Tuki yrityksille Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi (Brexit-mukautusvaraus)

Rahoitushaun tavoitteena on tukea yrityksiä, joihin Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Euroopan unionista eroaminen (Brexit) on vaikuttanut haitallisesti aikavälillä 1.1.2020-31.8.2023. Brexit-mukautusvaraus on EU:n rahoitusväline, jolla tuetaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisesta aiheutuneita haitallisia taloudellisia ja muita vaikutuksia.

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta Brexit-mukautusvarauksen varoista. Yrityksen kehittämisavustus myönnetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun lain (758/2021) ja asetuksen (895/2021) perusteella. Brexit-mukautusvarauksesta myönnettävään rahoitukseen sovelletaan myös Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta annettua asetusta (EU) 2021/1755.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus. Rahoitusta voidaan myöntää pk-yrityksille kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja investointeihin yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Investointeihin voidaan avustusta myöntää myös suurille yrityksille I ja II tukialueella, jos kyseessä on investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

HUOM! ELY-keskus maksaa avustuksen toteutuneiden kustannusten perusteella viimeistään 31.12.2023 Brexit-mukautusvarauksesta annetun asetuksen (EU) 2021/1755 perusteella. Määräaika avustuksen maksuun hakemiselle asetetaan erikseen kussakin avustuspäätöksessä. Tämän takia suosituksena on, että rahoitettavat hankkeet toteutetaan ja haetaan maksuun viimeistään 31.10.2023.

1) Rahoitushaku

Rahoitushaku on jatkuva ja avustusta on haettava viimeistään 31.8.2023.

Rahoitushaussa on haettavana rahoitusta yhteensä 9 miljoonaa euroa.

Rahoitushaku on voimassa kaikilla Manner-Suomen alueilla seuraavasti:

 • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)

2) Rahoituksen keskeiset kriteerit

Brexitistä on aiheutunut yrityksen liiketoimintaan haitallisia vaikutuksia aikavälillä 1.1.2020–31.8.2023, jotka ilmenevät esimerkiksi

 • liikevaihdon laskuna,
 • irtisanomisina,
 • toimintojen alasajona tai
 • viennin tai tuonnin vähentymisenä.

Lisäksi avustusta voi hakea toimitusketjussa oleva alihankkijayritys, jolla ei itsellä ole suoraa vientiä tai tuontia, mutta jolle on aiheutunut edellä mainittuja haitallisia vaikutuksia.

Rahoitettavaan hankkeeseen sisältyvät aineelliset investoinnit ovat ”ei merkittävää haittaa -periaatteen” (do not significant harm) mukaisia eli rahoitettavat investointihankkeet eivät saa aiheuttaa haittaa seuraaville ympäristötavoitteille:

 • ilmastonmuutoksen hillintä
 • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
 • siirtyminen kiertotalouteen
 • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
 • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Lisäksi rahoitettavan hankkeen tulee täyttää muut yrityksen kehittämisavustukselle laissa (758/2021) ja asetuksessa (895/2021) asetetut myöntämisedellytykset.

3) Millaisia toimenpiteitä ELY-keskus voi rahoittaa

Rahoitus on harkinnanvaraista ja rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina hankekohtaisesti.

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin, joilla vähennetään Brexitistä aiheutuneita haitallisia vaikutuksia:

 • uusien korvaavien vientimaiden kartoitukseen ja vientitoiminnan käynnistämiseen,
 • osallistumiseen kansainvälisille messuille,
 • uusien tuotteiden ja palveluiden sopeutukseen Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin markkinoille tai muille markkinoille sekä
 • muihin yrityksen kasvua lisääviin investointi- ja kehittämistoimenpiteisiin.

4) Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista hankkeen toteutuskunnan mukaisesta ELY-keskuksesta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa (Yritysrahoitus > Yrityksen kehittämisavustus > Ohjelmavalinta> Brexit-mukautusvaraus).

Rahoituksen hakeminen aluehallinnon asiointipalvelun kautta edellyttää asiointipalveluun tunnistautumista henkilökohtaisella pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Ensimmäisen tunnistautumisen yhteydessä pitää hyväksyä asiointipalvelun käyttöehdot.

Rahoituksen hakemiseen henkilö tarvitsee oikeuden asioida yrityksen puolesta yksin. Oikeus asioida yrityksen puolesta voi perustua ns. toimielintehtävään (nimenkirjoitusoikeus, toimitusjohtaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kommandiittiyhtiön yhtiömies), jolloin henkilöllä on suoraan oikeus asioida yrityksen puolesta.

Toinen vaihtoehto on, että yritys on valtuuttanut henkilön asioimaan puolestaan tässä nimenomaisessa asiointityypissä. Erilliset valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet -palvelussa ja tässä asiointityypissä tarvittava valtuutus on nimeltään ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Yrityksen puolesta asiointioikeus tarkistetaan aina kirjauduttaessa sisään aluehallinnon asiointipalveluun.

5) Neuvonta

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ja rahoituslähteen selvittämiseksi olla yhteydessä ELY-keskusten rahoitusneuvontaan:

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta

 • soita 0295 024 800 tai
 • lähetä sähköpostia osoitteeseen pkrahoitusneuvonta(at)ely-keskus.fi

 

​​​​​


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.01.2023