Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Erikoiskuljetuksen suorittaminen - ingressi

Erikoiskuljetuksen suorittaminen

Lupaehdot

Erikoiskuljetusten lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana ja ne voi tulostaa näiltä internet-sivuilta. Lupaehdot ovat kaikille samat. Ne sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Lupaehdot on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Luvassa voi olla myös erikoisehtoja, kuten ilmoitusehto, poliisiehto tai sillanvalvonta. 

Kuormaus ja merkinnät

Jakamattoman esineen kuormauksessa on ensisijaisesti pyrittävä välttämään kuljetuksen ylileveyttä. Pitkät esineet, joita ei voi kuljettaa tielle yleisesti sallittujen pituusrajojen mukaisesti, on kuljetettava ensisijaisesti puoliperävaunussa, korkeat matalarakenteisessa tai syväkuormausperävaunussa ja leveät tarvittaessa vinopukkien päälle kuormattuna ylileveyden välttämiseksi.

Useampaa jakamatonta esinettä saa kuljettaa samassa kuljetuksessa vain, jos kuljetettavat jakamattomat esineet aiheuttaisivat yksinään kuljetuksen sallitun pituuden, leveyden tai korkeuden ylittämisen. Tiellä yleisesti sallittua mitta- tai massa-arvoa ei saa ylittää kuljetettavien esineiden sijoittamisella päällekkäin, rinnakkain tai peräkkäin.

Erikoiskuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien merkintä edestä, sivulta ja takaapäin tulee tehdä erikoiskuljetuksia koskevien määräysten mukaisesti. Kuljetusten merkintä tapahtuu valojen ja heijastimien avulla. Merkintään vaikuttaa kuljetuksen mitat.

Liikenteenohjaus

Liikenteenohjaajaa tarvitaan pysäyttämään ja ohjaamaan muuta liikennettä, kun kuljetus liikkuu liikennesäännöistä poikkeavasti. Liikenteenohjauksesta huolehtii poliisi tai tehtävään koulutettu erikoiskuljetusten liikenteen ohjaaja (EKL-ohjaaja). Varoitusautojen ja liikenteenohjaajien lukumäärä määräytyy kuljetuksen mittojen perusteella (lisätietoja löytyy oikealla puolella olevasta sarakkeesta).

Lisätietoja liikenteenohjaajan tehtävistä ja koulutuksesta Trafin sivuilta.

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa