› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtajan sijainen: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtajan sijainen Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

UUD Tiehankkeet - Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys - ajankohtaista

Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys - ajankohtaista 2016 Keski-Uudenmaan tekninen selvitys: Linkki selvitykseen 2017 Yleissuunnitelman aloituskuulutus, 18.1.2017: Nurmijärvi –...

UUD Tiehankkeet - Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys

Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys on seudullinen tieyhteys valtatien 3, valtatien 4 ja maantien 140 (Vanha Lahdentie) välillä. Poikittaisyhteyden...

Ehdotus kalastusaluejaoksi

Ehdotus kalatalousaluejaoksi Alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien ehdotukset kalatalousaluejaoksi Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Kymijoen ...

Kalatalousalueiden kartat yhteistyöryhmittäin

Kalatalousalueiden kartat yhteistyöryhmittäin Yksittäisten kalatalousalueiden kartat yhteistyöryhmittäin Yhdessä kartassa voi olla esitetty kahden eri kalatalousalueen rajat. Mikäli...

Pohjanmaan kartat

Pohjanmaan kartat Pohjanmaan yksittäiset pdf-kartat

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kartat

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kartat Lapin sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yksittäiset pdf-kartat

Vuoksen eteläisen ja pohjoisen kartat

Vuoksen eteläisen ja pohjoisen kartat Vuoden eteläisen ja pohjoisen yksittäiset pdf-kartat

UUD Tiehankkeet Uusimaa ja Häme

Tiehankkeet - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeista myös Hämeen alueella.) Merkittävimmät suunnitteilla olevat tiehankkeet Kantatien 46 parantaminen välillä vt...

Kymijoen kartat

Kymijoen kartat Kymijoen yksittäiset pdf-kartat

Kokemäenjoen kartat

Kokemäenjoen kartat Kokemäenjoen yksittäiset pdf-kartat

Lounais-Suomen kartat

Lounais-Suomen kartat Lounais-Suomen yksittäiset pdf-kartat

Uudenmaan kartat

Uudenmaan kartat Uudenmaan yksittäiset pdf-kartat

Kaakkois-Suomen kartat

Kaakkois-Suomen kartat Kaakkois-Suomen yksittäiset pdf-kartat

Yhteistyöryhmien kokouspöytäkirjat

Yhteistyöryhmien kokouspöytäkirjat Kaakkois-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmän pöytäkirja Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmän pöytäkirja Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmän...

UUD Tiehankkeet - Valtatie 25 kehittäminen Vihdissä välillä Ojakkala-Muijala

Valtatien 25 kehittäminen Vihdissä välillä Muijala–Ojakkala Aluevaraussuunnitelma Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi-...

KAI Etusivu – linkit Muualla verkossa

Kainuu (www.kainuu.fi) Kainuun liitto (www.kainuunliitto.fi) Itä-Suomen rakennerahastoportaali (rakennerahasto.ita-suomi.fi)  

KAI Viraston etusivu - Muuta ajankohtaista

UUTISET Miten sinä kierrätät? Kerro meille omista kierrätystottumuksistasi! NÄIN RAKENNAT PÖLYTTÄJÄLLE KEINOPESÄN Kainuun ELY-keskus ja MTT:n Sotkamon tutkimusasema ovat...

KES Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus vastaa yhdessä Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kanssa työvoimakoulutuksen suunnittelusta - ...

KAS Rajaliikennetiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen liikennemäärätiedot   Raskaan liikenteen kehitys prosentteina Kevyen liikenteen kehitys prosentteina Raskaat ajoneuvot Kaakkois-Suomen...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT