Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - toteutuksessa olevat hankkeet KES

Toteutuksessa olevat hankkeet

Tien pengertä rakennetaan tuhkamassalla.

Suurten kehittämishankkeiden, erillisten teemaohjelmien tai hankerahoituksien kohdentamisesta ja priorisoinnista päätetään valtakunnallisesti. Valtion rahoituksen myöntämisestä päättää eduskunta ja rahoitus myönnetään talousarviossa nimettynä hankkeille tai ohjelmille.

Keski-Suomessa käynnissä olevat suuret kehittämishankkeet

Valtatiellä 4 välillä Kirri-Tikkakoski rakentamistyöt jatkuvat, vaikka moottoritie on jo avattu liikenteelle. Vuoden 2022 rakennuskohteita ovat muun muassa Kirrin eritasoliittymän rakentaminen sekä rinnakkaistien ja jalankulun ja pyöräilyn väylien jatkaminen välillä Kirri-Puuppola. Rinnakkaistiellä tehdään myös muita rakennustöitä. Hankkeen viimeistelytyöt valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisätietoja löytyy hankesivuilta.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnettiin rahoitus kahdelle suurelle kehittämisinvestointihankkeelle:

  • Valtatielle 4 välille Äänekoski-Viitasaari parantamiseen 21,2 miljoonaa euroa
  • Tampere-Jyväskylän-radan 1. vaiheen parantamistoimenpiteisiin 19 miljoonaa euroa

Hankkeilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Suuret kehittämisinvestointihankkeet toteuttaa Väylävirasto.

Keski-Suomessa käynnissä olevat parantamishankkeet

Pieniä alueellisia investointeja edistetään valtion talousarviossa myönnetyillä erillisillä teemaohjelma ja hankerahoituksilla. ELY-keskukselle jaettavalla tienpidon perusrahoituksella on viime vuosina parannettu pienten hankkeiden toteuttamisvalmiutta varmistamalla hankesuunnitelmien ajanmukaisuus. Vuonna 2022 jatkuu eritasoliittymän rakentaminen valtatiellä 9 Jämsän Säyrylässä (Himos).

ELY-keskus käynnistää vuonna 2022 seuraavat erillisrahoitetut hankkeet:

  • Maantien 6090 (Kinkovuorentie) jkpp-väylä välillä Muurame – Kinkovuori
  • Maantien 6450 (Sumiaistentie) jkpp-väylä, Äänekoski (Suolahti)
  • Maantien 16684 (Vesangantie) jkpp-väylä, Jyväskylä

Vuonna 2022 valmistuu jkpp-väylä Petäjävedellä maantielle 6250 (Räihäntie) välille Kintauden pysäkkitie-Pihlajaniemi. Väylän toteuttaa Petäjäveden kunta. Hankkeen rahoittajina toimivat Petäjäveden kunta ja ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Eurooppa investoi maaseutualueisiin -rahoituksella.

Lisätietoa Keski-Suomessa käynnissä olevista tienhankkeista löytyy Väyläviraston internetsivuilta.

Päivitetty: 05.10.2022