Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-Vesi- ja viemäriputket-tiealueella-lue lisää

Vesihuoltojohdot

Vesi- ja viemärijohdon sijoituslupa                 

Ajankohtaista tietoa

14.3.2023: Liikenteenohjauksen mallikuvat ovat uudistuneet

Liikenteenohjauksen mallikuvista on julkaistu uudet versiot johtuen muun muassa taannoisesta Tieliikennelain uudistuksesta, ja ne otetaan käyttöön 1.4. ja siitä eteenpäin saapuneissa hakemuksissa. Kaikki liikennemerkit on päivitetty uuden Tieliikennelain mukaisiksi. Lisäksi mallikuviin on tehty joitain muutoksia ja tarkennuksia esimerkiksi vaadittuihin tieleveyksiin ja liikennemerkkeihin. Muutokset koskevat erityisesti jalankulku- ja pyöräilyväylillä tehtäviä töitä, joilla vaadittu tieleveys on kasvanut 2,5 metriin. Tutustu uusiin mallikuviin internet-sivuillamme.

30.12.2022 Uusi käsittelymaksu otetaan käyttöön helmikuussa 2023, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta

Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Sijoituslupien käsittelyaika

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

Milloin tarvitsen luvan?

ELY-keskuksen sijoituslupa tarvitaan, kun uusi vesihuoltojohto sijoittuu maantien tiealueelle. Tarvitset luvan myös aina kun huollat ja korjaat tiealueella olevia johtoja tai muutoin työskentelet tiealueella. Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa tai työlupa.

Kaikki lupahakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Lupa-apuri auttaa valitsemaan sopivimman hakemustyypin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen maantien tiealueelle ja niiden tiealueella tapahtuviin huoltotöihin.

Kiireellinen viankorjaustyö

Kiireellisissä viankorjaustöissä tulee ottaa heti yhteys Tieliikennekeskukseen (puh. 0200 21200, Urakoitsijan linja, avoinna 24/7), sekä ELY-keskukseen tai sen edustajaan niin nopeasti kuin mahdollista. ELY-keskuksen edustajan yhteystiedot saa Liikenteen asiakaspalvelusta (puh. 0295 020 600) sen aukioloaikana.

Työn aikana liikennettä varoitetaan ohjeen Liikenne tietyömaalla – Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt mukaisesti. Vilkasliikenteisillä teillä noudatetaan ohjetta Liikenne Tietyömaalla - Tienrakennustyömaat. Myös ELY-keskuksen internetsivustolla on saatavilla soveltuvia liikenteenohjaussuunnitelmia

Jos työt jatkuvat yön tai viikonlopun yli, luvan tiealueella työskentelyyn (työlupa) myöntää Pirkanmaan ELY-keskus ja luvasta peritään asetuksen mukainen maksu. Lupa myönnetään tarvittaessa jälkikäteen.

Mitä sijoituslupa maksaa?

Sijoitusluvan hinta määräytyy tien pituussuuntaisen asennuksen sekä alitusten määrän mukaan.

 • Tien pituussuuntaista johtoa enintään 500 m matkalla ja/tai enintään 3 alitusta. Sisältää yhden maastokatselmuksen: 410 euroa

 • Tien pituussuuntaista johtoa enintään 5000 m matkalla ja/tai enintään 20 alitusta. Sisältää kolme maastokatselmusta: 1300 euroa

 • Tien pituussuuntaista johtoa enintään 50 000 m matkalla ja/tai enintään 100 alitusta. Sisältää neljä maastokatselmusta: 2400 euroa

Hakemuksen reitin pituuden ylittäessä 50 000 m tai sisältäessä yli 100 alitusta tai ylitystä, reitti jaetaan useaksi hakemukseksi ja luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta. 

 • Kielteinen päätös: 55 euroa

 • Luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa

 • Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Millä lomakkeella haen sijoituslupaa?

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköisen asiointipalvelun avulla voit hakea sijoituslupaa vesihuoltojohdon sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnukset.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Sähköisen asiointipalvelun käyttöä koskevat ohjevideot on julkaistu. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan sähköisen asiointipalvelun käyttöä koskeviin ohjevideoihin, joita voit soveltuvin osin käyttää myös vesihuoltojohtojen lupahakemuksen täyttämisessä. Ohjevideoilla sähköisen asiointipalvelun käyttöä ja ominaisuuksia käydään läpi huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin pdf-muotoisessa käyttöohjeessa.

Video 1: Kirjautuminen palveluun ja etusivun toiminnot (kesto 3:20)

Video 2: Uusi hakemus, yleistiedot ja kartan toiminnot (kesto 5:58)

Video 3: Reitin lisääminen (kesto 10:33)

Video 4: Reittipisteen lisääminen (kesto 7:36)

Video 5: Esimerkkejä kartoista (kesto 3:50)

Video 6: Esiselvitykset vaihe 1 (kesto 7:12)

Video 7: Esiselvitykset vaihe 2 (kesto 8:22)

Video 8: Liikenteenohjaus, yhteystiedot ja liitteet (kesto 9:29)

Jotta Sähköisen asiointipalvelun käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa teille käyttäjille, haluamme kuulla kokemuksianne sähköisestä asiointipalvelusta ja näkemyksiänne siitä, miten palvelua tulisi kehittää. Voit siis vaikuttaa palvelun sisältöön ja toimintaan antamalla palautetta. Mikäli sinulla on sähköisen asiointipalvelun kehittämiseen liittyviä ideoita tai mielestäsi palvelussa on korjausta vaativia puutteita, voit lähettää viestiä osoitteeseen [email protected]

Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Toimita hakemuslomake liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Sijoituslupaprosessi lähtee asiakkaan tarpeesta sijoittaa vesihuoltojohtoja tiealueelle.

Selvitä sijoitusluvan myöntämisen edellytykset, tee kaikki vaadittavat esiselvitykset ja täytä hakemuslomake sähköisessä asiointijärjestelmässä huolellisesti. Jotta hakemus voidaan käsitellä, hakemuksesta ja liitteistä tulee selvitä mitä haetaan ja mihin.

Esiselvitysten tarkistuslistaan on koottu ne seikat, jotka hakijan on syytä selvittää itselleen, koska ne vaikuttavat siihen voiko johdon sijoittaa suunniteltuun paikkaan.

Hakemuslomakkeessa kerrotaan mitä liitteitä tarvitaan. Mallihakemuksesta voi katsoa erimerkkejä liitteistä.

Liitä hakemukseen:

 • yleiskartta kohteen sijainnista (esim. 1:20 000)
 • vesihuoltojohdon sijainti maantien tiealueella tai tiealueen läheisyydessä, kuvasta tulee nähdä kiinteistörajat (esim. 1:1 000)
 • tien alituksesta asemapiirustus 1:200 (taajama-alueella)
 • esiselvitysten tarkistuslista, johon on merkitty tehdyt esiselvitykset (sähköisessä asiointipalvelussa sisältyy lomakkeeseen)
 • tien poikkileikkaus, jossa näkyy sijoitettava vesihuoltojohto rakenteineen, olemassa olevat johdot ja kaapelit, kaivanto, tiealueen leveys, tien ja maaston korkeussuhteet sekä mahdollinen suojeltava kasvillisuus jne. 
 • työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma (sähköisessä asiointipalvelussa sisältyy lomakkeeseen)
 • Hulevesisopimus tai lausunto, katso kohta Hulevesien johtaminen
 • Toteuttamissopimus, katso kohta Milloin tarvitaan toteuttamissopimus

Tapauskohtaisesti tulee liitteitä täydentää tarkemmilla suunnitelmilla esim. taajama-alueilla, isommissa vesihuoltohankkeissa ja hankalissa maaperäolosuhteissa.  Alueellisen ELY-keskuksen siltainsinöörin lausunto tarvitaan aina, kun sijoitetaan vesihuoltojohtoja siltoihin tai sillan läheisyyteen.

Esiselvitykset ennen hakemuksen lähettämistä

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät hakemuksen. Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

Linkit pohjavedensuojauskarttaan ja tuleviin tiehankkeisiin löydät Suunnittelijan työkalupakki -sivulta, josta pääset selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli suunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, selvitä suojauksen tai tiehankkeen vaikutukset reittiin paikallisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kirjaamon kautta tai tiehankkeen yhteyshenkilöltä.

Kun olet tehnyt tarvittavat esiselvitykset, sen jälkeen voit tarvittaessa pyytää esikatselmusta, jossa sijoitusehdotus käydään läpi alueellisen ELY-keskuksen edustajan kanssa. ELY-keskuksen edustajan yhteystiedot saat Liikenteen asiakaspalvelusta, mikäli et niitä jo entuudestaan tiedä. Esikatselmus on tarpeellinen esimerkiksi silloin, jos reitillä on vaikea löytää tilaa johdolle, muulle rakenteelle tai työkoneelle, tai joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti vähimmäisetäisyyksiä tien rakenteisiin. Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko johdot sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Tee lopullinen sijoitussuunnitelma vasta esikatselmuksen jälkeen ja liitä katselmusmuistio hakemuksen liitteeksi.

Alla olevasta linkistä avautuu uusi välilehti, josta löydät ELY-keskusten Liikenne -vastuualueiden kirjaamojen yhteystiedot

Poikkeamispäätös pumppaamolle

Rakennuksen tai rakennelman pitäminen suoja-alueella on lain mukaan kielletty. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos rakennus/rakennelma ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Hakemuksessa on aina perusteltava, miksi poikkeamispäätöstä haetaan.

Poikkeamispäätös suositellaan haettavaksi erikseen, mutta sitä voi hakea myös sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Tällöin sijoituslupahakemuksen mukana tulee toimittaa poikkeuspäätöksen edellyttämät liitteet.

Tarkempia tietoja maantien suoja-alueesta ja siitä, mistä voit selvittää suoja-alueen leveyden ja tietoja poikkeamispäätöksen hakemisesta, löydät alla olevasta linkistä.

Liittymälupa pumppaamolle

Mikäli pumppaamoa varten on tarpeen rakentaa uusi tieliittymä tai olemassa olevan liittymän käyttötarkoitus muuttuu, hae aina erillinen lupa uudelle tieliittymälle tai käyttötarkoituksen muutoslupa olemassa olevalle liittymälle. Jokaisesta liittymästä tehdään erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu. Tarkempia tietoja liittymäluvasta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Hulevesien johtaminen

Mikäli hakemus sisältää hulevesien sekä jäte- ja ylivuotovesien johtamista joko maantien sivuojaan tai ELY-keskuksen hulevesijärjestelmään, tulee hakemuksen liitteenä olla alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kanssa laadittu sopimus tai vähintään lausunto.

Hakijan tulee selvittää alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueelta, tekeekö se hulevesisopimuksen. Kysyessään alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kantaa hakijan on esitettävä hulevesisuunnitelma ja selvitys ojan ja/tai hulevesijärjestelmän kapasiteetista. Selvityspyyntö hulevesisopimuksen teosta tulee lähettää sähköpostitse tai postitse alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kirjaamoon.

Milloin tarvitaan toteuttamissopimus

Toteuttamissopimuksen tarve tulee selvittää ennen hakemuksen jättämistä alueellisen ELY-keskuksen Liikenne-vastuualueelta seuraavissa tapauksissa:

 •  Aina, jos hakemus sisältää vesihuoltojohdon sijoitusta kaivamalla tien suuntaisesti kevyen liikenteen väylän tai maantien rakenteisiin.
 • Vilkkaalla maantiellä (KVL >1500) myös pistemäiset työt saattavat edellyttää toteuttamissopimusta (esim. tien alitus kaivamalla tai johdon liitoskohta on vilkkaan maantien rakenteissa.)
 • Lupakäsittelijä voi pyytää hakijaa selvittämään toteuttamissopimuksen tarpeen myös muissa tapauksissa, esim. heikosti kantava pohjamaa, tierakenteissa tai tierakenteiden alla on pohjanvahvistuksia tai kaivanto on yli 3 metriä syvä.
 • ELY-keskusten Liikenne -vastuualueiden kirjaamojen yhteystiedot (pdf)

Kuinka kauan lupapäätös on voimassa?

Lupapäätöksen sisältämät työt on aloitettava kahden vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä ja työt on tehtävä loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä. Muutoin lupa tulee hakea uudestaan niiltä osin, kun työtä ei ehditty tekemään valmiiksi.

Muutokset jo lähetettyyn sijoituslupahakemukseen

Mikäli olet jo lähettänyt sijoituslupahakemuksen, voit toimittaa lisätietoja osoitteeseen

Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakemuksen diaarinumero (PIRELY/xx/202x) tai luvan hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero(t). Huomioi, että sähköpostin koko saa olla enintään 10 Mt.

Muutokset jo myönnettyyn sijoituslupaan

Mikäli sijoituslupa on jo myönnetty, siihen voi tehdä lupapäätöksessä mainittuja vähäisiä muutoksia ottamalla yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen edustajaan. Mikäli kyseessä on vähäistä suurempi muutos, silloin muutoksen osalta tulee tehdä kokonaan uusi sijoituslupahakemus.

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta voit selvittää myös esim. alueellisen silta-asiantuntijan tai hoitourakan yhteyshenkilön.

 • Jätä viesti Palauteväylän kysy neuvoa-osiossa. Vastaamme yleensä samana tai seuraavana arkipäivänä
 • Chat -palvelussa asiakasneuvoja tavoitetavissa ma-pe klo 9-15, muina aikoina virtuaaliagentti
 • Puhelinpalvelu 0295 020 600 ma-pe klo 9-15 (pvm/mpm)

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 30.05.2024