Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - yksityistieavustukset KES

Yksityistieavustukset

Perusparannettu yksityistie.

Yksityistieavustuksiin on haettavissa hyvin tukirahoitusta

Traficom on vuoden vaihteessa jakanut ELY-keskuksille valtion talousarvioesityksessä yksityisteille vuodelle 2022 myönnetyn 30 miljoonan euron rahoituksen. Valtakunnallisesti määräraha on sama kuin vuonna 2021. Keski-Suomen osuus vuodelle 2022 on noin 1,8 miljoonaa euroa. Määrärahat yksityisteiden parantamiseen ja erityiskohteisiin on käytettävä kolmen vuoden sisällä.

Koronapandemiasta, pankkilainojen vaikeasta saatavuudesta ja väärästä käsityksestä valtion avustusrahojen niukkuudesta huolimatta Keski-Suomen yksityisteiden perusparannushankkeisiin ja siltojen uusimisiin tarkoitettuja varoja on saatu jaettua tärkeisiin kohteisiin.

Määrärahaa on kuitenkin paljon käytettävissä myös edellisiltä vuosilta. Tiekunnilla olisikin nyt hyvä tilaisuus kartoittaa tiensä ja siltojensa kunto, ja ajoissa ennen kesäkautta käynnistää hakuprosessi, jotta avustusrahat saataisiin käytettyä Keski-Suomen yksityisteiden hyväksi.

Keski-Suomessa toimivia koulutettuja tieisännöitsijöitä ja moottoritiehankkeiden parissa työskenteleviä kantavuutta mittaavia ammattilaisia on hyvä käyttää hankkeessa apuna. Hyvin suunniteltu hanke etenee jouhevasti aina avustuskäsittelystä toteutukseen ja tyytyväisiin tien käyttäjiin.

Lakimuutos helpottaa

Maaliskuussa 2021 tuli voimaan yksityistielain muutos, jossa helpotettiin tiekuntien kokousten järjestämistä. Nyt yksityistielaki mahdollistaa tiekuntien etäkokoukset ilman ennakkopäätöstä. Tämä helpottaa kauempana asuvien tieosakkaiden osallistumista kokouksiin sekä kokoustamista vallitsevan pandemian aikana. Sähköisen yhteyden lisäksi on toki järjestettävä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös paikan päällä.

HUOMIO

Tieto vuoden 2019 yksityistielain muutoksesta ei vieläkään ole saavuttanut kaikkia tiekuntia. Muutoksen myötä poistui mm. valtionavustusehto kolmesta vakituisesta asunnosta.

Kelpoisuusehdoista nykyisen lain aikana avustus ei juurikaan jää kiinni. Tukikelpoisia ovat tiekunnalliset yksityistiet, joiden ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Väyläviraston ylläpitämään Digiroadiin.

Digiroadin eli kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän aineistoa hyödyntävät esim. pelastusviranomaiset ja navigaattorivalmistajat.

Valtionavustusehtojen lisäksi on tiekunnan esitettävä hakemuksessaan yksityistielain mukaisesti tiekunnan kokouksissa tehdyt päätökset perusparannus- tai siltahankkeeseen ryhtymisestä ja valtionavustuksen hakemisesta. Tiekunta voi halutessaan kokouksessa jo valmiiksi valtuuttaa esim. toimielimensä vastaanottamaan mahdollisen avustuksen. Valitun toimielimen ajanjakso ja henkilöt eli joko toimitsijamies tai hoitokunnan jäsenet sekä varajäsenet tulee ilmetä pöytäkirjasta allekirjoitusoikeuksien tarkistamista varten.

Avustuksen hakeminen

Vuoden 2021 alusta alkaen yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa. Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla. Asiointipalvelusta saa ohjeita ja hakemukset liitteineen jäävät sinne talteen. Mikäli hakemuksen täyttää joku muu kuin yksin tiekunnan allekirjoituksen omaava henkilö, on tiekunnan valtuutettava ko. henkilö toimimaan puolestaan. Asiointipalvelu on saanut hakijoilta hyvää palautetta. Yli puolet hakemuksista tulee jo sähköisen asiointipalvelun kautta.

ELY-keskus auttaa tiekuntia avustuskäsittelyssä pyytämällä täydennyksiä hakemukseen, mikäli se on puutteellinen. Käytännössä alle 10 000 euron (sis. ALV) hankkeita avustetaan harvoin. Tuki on harkinnanvaraista, joten kiireellisessä ja liikenteellisesti tärkeässä parannushankkeessa sekä hyvässä rahoitustilanteessa voidaan kulurajassa mahdollisesti vähän joustaa.

Päivitetty: 28.01.2022