkistamishanke ei tarvitse YVA-menettelyä (Etelä-Savon ELY-keskus) Kouvolan Jaalassa sijaitsevaan Niska- ja Suolajärven suunnitteilla oleva...

ESA Kuulutukset

Kuulutukset - Etelä-Savo Ympäristö ja luonnonvarat Kuulutus: Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Niska- ja Suolajärven säännöstelyn...

LAP_Parhaat_eurooppalaiset_käytannöt_Lappiin_seminaarit

Parhaat eurooppalaiset käytännöt Lappiin hankkeen tilaisuudet ja tapahtumat Parhaat eurooppalaiset käytännöt Lappiin -oppimispäivä 16.12.2014 Hotel Santa Clausissa Rovaniemellä klo...

Seinäjoen itäisen ohikulkutien suunnittelun väliaikatietoa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Seinäjoen itäisen ohikulkutien suunnittelun väliaikatietoa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla on uusia ilmakuvapohjille tehtyjä visualisointikuvia...

POS Joukkoliikenne -Reittiliikenteen lupa-asiat

Reittiliikenteen lupa-asiat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) ...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi Sivulla ilmoitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen Liikenne ja infrastruktuuri    ...

LAP Maaseutupalveluiden uutiskirje 3-2014 toimintaryhmien jouluterveiset

Hyvää joulua ja innostavaa uutta vuotta! Pohjoisimman Lapin Leader ry toivottaa rauhallista joulua ja innostavaa, Pelotonta uutta vuotta! Siihen saadaankin lentävä lähtö, koska alustavan...

Vedenalainen luonto viettää hiljaiseloa valmistautuen uuteen kevääseen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Vedenalainen luonto viettää hiljaiseloa valmistautuen uuteen kevääseen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön suunnittelijat ovat sukeltaen...

Ärjänsaareen suunnitellut hakkuut eivät heikentäne saaren suojeluarvoja (Kainuun ELY-keskus)

Ärjänsaareen suunnitellut hakkuut eivät heikentäne saaren suojeluarvoja (Kainuun ELY-keskus) UPM Metsä suunnittelee metsähakkuita omistamaansa Oulujärven Ärjänsaareen. Yhtiön...

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

UUD Taksiliikenne - linkit

OIKOPOLUT Taksilupien hakuajat 2015 (pdf 60 kt) Tiedote 12.12.2014: Espooseen myönnetty uusia taksilupia (pdf 35 kt) Taksilupien kuntakohtaiset kiintiöt 2015 (pdf 190...

LAP Maaseutupalveluiden uutiskirje 3-2014 Lapin maaseudun kehittäminen jatkuu

Lapin maaseudun kehittäminen jatkuu Euroopan komissio hyväksyi 12.12. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014–2020. Maaseutuohjelma rahoittaa maatalouden ja muiden...

Vesihuollon kehittämispäivä / Utvecklingsdag för vattentjänster

Aika: Torstai 4.12.2014 klo 8.30–15.45 Tidpunkt: Torsdag 4.12.2014 kl. 8.30–15.45 Paikka: PowerPark, Auditorio Magnum, Puistotie 3 (tai Jorma Lillbackan tie 16), 62300 HÄRMÄ Plats: PowerPark,...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 4.12.2014

LAP Maaseutupalveluiden uutiskirje 3-2014 uuden ohjelmakauden kynnyksellä

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä Vuosi 2014 on kääntymässä jouluun ja vuoden vaihteeseen. Maaseudun kehittäjien ajatukset ja katseet ovat pikku hiljaa kohdistumassa jo uuteen...

UUD Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Uudenmaan ELY-keskus Tältä sivulta löydät Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirjeet Voit tilata Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirjeen sähköpostiisi alla olevan linkin kautta....

POP Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Liikennekeskeytys Telkkäläntiellä Pudasjärvellä 8. - 12.12.2014 Valtatien 22 liikennejärjestelyt Vaalantien (mt...