Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Yhteinen korjausvelkamme kasvaa

Vuosi sitten tällä samalla palstalla ounastelin haastavia näkymiä tienpitoon. Venäjän hyökkäyssota oli käynnistynyt ja olimme kohdanneet tästä seuraavat materiaalinen hintojen nousun ja saatavuusongelmat. Erityistä huolta tuolloin aiheutti mm. bitumin hinnan ennennäkemätön nousu. Käytettävissä olevan rahoituksen tarkalla kohdentamisella pystyimme saavuttamaan asetut tavoitteet vähintäänkin tyydyttävästi. Tienkäyttäjätyytyväisyyden nousujohteinen kehitys kuitenkin päättyi.

Päällystetyn tieverkon kunto ja kesän aikana uudelleenpäällystettävän tieverkon pituus ovat hyviä ja lahjomattomia mittareita perustienpidon määrärahan riittävyyden arvioimiseksi. Jotta teiden korjausvelan määrä saataisiin laskuun, tulisi koko maassa pystyä päällystämään noin 4000 kilometriä teitä vuodessa. Kun arvio ensi kesän päällystepituudesta liikkuu 1500–1800 kilometrin välillä, on selvää, että tiestön kunnon heikkeneminen jatkuu. Päällystystöiden hankinnan ollessa vielä kesken arvioimme Keski-Suomessa päällystettävän tänä vuonna 80-90 kilometriä maanteitä.

Suomen julkisen talouden tila pakottaa päättäjät etsimään säästökohteita. Listatessaan mahdollisina pitämiään säästökohteita Valtiovarainministeriön virkamiehet nostivat esiin 300 miljoonan euron leikkauksen perusväylänpitoon. Tilanne on ongelmallinen, koska vuoden 2020 jälkeinen kustannusnousu on syönyt ostovoimaa juuri saman verran. Tarvittaisiin siis samansuuruinen lisäys, jotta ostovoima palautuisi vuoden 2020 tasolle. Vuonna 2020 koko maassa päällystettiin liki 4000 kilometriä maanteitä.

Osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittava väyläverkon investointiohjelma julkaistaan tänä vuonna kolmannen kerran. Menettelynä investointiohjelma on vakiintumassa ja siitä on muodostumassa erinomainen tavoitteiden, rahoituksen ja realismin peili. Myös investointien puolella kustannusten nousu ja kiristyvä talousraami lisää riskiä, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet karkaavat. Suomen päätieverkko kaipaa kipeästi modernisointia, jotta se voisi toimia alustana sujuvalle ja turvalliselle liikenteelle.

Taloussuhdanteen taittuminen, itäliikenteen merkittävä väheneminen ja maan sisäisten kuljetusten suuntautuminen osin uusille reiteille niin teillä että radoilla on saanut paljon huomiota, eikä syyttä. Verrattaessa raskaan liikenteen määriä vuosina 2021 ja 2022 huomataan, että muutokset ovat sitä suurempia mitä lähempänä itärajaa ollaan, enimmillään noin 18 %. Keski-Suomessa pudotus jää puoleentoista prosenttiin.

Huolimatta mollivoittoisista uutisista maanteillä tehdään töitä ns. 24/7 ja kesää kohti mennessä liikennehäiriöitä aiheuttavien töiden määrä kasvaa. Muistetaan antaa tienpidon ammattilaisten tehdä työnsä rauhassa ja turvallisesti. He ovat tiellä meitä kaikkia varten.

Jyväskylässä, 27.3.2023

 


Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
Keski-Suomen ELY-keskus


Keski-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: [email protected].

Kartta Keski-Suomen maanteiden hankkeista vuodelle 2023 (pdf)
Karttaan merkittyjen kesän tietyökohteiden osalta muutokset ovat mahdollisia etenkin kustannusnousupaineiden vuoksi.

TLS-sivujen sisältö (päivitetty 3.4.2023):

Uppdaterad: 03.04.2023