Palvelukohdeopasteet 

Tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin ja tienvarsipalveluihin opastetaan sini- tai ruskeapohjaisilla opastusmerkeillä. Sinipohjaisia palvelukohdeopasteita käytetään kaikkia tienkäyttäjiä palvelevista kohteista ja ruskeapohjaisilla merkeillä opastetaan vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuja kohteita. Opasteissa käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia merkkejä.

Kohde voidaan viitoittaa joko sini- tai ruskeapohjaisin palvelukohteen opastustauluin tai ruskeapohjaisella palvelukohteen osoiteviitalla ja palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkeillä. Merkin väri riippuu kohteen päätoiminnosta. Jos kyseessä ei ole palvelukohde, käytetään mustapohjaista osoiteviittaa ja osoiteviitan ennakkomerkkiä.

Palvelukohteen opastustaulut

Esimerkkejä palvelukohteen opastetauluista

Palvelukohteen opastustauluja käytetään viitoittamaan kaikille tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja kohteita, joilla on suuri kävijämäärä. Opastustauluissa voi olla 1–3 viitoituskriteerit täyttävää merkkiä. Viitoitusratkaisuissa ensisijainen lähtökohta on tienkäyttäjän ja viitoituksen liikenteelliset tarpeet.

Palvelukohteen osoiteviitta ja ennakkomerkit

Esimerkki palvelukohteen osoiteviitasta         Esimerkki palvelukohteen osoiteviitasta

Palvelukohteen osoiteviittaa käytetään pienempien palvelukohteiden opastukseen. Tauluissa voi olla vain yksi ruskeapohjainen tunnus.

Mustapohjainen osoiteviitta ja ennakkomerkit

Esimerkit mustapohjaisesta osoiteviitasta ja ennakkomerkistä

Mustapohjaisella osoiteviitalla opastettavia kohteita taajamissa ovat tärkeimmät virastot ja laitokset sekä teollisuus- ja liikelaitokset. Taajamien ulkopuolella osoiteviittaa voidaan harkinnanvaraisesti (mm. liikenteellisellä perusteella) käyttää opastamaan myös muihin yrityksiin.

Sekä ruskea- että mustapohjaista osoiteviittaa käytetään vain lähiopastukseen eli opastamaan kohteeseen lähimmältä maantieltä. Sitä ei voi käyttää opastamaan kohteeseen maantieltä toisen maantien suuntaan.

Osoiteviitan ennakkomerkki

Merkkiä käytetään maantiellä, jos tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai suurempi tai kohteeseen johtava liittymä sijaitsee näkemiltään vaarallisessa paikassa.

Opasteluvan hakeminen

Opasteluvan myöntämiseen vaikuttavat muun muassa kohteessa tarjottavat palvelut, palvelujen taso ja kohteen sijainti sekä lähialueen muut palvelut. Viitoituksen järjestämisen edellytyksenä on, että palvelukohteessa on saatavilla opastusmerkissä osoitetut palvelut palvelulle tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina ja että kohde täyttää merkin myöntämisen edellytykset.

Jos opastettavaksi haetussa kohteessa tarjotaan useita eri palveluita, joiden tunnukset (enintään kolme) halutaan opasteisiin, tulee hakemuksessa kertoa palvelujen tärkeysjärjestys.

Lisätietoja saa Palvelukohteiden viitoitus -ohjeesta tai Liikenteen asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 600.

Sähköiset hakemuslomakkeet:

Hakemuslomakkeeseen tulee aina liittää:

 • kartta, josta käy ilmi kohteen sijainti sekä mahdolliset toiveet opasteiden sijainnista
 • tiedot kohteessa tarjottavista palveluista, asiakaspaikkojen lukumäärä, aukioloajat yms.

Koska lupapäätökset tehdään aina kohdekohtaisena, tulee opastehakemus tehdä käsittäen kohteen kaikki opasteet.

Palautusosoite

Pirkanmaan ELY-keskus
Luvat
PL 297
33101 TAMPERE

tai kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi

Käsittelyaika ja maksut

Hakemusten käsittely kestää yleensä 4–6 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan. Myönteisen lupapäätöksen yhteydessä toimitetaan opasteiden mitoituspiirustukset, kartta opasteiden sijoituspaikoista sekä opasteiden pystytysohjeen. Opastusmerkkejä ei saa hankkia ennen lupapäätöksen saamista.

Opasteiden hankkimisesta, pystyttämisestä ja kunnossapidosta vastaa luvansaaja omalla kustannuksellaan. Luvansaaja hankkii opasteet merkkivalmistajalta, jolla on CE-merkintä tuotteilleen (SFS-EN 12899 ja SFS-EN 1090).

 • Myönteinen päätös palvelukohteen opastustauluista 350 €
 • Myönteinen päätös palvelukohteen osoiteviitasta ja sen ennakkomerkistä 180 €
 • Myönteinen päätös osoiteviitasta ja sen ennakkomerkistä 180 €
 • Voimassa olevan luvan uusinta muutoksitta 100 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

TIETOA ALUEELTA

Palvelukohdeopasteet 

Tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin ja tienvarsipalveluihin opastetaan sini- tai ruskeapohjaisilla opastusmerkeillä. Sinipohjaisia palvelukohdeopasteita käytetään kaikkia tienkäyttäjiä palvelevista kohteista ja ruskeapohjaisilla merkeillä opastetaan vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuja kohteita. Opasteissa käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia merkkejä.

Kohde voidaan viitoittaa joko sini- tai ruskeapohjaisin palvelukohteen opastustauluin tai ruskeapohjaisella palvelukohteen osoiteviitalla ja palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkeillä. Merkin väri riippuu kohteen päätoiminnosta. Jos kyseessä ei ole palvelukohde, käytetään mustapohjaista osoiteviittaa ja osoiteviitan ennakkomerkkiä.

Palvelukohteen opastustaulut

Esimerkkejä palvelukohteen opastetauluista

Palvelukohteen opastustauluja käytetään viitoittamaan kaikille tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja kohteita, joilla on suuri kävijämäärä. Opastustauluissa voi olla 1–3 viitoituskriteerit täyttävää merkkiä. Viitoitusratkaisuissa ensisijainen lähtökohta on tienkäyttäjän ja viitoituksen liikenteelliset tarpeet.

Palvelukohteen osoiteviitta ja ennakkomerkit

Esimerkki palvelukohteen osoiteviitasta         Esimerkki palvelukohteen osoiteviitasta

Palvelukohteen osoiteviittaa käytetään pienempien palvelukohteiden opastukseen. Tauluissa voi olla vain yksi ruskeapohjainen tunnus.

Mustapohjainen osoiteviitta ja ennakkomerkit

Esimerkit mustapohjaisesta osoiteviitasta ja ennakkomerkistä

Mustapohjaisella osoiteviitalla opastettavia kohteita taajamissa ovat tärkeimmät virastot ja laitokset sekä teollisuus- ja liikelaitokset. Taajamien ulkopuolella osoiteviittaa voidaan harkinnanvaraisesti (mm. liikenteellisellä perusteella) käyttää opastamaan myös muihin yrityksiin.

Sekä ruskea- että mustapohjaista osoiteviittaa käytetään vain lähiopastukseen eli opastamaan kohteeseen lähimmältä maantieltä. Sitä ei voi käyttää opastamaan kohteeseen maantieltä toisen maantien suuntaan.

Osoiteviitan ennakkomerkki

Merkkiä käytetään maantiellä, jos tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai suurempi tai kohteeseen johtava liittymä sijaitsee näkemiltään vaarallisessa paikassa.

Opasteluvan hakeminen

Opasteluvan myöntämiseen vaikuttavat muun muassa kohteessa tarjottavat palvelut, palvelujen taso ja kohteen sijainti sekä lähialueen muut palvelut. Viitoituksen järjestämisen edellytyksenä on, että palvelukohteessa on saatavilla opastusmerkissä osoitetut palvelut palvelulle tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina ja että kohde täyttää merkin myöntämisen edellytykset.

Jos opastettavaksi haetussa kohteessa tarjotaan useita eri palveluita, joiden tunnukset (enintään kolme) halutaan opasteisiin, tulee hakemuksessa kertoa palvelujen tärkeysjärjestys.

Lisätietoja saa Palvelukohteiden viitoitus -ohjeesta tai Liikenteen asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 600.

Sähköiset hakemuslomakkeet:

Hakemuslomakkeeseen tulee aina liittää:

 • kartta, josta käy ilmi kohteen sijainti sekä mahdolliset toiveet opasteiden sijainnista
 • tiedot kohteessa tarjottavista palveluista, asiakaspaikkojen lukumäärä, aukioloajat yms.

Koska lupapäätökset tehdään aina kohdekohtaisena, tulee opastehakemus tehdä käsittäen kohteen kaikki opasteet.

Palautusosoite

Pirkanmaan ELY-keskus
Luvat
PL 297
33101 TAMPERE

tai kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi

Käsittelyaika ja maksut

Hakemusten käsittely kestää yleensä 4–6 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan. Myönteisen lupapäätöksen yhteydessä toimitetaan opasteiden mitoituspiirustukset, kartta opasteiden sijoituspaikoista sekä opasteiden pystytysohjeen. Opastusmerkkejä ei saa hankkia ennen lupapäätöksen saamista.

Opasteiden hankkimisesta, pystyttämisestä ja kunnossapidosta vastaa luvansaaja omalla kustannuksellaan. Luvansaaja hankkii opasteet merkkivalmistajalta, jolla on CE-merkintä tuotteilleen (SFS-EN 12899 ja SFS-EN 1090).

 • Myönteinen päätös palvelukohteen opastustauluista 350 €
 • Myönteinen päätös palvelukohteen osoiteviitasta ja sen ennakkomerkistä 180 €
 • Myönteinen päätös osoiteviitasta ja sen ennakkomerkistä 180 €
 • Voimassa olevan luvan uusinta muutoksitta 100 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut