Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - yksityistieavustukset KES

Yksityistieavustukset

Naurissalmen silta Jämsässä

Tällä sivulla:

 • Avustusprosentit vuosille 2023-2025
 • Avustusmäärät kasvaneet
 • Avustusta priorisoidaan liikenteellisesti tärkeisiin kohteisiin
 • Avustuksen hakeminen
 • Hakemuksen mukana AINA toimitettavat liitteet
 • Tarpeellisia linkkejä

Avustusprosentit vuosille 2023-2025

Joulukuussa 2022 valtioneuvosto antoi yksityistielain asetusmuutoksen, jossa valtionavustuksen avustusprosentteja korotettiin kolmen vuoden ajalle seuraavasti:

 • tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
 • merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
 • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
 • lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %
 • talvitie 65 % → 70 %

Väliaikainen asetus avustusprosenteista on yhä voimassa ja sen mukaan toimitaan, kunnes asetuksen voimassaoloaika umpeutuu.

Avustusprosenttien ollessa yhä historiallisen korkeita, jää tiekuntien omarahoitusosuus pieneksi. Tiekuntien tulee aina varmistaa oman rahoituksensa osuus tiekunnan kokouksessa ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Avustusmäärät kasvaneet

Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla Suomessa myönnettyjen avustusmäärien yhteenlaskettu summa on seitsenkertaistunut. Joillain alueilla avustusmäärät ovat yli kaksikymmenkertaistuneita (Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), kun taas Varsinais-Suomessa avustusten määrä on vain kaksinkertaistunut.

Kaavio, vuonna 2023 myönnetyt avustukset

Avustusta priorisoidaan liikenteellisesti tärkeisiin kohteisiin

Suomen yksityisteiden avustuksiin myönnettyjä määrärahoja on jälleen vähennetty kiristyneessä taloustilanteessa. Vuodelle 2024 saatiin määrärahoja 8,5 miljoonaa euroa. Erityiskohteiden (yksityistielautat/-lossit ja jäätiet) avustusten jälkeen Traficom voi jakaa Suomen ELY-keskuksille perusparannusten avustuksiin yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Hakemuksia on tullut runsaasti koko Suomen alueella. Määrärahat eivät tule riittämään kaikille, joten vireille tulleita hakemuksia ei käsitellä heti vuoden alussa, vaan myöhemmin kunkin ELY-keskuksen hakemusten kokonaistilanteen tarkastelun ja priorisoinnin jälkeen. Avustettavien hankkeiden priorisointi tapahtuu Traficomin ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä.

Keski-Suomessa avustusrahoja on kuitenkin yhä käytettävissä, sillä vuosilta 2022 - 2023 määrärahoja on vielä sitomatta. Ensisijaisesti nämä varat tullaan käyttämään liikenteellisesti tärkeisiin kohteisiin. Ensisijaisia avustuskohteita ovat kriittiset yksityistiesillat ja sen jälkeen vaikuttavuudeltaan merkittävät yksityistiet, jotka palvelevat kansalaisten ja elinkeinojen kulkuyhteyksiä kiinteistöille ja joilla on yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimintoja kuten huoltovarmuutta, palo- ja pelastustoimintaa, maanpuolustusta, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä postin toimintaa.
 

Kaavio, valtionavustusmäärärahat 2013-2023


Avustuksen hakeminen

Vuoden 2021 alussa siirryttiin yksityisteiden valtionavustushakemusten tekoon sähköisessä verkkoasioinnissa. Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Asiointipalvelusta saa ohjeita ja hakemukset liitteineen jäävät sinne talteen.

Yksityistieavustuksissa on jatkuva haku eli tiekunnat voivat jättää hakemuksia ympäri vuoden.

Hylkäävä tai kielteinen päätös ei aina tarkoita asian lopullista hylkäämistä, vaan hakemuksen voi laittaa vireille uudestaan tulevina vuosina. Suunnitteluun käytetyt panokset, kuten kantavuusmittausraportti tai aukkolausunto ovat suunnittelukuluina myöhemminkin tukikelpoisia – olettaen, että raporttien teon jälkeen ei ole tehty mitään oleellista muutosta.

Hakemuksen mukana AINA toimitettavat liitteet:

1. KTJ-OTE ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen asutus on merkitty (Maanmittauslaitos MML)

Käyttöoikeusyksikköotteessa on ajantasaiset tiedot mm. tiekunnan nimi, tunnus, toimielimen yhteyshenkilön tiedot, tiekunnan omat säännöt ja luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee. Ote on tilattavissa MML:n asiakaspalvelusta.

2. AJANTASAINEN DIGIROAD-TOSITE Väyläviraston ylläpitämästä tietojärjestelmästä

3. PÖYTÄKIRJAN OTE tiekunnan kokouksesta (kokouskutsussa omana asiakohtana) ja otteessa

 • PÄÄTÖS hankkeeseen ryhtymisestä
 • PÄÄTÖS, että avustusta haetaan ELY-keskukselta
 • PÄÄTÖS, otetaanko mahdollinen avustus vastaan sekä
 • VALTUUTETAAN nimetty henkilö asioimaan sähköisessä asiointipalvelussa

Allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi tarvitaan tiedot myös valitusta toimielimestä; nimet ja roolit

4. SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT:

 • suoritepohjainen kustannusarvio (jaottelu kustannuserittäin)
 • tarkempi työselite eli sanallinen kertomus, mitä hankkeessa tehdään
 • suunnitelmakartat; tärkeimmät työvaiheet paaluvälein mm. rummut
 • kantavuusmittausraportit murskemäärineen paalutettuina tieosille / tien parannettavasta rakenteesta poikkileikkaus kerrospaksuuksineen

ELY-keskus auttaa tiekuntia avustuskäsittelyssä pyytämällä täydennyksiä hakemukseen, mikäli se on puutteellinen. Käytännössä kustannusarvioltaan alle 10 000 euron (sis. ALV) hankkeita avustetaan harvoin. Tuki on harkinnanvaraista ja se kohdistetaan rakentamiseen verrattavaan parantamiseen, ei yleiseen kunnossapitoon. Avustusta ei voida myöntää jälkikäteen.

ELY-keskus suosittelee käyttämään perusparannuksen suunnittelussa asiaan perehtyneitä alan ammattilaisia ja sähköistä hakumenettelyä.

Päivitetty: 01.02.2024