Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - yksityistieavustukset KES

Yksityistieavustukset

Talvinen metsätie.

Keski-Suomessa yksityistieavustuksiin on saatavissa tällä hetkellä hyvin tukea. Määrärahataso on noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Itse asiassa hakemuksia voisi tulla nykyistä enemmänkin. 

Keski-Suomessa yksityistieavustuksiin on saatavissa tällä hetkellä hyvin tukea. Määrärahataso on noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Itse asiassa hakemuksia voisi tulla nykyistä enemmänkin.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 esitetään koko valtakuntaan 20 miljoonan euron rahoitusta. Se on 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Yksityisteiden merkitys on aivan keskeinen etenkin puunkuljetukselle, joten niiden kunnosta huolehtimiseen on järkevää satsata.

Vuoden 2019 lakimuutoksen myötä valtionavustuskelpoisten yksityisteiden määrä kasvoi merkittävästi. Kyselyjä on tullutkin kohtalaisesti ja aiemmin hiljaisena uinuneita tiekuntia on aktivoitunut. Kun tienparannuksen avustusprosentti on niinkin korkea kuin 50 ja merkittävissä parannushankkeissa, kuten siltahankkeissa, avustus voi olla 75 prosenttia, on valtionavustus hyvä keino poistaa yksityisteille kertynyttä korjausvelkaa. 

Edellytys valtionavustuksen saamiselle on, että tie täyttää valtioavustuskelpoisuuden ehdot. Mikäli avustushakemus on puutteellinen, siihen pyydetään täydennyksiä. Kelpoisuusehdoista nykyisen lain aikana avustus ei juurikaan jää kiinni.

Avustuskelpoisuuden kriteerinä on järjestäytynyt yksityistie eli tiekunta on perustettu. Edellytyksenä on lisäksi, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.  Yleisin kielteinen päätös tehdään silloin, jos hakemuksessa esitetään tehtäväksi pientä kunnossapitoluonteista työtä. Yksityistieavustus on kuitenkin tarkoitettu selkeästi tien parannushankkeisiin.