Myyntitoiminta maantien levähdys- ja pysäköintialueilla

Tilapäinen myyntitoiminta

Tilapäinen myyntitoiminta maantien levähdys- ja pysäköintialueilla vaatii ELY-keskuksen luvan. Tilapäiseksi myynniksi katsotaan 1 pv – 6 kk välinen aika. Lupa voidaan myöntää liikenneturvallisuuden kannalta sopiville alueille.

Myynti voi tapahtua esimerkiksi myyntivaunusta tai myyntipöydältä. ELY-keskuksella ei ole antaa yrittäjän käyttöön sähköliittymää. Jos yrittäjä tarvitsee sähköliittymän, hän joutuu hankkimaan sen itse. Tällöin voidaan tilapäisestä myynnistä tehdä useamman vuoden voimassa oleva sopimus.

Myytävien tuotteiden on oltava tienkäyttäjiä palvelevia. Kausiluonteisesta myyntitoiminnasta kertovat opastustaulut on mahdollista pystyttää tien varteen luvassa esitetyin ehdoin.

Tilapäinen myyntitoiminta on maksutonta.

Kioski- ja kahvilasopimukset

Yrittäjän on mahdollista harjoittaa tienkäyttäjille suunnattua kioski- tai kahvilatoimintaa maantien levähdys- tai pysäköintialueella. Tätä varten yrittäjän tulee tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimus, jonka perusteella yrittäjä saa rakentaa alueelle kioski- tai kahvilarakennuksen sekä sen toimintaan kuuluvia muita rakenteita ja laitteita. Yrittäjä voi myös ostaa tai vuokrata rakennuksen, rakennelmat ja laitteet aikaisemmalta yrittäjältä.

Ensimmäinen sopimuskausi on yleensä kioskeilla 5 vuotta ja kahviloilla 10 vuotta, kuitenkin niin pitkä aika, että yrittäjä ehtii kuolettaa investointinsa. Jatkosopimukset tehdään enintään 5 vuodeksi.

Yrittäjältä ei peritä rahallista vuokraa. Korvaukseksi riittää alueen kunnossapito.

Hakumenettely

Sekä tilapäiset myyntiluvat että sopimukset koko maahan haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hakemus lähetetään

 • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai
 • postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere

Tilapäistä myyntilupaa haetaan vielä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • myyjän yhteystiedot ja Y-tunnus tai sosiaaliturvatunnus
 • kunta, jonka alueella levähdysalue on, alueen nimi, tarkka sijainti ja maantien numero, kartta
 • mitä aiotaan myydä
 • mille aikavälille lupaa haetaan
 • kopio mahdollisesta aikaisemmasta luvasta
 • jos alueella toimii kioski tai kahvio, tarvitaan sen pitäjän kirjallinen suostumus tilapäiselle myynnille

Sopimusta haetaan myös vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • yrittäjän yhteystiedot ja Y-tunnus
 • kunta, jonka alueella levähdysalue on, alueen nimi, tarkka sijainti ja maantien numero, kartta
 • kopio mahdollisesta aikaisemmasta luvasta
 • kun alueella on olemassa oleva rakennus, hakija ilmoittaa, ostaako vai vuokraako hakija rakennuksen

Tarvittaessa lisätietoja antaa liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020600.

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).