Navigointivalikko

Kala- ja raputautien leviämisen estäminen - Ingressi

Kala- ja raputaudit ja -loiset

Kaloissa on loisia ja tauteja kuten muissakin eliöissä. Ainoa ihmiselle haitallinen kalan loinen on lapamato, jonka voi saada huonosti kypsennetystä tai pakastetusta kalasta. Lapamatoa ei esiinny lohikaloissa, joten niitä voi huoletta käyttää vaikka sushissa. Eräät kalataudit ja loiset aiheuttavat ongelmia kalanviljelyssä, ja Gyrodactylus salaris -lohiloinen puolestaan uhkaa Teno- ja Näätämöjoen lohikantoja.

Rapurutto on hävittänyt Suomesta lukuisia rapukantoja. Rapuruton leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää huolehtia pyydysten desinfioimisesta ja muista varotoimista siirryttäessä vesistöstä toiseen.

Kala- ja raputaudeista löytyy lisätietoa Ruokaviraston sivuilta.

Kalatautien leviämisen estämiseksi elävien kalojen siirrolle ja kalaistutuksille on asetettu rajoituksia

Älä levitä kala- ja raputauteja! Huolehdi kalastaessasi siitä, että kaikki kalastuksessa käyttämäsi välineet ovat täysin kuivia, ennen kuin aloitat kalastamisen toisessa vesistössä.

Ilmoita kala- ja rapukuolemista

Kaikista merkittävistä kala- tai rapukuolemista tulee ilmoittaa ELY-keskusten ympäristövastuualueelle. Mahdolliset näytteet toimitetaan Ruokavirastolle, jonka nettisivuilta löytyy lisää ohjeita ja yhteystiedot.

Desinfioi Tenojoella ja Näätämöjoella                             

Gyrodactylus salaris on lohen iholla elävä loinen, jota tavataan yleisesti Itämereen laskevissa joissa. Atlanttiin laskevien jokien (kuten Teno- ja Näätämöjoki) lohikannoilla ei ole vastustuskykyä loista vastaan, ja loinen onkin aiheuttanut suurta tuhoa lähes 40:ssä Norjan lohijoessa. Kalastusvälineiden puhtaudesta huolehtiminen ja desinfiointi onkin näillä alueilla kalastettaessa erittäin tärkeää.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024