Navigeringsmeny
KES Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Keski-Suomi

Sivulle on koottu Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet.

         

Elinkeinot työvoima, osaaminen ja kulttuuri

 

Jalava-hanke (ESR+)

  • Tulos- ja vaikuttavuusperustaisten työllisyyspalveluiden ja -hankintojen kehittäminen erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa oleville työnhakija-asiakkaille.
  • Tiedolla johtaminen työllisyyspalveluiden vaikuttavuudessa.
  • Asiakasosallisuuden vahvistaminen työllisyyspalveluissa.

Jalava-hankkeen verkkosivut

 

​​​​​Monipaikka-hanke (ESR)

Huom. Hanke on päättynyt

Kehittää mikro- ja pk-yritysten tuottavuutta edistämällä digitaalisuuden ja monipaikkaisen työskentelyn käyttöä toimialasta riippumatta ja auttaa löytämään työtehtäviä, joita ei vielä ole tehty paikasta riippumattomasti, mutta olisi mahdollista siirtää etä- tai hybriditoteutukseen.

Monipaikka-hanke

 

Laava-hanke (ESR)

Huom. Hanke on päättynyt

  • kehittää uusia työllisyyttä edistäviä TE-palveluita yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilujen, TE-asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Palvelut kohdennetaan nuorille, osatyökykyisille sekä yli 50-vuotiaille. Kehittävät palvelut ovat osa TE-palveluiden valikoimaa Keski-Suomessa.
  • kehittää vaikuttavuus- ja tulosperusteisia TE-palveluhankintoja. Kehittämisteemat liittyvät vaikuttavuuden mittaamiseen TE- /työllisyyspalveluissa, tulosperusteisten hankintamallien kehittämiseen sekä vaikuttavuustiedon parempaan hyödyntämiseen raportoinnissa ja päätöksenteossa.

Laava-hanke

 

Liikenne ja infrastruktuuri

Tiehankkeet on esitelty omalla sivullaan Tiehankkeet (ks. sivun vasen reuna). 

 

Ympäristö ja luonnonvarat

 

​​​​​​LUMOAVA

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi -hankkeessa (LUMOAVA) kytketään ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä yhteen Keski-Suomessa, tuotetaan ja koostetaan luontotietoa sekä otetaan tutkimustietoa laajasti käyttöön Keski-Suomessa.

Pitkän aikavälin tavoitteena ​on pysäyttää luontokato ja saavuttaa hiilineutraalius Keski-Suomessa vuoteen 2030 mennessä sekä luoda elinvoimaista ja kokonaiskestävää Keski-Suomea, jossa niin luonto kuin ihminenkin voivat hyvin.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen kesto on 1.9.2023–31.12.2025.

LUMOAVA-hanke - Keski-Suomen liitto (keskisuomi.fi)


Itäisen ja eteläisen alueen vesihuoltostrategia

Itäisen ja eteläisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia mahdollisimman hyvin hoidetun vesihuollon saavuttamiseksi.

Hankkeessa laaditaan Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan maakuntien alueelle kaudelle 2021–2025 yhteinen vesihuoltostrategia ja toimenpidesuunnitelma. Strategian pidemmän aikavälin visio ulottuu vuoteen 2050. Lisäksi uuden strategian pohjalta laaditaan jokaiselle maakunnalle tarkemmat strategian tavoitteisiin pohjautuvat toimenpidesuunnitelmat.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050

 

Uppdaterad: 11.04.2024