Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - tienpidon rahoitus

Tienpidon rahoitus

Tien korjausta.

Keski-Suomen ELY-keskukselle on osoitettu määrärahaa vuodelle 2020 yhteensä noin 39 miljoonaa euroa. Keski-Suomen tienpidon rahoitus on tuntuvasti suurempi kuin vuonna 2019, jolloin se oli noin 29 miljoonaa euroa. Rahoitus pysynee vuosina 2021-2023 vuoden 2020 tasolla.

Vuoden 2020 valtion budjetissa nostetaan perusväylänpidon rahoitustasoa 300 milj.eurolla vuoden 2019 tasosta. Tavoitteena on varmistaa, ettei maanteiden korjausvelka kasva. Noin 90 % rahoituksesta kohdennetaan maanteiden hoitoon ja korjaukseen.  

"Vuoden 2020 valtion budjetissa nostetaan perusväylänpidon rahoitustasoa 300 milj.eurolla vuoden 2019 tasosta. Tavoitteena on varmistaa, ettei maanteiden korjausvelka kasva. Noin 90 % rahoituksesta kohdennetaan maanteiden hoitoon ja korjaukseen." 

Toiminnassa painottuu liikenteen sujuvuuden varmistaminen vilkkaasti liikennöidyillä maanteillä.  Saatavaan perusrahoitukseen liittyy niin hoito, korjaus kuin parantaminenkin. Perusväylänpidon rahoitusta ei ole valtion budjetissa indeksisidottu, minkä johdosta joinakin vuosina samalla rahamäärällä saadaan aikaiseksi enemmän kuin toisina. Niinpä kulloinenkin yleinen hintataso vaikuttaa määrään, mutta ei laatuun.

Hoidon osuus on noin 14 miljoonaa euroa. Sillä varmistetaan, että tieverkon liikkuvuus säilyy kaikissa olosuhteissa. Hoito käsittää niin aurauksen, liukkaudentorjunnan kuin esimerkiksi tienvarsien niittämisen. 

Korjaukseen käytettävä määräraha nousee selvästi edellisen vuoden 13 miljoonasta 20 miljoonaan. Tällä summalla korjataan päällysteitä, siltoja, sorateitä sekä erinäisiä maanteiden varusteita ja laitteita.  

Parantamiseen käytettävä euromäärä nousee noin kolmella miljoonalla vuoden 2020 viiteen miljoonaan euroon. Parantaminen sisältää investoinnit ja niihin liittyvät tie- ja rakennussuunnitelmat sekä muun muassa esisuunnittelun, joka on Keski-Suomen maankäyttöön ja liikennejärjestelmään liittyvää suunnittelua.  

Vuonna 2020 käynnistyy neljä erillisrahoitettua investointihanketta, jotka on esitelty tarkemmin kohdassa:

Hoitoon 14 miljoonaa, korjaukseen 20 miljoonaa, parantamiseen ja suunnitteluun 5 miljoonaa