ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu
 • Innovaatiot ja yritysrahoitus: Pekka Jeskanen
 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristönsuojelu: Aarne Wahlgren
 • Alueiden käyttö ja luonnonsuojelu: Irma Mononen
 • Ympäristönhoito: Janne Kärkkäinen

Ylijohtajan alaisuudessa seuraavat toiminnot ja erillisyksiköt:

 • Asiakkuus -toiminto: asiakkuuspäällikkö Pekka Jeskanen
 • Hallintoyksikkö: hallintojohtaja Heli Määttänen
 • Maksatus ja tarkastus -yksikkö: yksikön päällikkö Pauliina Smolander
 • Strategia -toiminto: strategiapäällikkö Pekka Myllynen
 • Viestintä -toiminto: viestintäpäällikkö Juha Kokkonen

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

Du gör övergångsstället! (NTM-centralen i Nyland)

Du gör övergångsstället! Trafikskyddet och Centralförbundet för motortrafik, Moottoriliikenteen keskusjärjestö MOLIKE, vädjar för ökad hänsyn vid övergångsställen. I kampanjen Du gör...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

21.11.2014 Vesihuollon kehittämispäivät 4.12.2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 4.11.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta uusia julkaisuja (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 10.10.2014 ...

Sinä teet suojatien! (Uudenmaan ELY-keskus)

Sinä teet suojatien! Liikenneturva ja Moottoriliikenteen keskusjärjestö MOLIKE vetoavat paremman suojatiekulttuurin puolesta. Sinä teet suojatien –kampanjassa järjestöt muistuttavat, että...

Vesihuollon kehittämispäivä 4.12.2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vesihuollon kehittämispäivä 4.12.2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää vesihuollon kehittämispäivät 4.12.2014 Härmässä. Ohjelmassa mm. vesihuoltolain...

UUD Maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Uusimaa Uudellamaalla toteutetaan maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 oman alueellisen toteuttamisohjelman mukaisesti (katso linkki oikealla). Alueellisessa...

Tukiverkostoon yhdessä

Tervetuloa yhteiseen koulutukseemme, jonka tarkoitus on möyhentää pohjaa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun käytännön verkostotyöhön! Verkostomainen työote, ohjaus, ohjaamo ja...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 29.1.2015

ELY-keskus sosiaalisessa mediassa

ELY-keskus sosiaalisessa mediassa Valtakunnallinen näkökulma: Twitter: @ELYkeskus Facebook: ELY-keskus Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma: YouTube: ...

UUD Maaseuturahasto

Uudenmaan maaseutuohjelma 2007-2013 (pdf. 500 kt)       Uudenmaan maaseudun kehittämisstrategia 2020 (pdf. 118 kt) Uudenmaan maaseutuelinkeinot

Polisen övervakar övergångsställen främst i tätorter (NTM-centralen i Nyland)

Polisen övervakar övergångsställen främst i tätorter Polisens trafikövervakning fördelar sig på olika former av övervakning. Denna gäller säkerhetsanordningar, körhastighet, körsätt,...

Hur ser olyckorna i gångtrafiken ut? (NTM-centralen i Nyland)

Hur ser olyckorna i gångtrafiken ut? Enligt den senaste rikstäckande undersökningen om hur finländarna rör sig görs cirka 20 procent av alla resor till fots. På korta resor är andelen som...

Millaisia ovat jalankulun onnettomuudet? (Uudenmaan ELY-keskus)

Millaisia ovat jalankulun onnettomuudet? Suomalaisten liikkumista koskeneen viimeisimmän valtakunnallisen tutkimuksen mukaan kaikista matkoista tehdään kävellen noin 20 %. Lyhyillä matkoilla...

Pekka Häkkinen jatkaa Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtajana (Etelä-Savon ELY-keskus)

Pekka Häkkinen jatkaa Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtajana (Etelä-Savon ELY-keskus) Valtioneuvosto on 20.11.2014 nimittänyt ELY-keskusten ylijohtajat tehtäviinsä viiden vuoden...

Högklassiga övergångsställen samt fotgängar- och cykelförbindelser (NTM-centralen i Nyland)

Förbättring av övergångsställen i Turenki I Turenki påbörjades våren 2014 ett projekt i syfte att göra trafiken vid övergångsställena och i tätorten lugnare, eftersom det inträffar för...

Turengin suojatieparannukset (Uudenmaan ELY-keskus)

Turengin suojatieparannukset Turengissa käynnistyi suojateiden ja taajaman liikenteen rauhoittamista koskeva hanke keväällä 2014, sillä alueen suojateillä sattuu liikaa onnettomuuksia....

KES Yrityksen kehittäminen

Yrityksen kehittäminen  - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä...

Massbyn kevyen liikenteen väylä rahoitettiin yhteistyössä (Uudenmaan ELY-keskus)

Massbyn kevyen liikenteen väylä rahoitettiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskus, Arla Oy ja Sipoon kunta rahoittivat yhdessä uuden kevyen liikenteen väylän Sipoon Massbyhyn. Uudelta...

Gång- och cykelled i Massby finansierades i samarbete (NTM-centralen i Nyland)

Gång- och cykelled i Massby finansierades i samarbete NTM-centralen i Nyland, Arla Ab och Sibbo kommun finansierade tillsammans den nya gång- och cykelvägen i Massby i Sibbo. Vägen som går...

Kaavoittajien ja rakennustarkastajien neuvottelupäivät

Kuntien ja suunnittelutoimistojen asiantuntijoille suunnatut rakennusvalvonnan ja kaavoituksen ajankohtaisia asioita käsittelevät neuvottelupäivät. Esillä mm. liikuntakaavoitus, pyöräily ja...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 25.11.2014

HSL:n kummikouluissa tehdään liikkumissuunnitelmia ohjatusti (Uudenmaan ELY-keskus)

HSL:n kummikouluissa tehdään liikkumissuunnitelmia ohjatusti HSL tarjoaa alueensa kouluille maksutonta tukea ja välineitä viisaan liikkumisen edistämiseen kouluissa. Viisas liikkuminen on...

I HRT:s fadderskolor görs mobilitetsplaner under vägledning (Uudenmaan ELY-keskus)

I HRT:s fadderskolor görs mobilitetsplaner under vägledning HRT erbjuder skolorna i sin region gratis stöd och medel för främjande av smarta färdsätt. Att färdas på ett smart sätt sparar på...