Navigointivalikko
Anvisningar, blanketter och kontaktuppgifter för utbetalningen_Nyland

Maaseutuohjelman rahoitustukien maksaminen

Maksatuksen ohjeet, lomakkeet ja yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maaseudun kehittämishankkeiden ja yritystukien sekä maatalouden rakennetukien maksuhakemukset. Tutustu tukipäätökseen ja alla oleviin ohjeisiin ennen maksuhakemuksen tekemistä. Huolellisesti täytetty maksuhakemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Tuen maksua haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Maaseudun kehittämishankkeet
Maaseudun yritystuet
Maatalouden rakennetuet

Mikäli maksuhakemuksen täyttämisessä ilmenee kysymyksiä, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Uudenmaan ELY-keskuksen maksatus:

Uudenmaan Leader-ryhmät:

 

Maaseudun kehittämishankkeet

Ihmisiä pellolla.

Kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Jos hankkeen kesto on enintään 24 kuukautta, tuki voidaan hakea maksuun yhdellä kertaa. Viimeinen maksuerä on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä. Loppumaksun jälkeen mahdollisesti maksettavan lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta tuki on haettavissa kuukauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on maksettu.

Luvanvaraisissa rakentamisinvestoinneissa loppumaksuhakemukseen liitetään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmuspöytäkirja.

Muistilistaan on koottu keskeisimmät seikat hanketuen maksatukseen liittyen. Oppaista löytyy tarkempaa tietoa hanketukien maksatuksesta. Suosittelemme lomakkeiden käyttämistä maksuhakemusta tehtäessä.

Muistilista

Muistilista hanketuen maksatukseen.docx
Hanketuen maksatus -koulutusmateriaali (pdf)

Ohjeet

Opas, kehittämishankkeen maksatus, todelliset kustannukset.pdf
Opas, kehittämishankkeen maksatus, flat rate, pdf.
Opas, kehittämishankkeen maksatus, yleishyödyllinen investointi.pdf
Paikkatiedon lisäääminen valokuvaan. pdf

Lomakkeet

B1, selvitys hankehenkilöstön työajoista ja maksetuista palkoista.xls
B1-lomakkeen täyttöohje palkat.pdf
B2, selvitys hankehenkilöstön lomapalkoista ja -rahoista.xls
B2-lomakkeen täyttöohje lomapalkat ja -rahat.pdf

3320L, matkalasku 2020.xls
3320L, matkalasku 2019.xls
3320L, matkalasku 2018.xls
3320L, matkalasku 2017.xls
3320L, matkalasku 2021.xls
3320L, matkalasku 2022.xls
3320L, matkalasku 2023.xls

Esimerkki matkalaskulomakkeen täyttämisestä.xls

3321L, tuntikirjanpito.xls
3322L, vastikkeetta tehdyn työn (talkoot) tuntikirjanpito.xls
Esimerkki tuntikirjanpidon täyttämisestä.xls

Hankinta 60 000 € tai enemmän.xls
Hankinta yli 2 500 - alle 60 000 €.xls
Esimerkki hankintalomakkeen täyttämisestä.xls
Hintavertailulomake 2014-2020.docx

Hankehenkilöstöluettelo.xls
Pääkirjan raportti_avain.xls


Maaseudun yritystuet

Espoon Nuuksio.

Yrityksen investointituki maksetaan enintään neljässä erässä. Viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä. Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.

Tuen maksamisen edellytyksenä on aiheutuneen menon tosiasiallisuus. Viimeinen erä voidaan maksaa, kun hanke on kokonaan toteutettu. Luvanvaraisissa rakentamisinvestoinneissa loppumaksuhakemukseen liitetään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmuspöytäkirja.

Suosittelemme lomakkeiden käyttämistä maksuhakemusta tehtäessä.

Muistilista

Muistilista yrityksen investointituen maksatukseen.docx
Muistilista yrityksen perustamistuen maksatuksen.doc
​​​​​​​Yrityksen investointituen maksatus -koulutusmateriaali (pdf)

Lomakkeet

2324, selvitys - käytetyt koneet ja laitteet.doc
3321L, Tuntikirjanpito.xls
Esimerkki tuntikirjanpitolomakkeen täyttämisestä.xls
3305ind, Yritystuen indikaattorilomake, pdf
Hintavertailulomake 2014-2020.docx

Ohjeet

Paikkatiedon lisääminen valokuvaan.pdf


Maatalouden rakennetuet

Pieni mylly, kuvassa käsi, jossa on viljaa.

Maatalouden investointituki maksetaan enintään viidessä erässä. Rakennusinvestointiin myönnetyn korkotukilainan saa nostaa enintään viidessä erässä. Suosittelemme investointituen ja korkotukilainan nostoluvan hakemista samanaikaisesti (kummastakin oma hakemus).

Ensimmäinen maksu- ja nostolupahakemus on jätettävä investoinnin toteutusaikana. Viimeinen maksu- ja nostolupahakemus on jätettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Investoinnin on oltava toteutunut tukipäätöksen mukaisesti ennen loppumaksun hakemista.

Luvanvaraisissa rakentamisinvestoinneissa loppumaksuhakemukseen liitetään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmuspöytäkirja.

Suosittelemme lomakkeiden käyttämistä maksuhakemusta tehtäessä.

Muistilista

Muistilista rakennetuen maksatukseen.doc
​​​​​​​Rakennetuen maksatus -koulutusmateriaali (pdf)

Lomakkeet

2331, tositekohtainen koontiluettelo.doc
2322L, selvitys oman puutavaran ja maa-aineksen käytöstä.doc
560, tuntikirjanpito.doc
509, salaojitustyön valmistumisen tarkastuspöytäkirja.doc
515, salaojitustyön työmaapöytäkirja, doc
Hintavertailulomake 2014-2020.docx

Ohjeet

Paikkatiedon lisääminen valokuvaan.pdf

Päivitetty: 04.05.2023