Navigointivalikko

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

​​​​​Tavoitteemme on auttaa maaseudun toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä tekemään maaseudusta entistä parempi paikka asua, elää ja yrittää. Myönnämme tukia rahoituskausittain EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta.

Vuonna 2023 alkaa uusi rahoituskausi, jonka tuet perustuvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, josta käytetään lyhennettä CAP (Common Agrucultural Policy). Tuet kuvataan CAP-suunnitelmassa, jonka maa- ja metsätalousministeriö on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uudella rahoituskaudella 2023-2027 tukea voi hakea muun muassa:

 • maaseudun pienten yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin
 • yleishyödyllisiin investointeihin
 • ilmasto- ja ympäristötoimiin
 • tiedonvälitykseen ja koulutukseen
 • laajakaistainvestointeihin
 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen sekä neuvontapalveluihin

Olemme laatineet jokaisessa ELY-keskuksessa alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmat rahoituskaudelle 2023–2027.

Maaseudun yritys- ja hanketuet

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Lisätietoa tuenhakijalle

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelusta (hyrra.ruokavirasto.fi).

 


Alueellista tietoa


ALUEELLISET LINKIT

Maaseudun kehittäminen – Uusimaa

In English: Rural Development – Uusimaa

Tänä vuonna (2023) on alkanut uusi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kausi (CAP 2023-2027). Maaseudun yritys- ja hanketukien sekä maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haku on käynnissä Hyrrä-asiointipalvelussa.

Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027: Maistakaa Uuttamaata!

Uudenmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma sisältää maaseudun keskeiset kehittämisen painopisteet vuosille 2023–2027. Kehittämissuunnitelman valmistelu on ollut laajasti alueen toimijoita ja keskeisiä sidosryhmiä sitouttava prosessi.Maistakaa Uuttamaata! -julkaisun kansikuva, jossa taustalla Hangon kylämaisema merineen. Keskellä tyttö silittää lammasta. Alla kuva vihanneksista ja Strömforssin ruukkimiljööstä sekä Siuntiolaisesta viljapellosta.

Kehittämisen painopisteiksi valittiin viisi painopistettä; kannattava ja kestävä alkutuotanto, vireät ja elinvoimaiset kylät, älykäs ja kehittyvä elinkeinotoiminta, puhtaat vesistöt ja monimuotoinen luonto ja aktiivinen ilmastotoimija. Näille jokaiselle on määritelty päämäärät, priorisoidut keinot niihin pääsemiseksi sekä esitetty esimerkkejä toimenpiteistä.

Uudenmaan toimet ovat yhteneviä CAP-suunnitelman läpileikkaavien teemojen kanssa. Selkeästi kaikkein tärkeimpänä toimenpiteenä kaikissa alueen tavoitteissa on yhteistyö ja verkostojen rakentaminen. Läpileikkaavia teemoja ovat myös toimijoiden osaamisen, digitalisaation ja innovaatioiden edistäminen, sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistävät toimet.

Maakunnallisen yhteensovituksen lähtökohtana on eri rahoituslähteiden välinen tiivis yhteistyö, etenkin samaa ohjelmaa toteuttavien Leader-ryhmien kanssa. Yhteensovituksella tavoitellaan varojen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä maakunnan yhteisen kehittämisstrategian ja -ohjelman mukaisesti.

Valintajaksot

Maatalouden investointitukia, nuoren viljelijän aloitustukea, maaseudun hanke- ja yritystukea voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen. Katso valintajaksot täältä:

Maaseuturahaston rahoitustukien valintajaksot Uudenmaan ELY-keskuksessa

Tukikelpoinen alue

Huom. Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea myönnetään koko Uudenmaan alueella ilman poisrajauksia.

Yritys- ja hanketukea myönnettäessä huomioidaan investoinnin tai hankkeen kaupunki-maaseutu-luokituksen mukainen sijainti. Uudenmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät ovat määritelleet tukikelpoisen alueen, jolle maaseuturahaston yritys- ja hanketukea voidaan myöntää. Tukikelpoisia ovat lähes kaikki alueet. Vain sisempi kaupunkialue ja suurin osa ulommasta kaupunkialueesta on rajattu tuen ulkopuolelle.

Uudenmaan ELY-keskus suosii rahoitusvalinnassa harvaan asutulle maaseudulle, ydinmaaseudulle ja kaupungin läheiselle maaseudulle kohdistuvia hankkeita.

Tuen ulkopuolelle on rajattu kokonaan:

 • Helsinki
 • Kauniainen
 • Kerava

Rajauksia on tehty seuraavien kaupunkien keskustaajamiin: Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Porvoo, Hyvinkää, Vantaa, Tuusula ja Järvenpää.

Oman yrityksesi tai hankkeen toteutuspaikan kaupunki-maaseutu-luokituksen voit tarkistaa seuraavasta linkistä:

Tästä kartasta (MML) voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tai hankkeesi tukikelpoisella alueella. Karttaan on merkitty mustavalkoisella viivoituksella alue, jolla rahoitusta ei myönnetä. Osoitehakukenttä on kartassa vasemmalla ylhäällä. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja kyseisestä sijainnista: alueen Leader-ryhmän ja alueen luokituksen kaupunki-maaseutu-luokituksessa. Luokitus vaikuttaa hankkeiden arviointiin.

Jos olet epävarma, sijaitseeko yrityksesi tai hankkeesi tukikelpoisella alueella, ota rohkeasti ELY-keskukseen yhteyttä: [email protected]

Rahoituslinjaukset

Tutustu yritys- ja hanketuen rahoituslinjauksiin Uudellamaalla:

Maaseuturahoituksella rahoitettuja hankkeita

Kerromme uutiskirjeissämme maaseuturahoituksella rahoitetuista hankkeista. Lisäksi uutiskirjeissä on paljon ajankohtaista tietoa tukiasioista ja maksatuksesta.

Tukien maksaminen

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maaseudun kehittämishankkeiden ja yritystukien sekä maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijäntuen maksuhakemukset. 

Maaseutujaosto

Uudellamaalla on maakunnan yhteistyöryhmän (lyhyesti MYR) maaseutujaosto, joka seuraa maaseudun kehittämisohjelmien toteuttamista sekä sovittaa yhteen maaseuturahaston rahoittamia sekä muita alueellisia toimenpiteitä. Kaudella 2023-2027 maaseutujaostoon kuuluu 34 eri organisaatiota. Yhteensä nimettyjä jäseniä, varajäseniä ja pysyviä asiantuntijoita on 67. Maaseutujaosto raportoi MYR:lle ja Uudenmaan ELY-keskus toimii jaoston sihteeristönä.

 • Kokous 1/2023 pidettiin 30.3.2023.
  • Uusi maaseutujaosto järjestäytyi ja pohti työpajassa toimintatapojajaan ja yhteistyötavoitteita.
 • Kokous 2/2023 pidettiin 5.9.2023 Mäntsälän Ohkolassa.
  • Kokouksessa vahvistettin jaoston työjärjestys puheenjohtajan Kari Koiviston (ELY) johdolla.
  • Lisäksi kehittämisvastaava Maria Konsin-Palva (ELY) kertoi maaseuturahoituksen ajankohtaiset asiat ja Silmun toiminnanjohtaja Anette Vihanto kertoi myös yleisesti Uudenmaan Leader-toiminnan periaatteista ja tavoitteista.
  • Johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta (ELY) puolestaan esitteli Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uutta ohjelmakautta 2021−2027.  Uusimaa on osa Rannikko-Suomen alueellista kalataloushallintoa, johon kuuluu 7 muuta maakuntaa.
  • Lopuksi Uudenmaan maaseutuviestinnän koordinaattori kertoi EU:n maaseutupolitiikan viestintästrategiasta, viestinnän järjestäytymisestä Uudellamaalla sekä maaseuturahoituksen viestinnän yleisiä kuulumisia.
  • Materiaalit:

Lisätietoja:

Päivitetty: 01.12.2023