ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

Liikenne-Luvat-Pohjavedensuojaus-Hankkeet

Kaapelireitin suunnittelussa huomioitavaa: pohjavedensuojaus ja hankkeet Sähkö- ja telekaapelireittien suunnittelussa tulee huomioida reittivalintaan ja kaapelin sijoituspaikkaan vaikuttavat...

Ajankohtaista - Viestintä - ingressi

Viestintä ELY-keskusten viestintähenkilöstön yhteystiedot löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen tai linkistä: ELY-keskusten...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä,...

POP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Pohjanmaa Tiedotushankkeet ensimmäisinä sähköiseen hakuun Hakujaksolla 23.2.–22.3.2015 voi hakea hanketta, jossa koulutetaan viljelijöitä uuden...

VAR ELY Siltaurakka 1-2015

Julkaisupäivämäärä 13.2.2015 Haku päättyy 12.3.2015 klo 13.00 Sisältö Urakkaan kuuluu Aurajoen sillan T-177...

Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - Koltta-asiat - Luovutusluvat - Oikopolut

Luovutusluvan hakusuositus (pdf, 82,4 kt) Luovutusluvan hakulomake (pdf, 136 kt) Laki eräiden kolttien asuttamisesta (273/55) (pdf, 139 kt) Kolttien...

Koltta-asiat Luovutusluvat

Kirjallinen luovutuslupahakemus voidaan toimittaa joko suoraan Lapin ELY-keskukselle tai vaihtoehtoisesti Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen...

Elinkeinot-Maaseutuelinkeinot-Porotalous_Luontaiselinkeinot-Linkit-Oikopolut

Luovutusluvan hakusuositus (pdf, 84 kt) Luovutusluvan hakulomake (pdf, 136,3 kt) Luontaiselinkeinolaki (610/84) (pdf, 425 kt)

Luontaiselinkeinotiloja koskevat luovutusluvat - teksti

Kirjallinen luovutuslupahakemus voidaan toimittaa joko suoraan Lapin ELY-keskukselle tai vaihtoehtoisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, minkä alueella...

KAS Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot – Kaakkois-Suomi  Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluita. Lisäksi ELY-keskuksen...

Porotiloja ja porotaloustiloja koskevat luovutusluvat - linkit Oikopolut

Porotilaa ja porotaloustilaa koskevan luovutusluvan hakusuositus (pdf 85 kt) Luovutusluvan hakulomake (pdf 152 kt)) Porotilalaki (590/69) (pdf, 580 kt) ...

Pohjois-Savon järvien ahventen elohopeapitoisuuksista tuoretta tietoa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon järvien ahventen elohopeapitoisuuksista tuoretta tietoa (Pohjois-Savon ELY-keskus) Ahvenen elohopeapitoisuuksia on vuosina 2010-2014 selvitetty laajasti Pohjois-Savossa:...

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain muutoskoulutus

Vuoden 2015 alussa tuli voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki. Samalla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia tarkistettiin. Mitä uutta uudistukset tuovat työpaikoille? Mikä muuttuu,...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 19.3.2015

KAS Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat - Kaakkois-Suomi Neuvottelukunta Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen on asetettu neuvottelukunta , joka tukee keskuksen toimintaa ja käsittelee toiminnan kannalta...

Viljelijätuet muuttuvat – kevään 2015 tilaisuudet Etelä-Savossa

Etelä-Savon ELY-keskus sekä Mikkelin, Rantasalmen ja Itä-Savon yhteistoiminta-alueet yhdessä Maatila ICT –hankkeen kanssa järjestävät maalis-huhtikuussa maataloustukien muutoksia koskevia...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 17.3.2015

Porotiloja ja porotaloustiloja koskevat luovutusluvat - teksti

Kirjallinen  vapaamuotoinen luovutuslupahakemus voidaan toimittaa joko suoraan ELY-keskukselle (Lappi, Kainuu tai Pohjois-Pohjanmaa) tai vaihtoehtoisesti kunnan...

POH Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Maaseudun elinkeinoelämän kehittämiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen tähtäävät kehittämis- ja investointihankkeet ovat tärkeä osa...

Porotalous ja luontaiselinkeinot

Porotiloja ja porotaloustiloja koskevat luovutusluvat Luovutusrajoitusten alaisen porotilan/porotaloustilan tai sen osan luovutukseen (kauppa, lahja, ositus, jako, vaihto, vuokraus) on...