Tapahtuman liikennejärjestelyt

Yleisesti maanteillä järjestettäviä tapahtumia ovat urheilukilpailut, kansanjuhlat, festivaalit, paraatit ja näytökset. Poikkeavasta käytöstä aiheutuvia haittoja ja vaaroja pyritään ehkäisemään liikennejärjestelyin ja valitsemalla tapahtuman ajankohta ja paikka tarkoituksenmukaisesti.

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt edellyttävät luvan

Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista muulta liikenteeltä, lupaa haetaan lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään. Sähköpostiosoite on: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi, postiosoite: PL 297, 33101 Tampere.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja ajankohta
 • kartta, missä näkyy millä tieosuuksilla liikennemäärät lisääntyvät
 • tie/kunta
 • arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite
 • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Käsittelyaika ja maksut

Hakemusten käsittely kestää yleensä 4–6 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

 • paikallinen tapahtuma (1-4 kpl liikennemerkkejä), ellei liikennemerkkijärjestely paranna liikenneturvallisuutta, jolloin maksua ei peritä  50 €
 • alueellinen tapahtuma (5-20 kpl liikennemerkkejä)  200 €
 • laaja tapahtuma (yli 20 kpl liikennemerkkejä)  500 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on haettava lupa paikalliselta poliisilaitokselta. Alueellinen ELY-keskus antaa asiasta lausunnon.

Asema- ja rakennuskaavan mukaisen kadun sulkemiseen luvan myöntää kunnan- tai kaupunginhallitus.

Ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.

Tietä kuluttavan tapahtuman osalta edellytetään, että tapahtuman järjestäjä laatii sopimuksen suljettavan tieosuuden kuntoonpanosta. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Oikopolut.

TIETOA ALUEELTA

Tapahtuman liikennejärjestelyt

Yleisesti maanteillä järjestettäviä tapahtumia ovat urheilukilpailut, kansanjuhlat, festivaalit, paraatit ja näytökset. Poikkeavasta käytöstä aiheutuvia haittoja ja vaaroja pyritään ehkäisemään liikennejärjestelyin ja valitsemalla tapahtuman ajankohta ja paikka tarkoituksenmukaisesti.

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt edellyttävät luvan

Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista muulta liikenteeltä, lupaa haetaan lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään. Sähköpostiosoite on: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi, postiosoite: PL 297, 33101 Tampere.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja ajankohta
 • kartta, missä näkyy millä tieosuuksilla liikennemäärät lisääntyvät
 • tie/kunta
 • arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite
 • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Käsittelyaika ja maksut

Hakemusten käsittely kestää yleensä 4–6 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

 • paikallinen tapahtuma (1-4 kpl liikennemerkkejä), ellei liikennemerkkijärjestely paranna liikenneturvallisuutta, jolloin maksua ei peritä  50 €
 • alueellinen tapahtuma (5-20 kpl liikennemerkkejä)  200 €
 • laaja tapahtuma (yli 20 kpl liikennemerkkejä)  500 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on haettava lupa paikalliselta poliisilaitokselta. Alueellinen ELY-keskus antaa asiasta lausunnon.

Asema- ja rakennuskaavan mukaisen kadun sulkemiseen luvan myöntää kunnan- tai kaupunginhallitus.

Ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.

Tietä kuluttavan tapahtuman osalta edellytetään, että tapahtuman järjestäjä laatii sopimuksen suljettavan tieosuuden kuntoonpanosta. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Oikopolut.


Päivitetty