ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Ari Niiranen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Janne Kärkkäinen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Sisällytetyt portletit

Lue lisää Minimoi

Asset julkaisija

Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi

Onko tuotettasi tai palveluasi helppo ostaa vai empivätkö asiakkaasi? Menetätkö kauppoja ja rahaa aivan turhaan? Tuotteistajan tehtävä on poistaa ostamisen tärkein este, joka on pelko. Ostaja...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 5.11.2015

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. ...

Yrittäjille eväitä kasvuun - Esitysaineistot

Ohjelma 08:00 Aamukahvi 08:30 Tilaisuuden avaus ja Wirman ajankohtaiset 08:40 Alustus aiheesta Kasvu ja rahoitus Sami Etula, Etula Group Oy 09:40 ...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 29.9.2015

KAS Etusivu - linkit Muualla verkossa

Siviilipalveluskeskus Kymenlaakson liitto Etelä-Karjalan liitto

HAM Ympäristötieto näkyväksi

Valeria Kerkkä Ympäristötieto näkyväksi Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen sivusto, jonne ELY-keskukset tuottavat alueellista tietoa. Uudistettu sivusto avattiin...

KES Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Keski-Suomi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma n 2014 – 2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista,...

Muualla verkossa - HAM

Mikä on nuorisotakuu? (nuorisotakuu.fi ) Kuntien valmiustesti (nuorisotakuu.fi) Usein kysytyt kysymykset (nuorisotakuu.fi) Nuorisotakuuseen liittyvää aineistoa...

ESA Ilmastonmuutos ja energia -seminaari Kuopiossa 30.1.2012

Ilmastonmuutos ja energia -seminaari Kuopiossa 30.1.2012 Ilmasto-ohjelman seminaari järjestettiin 30.1.2012 Kuopiossa. Seminaarin oli saapunut lähes sata aktiivista osallistujaa ympäri...

Klaukkalan ohikulkutie - oikopolut - linkit

Tiedotteet ja kuulutukset Tiedote: Tervetuloa Klaukkalan ohikulkutien  maastokävelyyn ja työpajaan 1.9.2015 klo 17.00 alkaen.  Kartta maastokävelystä Tiedote:...

VAR Taksiliikenne - linkit Oikopolut

OIKOPOLUT Tiedote: Valvontamaksu (pdf, 32 kt) Taksiliikenteen päivystyksistä ilmoittaminen (pdf, 32 kt) Taksilupien kuulutukset

POP Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Liikennekeskeytys Leppikosken patosillalla 12-14.10.2015 Liikennekeskeytys Utasen voimalaitoksen patosillalla...

Meren tilan seuranta kehittyy, mitä mieltä olet

Meren tilan seuranta kehittyy - mitä mieltä sinä olet? Suomessa tehdään ensimmäistä kertaa EU: n meristrategiadirektiivin mukaista merenhoidon suunnittelua. Direktiivi tuli voimaan vuonna...

Ajoita vesikasvien niitto oikein

Ajoita vesikasvien niitto oikein Vesikasvit ovat keskeinen osa järviluontoa ja rantamaisemaa sekä tärkeä elinympäristö kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. Vesikasvit myös...

EPO Levätilanne - linkit

Levätilanne Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (ymparisto.fi)  

EPO Levätilanne - linkit

Levätilanne Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla

EPO Levätilanne - linkit

Levätilanne Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (ymparisto.fi)

Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaalla

Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaalla Nuorten tilanteesta Yleinen työmarkkinatilanne on edelleen melko vaikea, sillä taloustilanteessa ei ole nähtävissä selkeitä käänteenmerkkejä....

EPO Tiehankkeet - Vt 19 Seinäjoen itäinen ohkulkutie

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie Hanke on toteutusvaiheessa välillä Ilmajoen Rengonkylän ja Seinäjoen Mäki-Hakolantien väliseltä 16 km pitkältä osuudelta. Loppuosuudesta välille...
Päivitetty