Navigeringsmeny
KES Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus kerää ja analysoi tietoa mm. työmarkkinoiden, aluetalouden, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen tilasta ja muutoksista sekä ennakoi tulevaa kehitystä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Keski-Suomen liiton, oppilaitosten, Yrittäjäjärjestön ja Keski-Suomen kauppakamarin kanssa.  Tietojärjestelmiä ja analyysejä hyödynnetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Keskeiset alueelliset tunnusluvut ja ennakointitieto on koottu maakunnalliselle Keski-Suomi ennakoi -sivustolle, josta löytyy mm. tuorein ELY-keskuksen laatima Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus.

ELY-keskusten arkistot ovat julkisia. Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille; osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus. Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajiehin liittyviä tietoja.

Aineistotiedustelut voi lähettää kirjaamoon: [email protected].

Uppdaterad: 05.07.2023