Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - toteutuksessa olevat hankkeet KES

Toteutuksessa olevat hankkeet

Tien pengertä rakennetaan tuhkamassalla.

Suurten kehittämishankkeiden, erillisten teemaohjelmien tai hankerahoituksien kohdentamisesta ja priorisoinnista päätetään valtakunnallisesti. Valtion rahoituksen myöntämisestä päättää eduskunta ja rahoitus myönnetään talousarviossa nimettynä hankkeille tai ohjelmille.

Keski-Suomessa käynnissä olevat suuret kehittämishankkeet

Valtatiellä 4 välillä Kirri-Tikkakoski rakentamistyöt jatkuvat, vaikka moottoritie on jo avattu liikenteelle. Kevään ja kesän 2023 aikana hankealueella parannetaan vielä Kirrin eritasoliittymää sekä jatketaan päällystys- ja viimeistelytöitä. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisätietoja löytyy hankesivuilta (vayla.fi).

Vuoden 2021 talousarviossa myönnettiin rahoitus kahdelle suurelle kehittämisinvestointihankkeelle:

  • Valtatielle 4 välille Äänekoski-Viitasaari parantamiseen 50 miljoonaa euroa
  • Tampere-Jyväskylän-radan 1. vaiheen parantamistoimenpiteisiin 24,5 miljoonaa euroa

Hankkeilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Suuret kehittämisinvestointihankkeet toteuttaa Väylävirasto.

Keski-Suomessa käynnissä olevat parantamishankkeet

Pieniä alueellisia investointeja edistetään valtion talousarviossa myönnetyillä erillisillä teemaohjelma ja hankerahoituksilla. ELY-keskukselle jaettavalla tienpidon perusrahoituksella on viime vuosina parannettu pienten hankkeiden toteuttamisvalmiutta varmistamalla hankesuunnitelmien ajanmukaisuus.

ELY-keskus käynnistää vuonna 2023 seuraavat erillisrahoitetut hankkeet:

  • Maantie 637 jkpp-väylä välillä Peurunka - Kuusa, KU, Laukaa
  • Maantie 6456 jkpp-väylä välillä vt 4 - Konginkangas, KU, Äänekoski
  • Maantie 16909 Isoahontien jkpp-väylä välillä vt 4 – Petäjätie, KU, Viitasaari

 

Lisätietoa Keski-Suomessa käynnissä olevista tienhankkeista löytyy Väyläviraston internetsivuilta.

Päivitetty: 03.04.2023