Navigeringsmeny
KES Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • liikenteen lupa-asiat
 • joukkoliikenne
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
 • osaaminen ja kulttuuri
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa
 • Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutetaan Länsi-Suomen ESR- ja EAKR-ohjelmia sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Elinkeinokalatalouden hankkeita rahoitetaan kalatalousrahastosta.
 • Keski-Suomen ELY-keskus toimii rakennerahastotoimintaan erikoistuneena ELY-keskuksena Länsi-Suomen alueella.
 • Lisätietoa rakennerahastoista Länsi-Suomessa (rakennerahastot.fi)

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät

Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi kaikkien ELY-keskusten toimialueella:

 • Ympäristökasvatuksen yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät

Itäinen hankinta-alue

Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat ELY-keskukselle kuuluvat tehtävät Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla.

Uppdaterad: 22.04.2024